Annons
Annons

Regeringen: Kränkningsersättning till fler poliser

Fler fall kommer ge poliser rätt till kränkningsersättning. Det är regeringens bedömning efter att ha lämnat ett lagförslag till riksdagen.
25 mars 2022, 16:34

Förutsättningarna för en polis att få kränkningsersättning efter att ha utsatts för angrepp i tjänsten har uppmärksammats många gånger. Kritiska röster menar att poliser alltför ofta nekas ersättning för att domstolarnas inställning är att angrepp är något en polis ska tåla.

Regeringen tillsatte en utredning för att se över detta, vilket Polistidningen tidigare skrivit om. Nu har en proposition med nya lagförslag lämnats till riksdagen. De rör rätten till kränkningsersättning för poliser, men även andra yrkes­grupper med särskild beredskap. Det handlar främst om ordningsvakter, vissa anställda vid Kriminalvården, Tullverket, Kustbevakningen och inom den psykiatriska vården och på behandlingshem.

Förslaget till riksdagen är att det även fortsättningsvis ska krävas en allvarlig kränkning för att få kränkningsersättning, men att fler angrepp mot personer inom dessa yrkesgrupper ska ge rätt till ersättning.

När domstolen bedömer om en kränkning varit allvarlig ska fortsättningsvis hänsyn särskilt tas till två faktorer: om angreppet riktat sig mot den privata sfären, till exempel hot mot närstående. Den andra faktorn är om det varit fråga om ett fysiskt angrepp, exempelvis ett som är medvetet riktat eller uppsåtligt.

Polisförbundet välkomnar i ett pressmeddelande regeringens förslag, men skriver att man behöver följa upp hur det kommer tillämpas för att se om det är tillräckligt. Förbundet är också ”kritiska till att polisers så kallade beredskap för kränkning fortfarande väger tungt.”

Regeringen själv skriver i propositionen: ”Enligt regeringen bedöms de föreslagna riktlinjerna leda till att kränkningsersättning tillerkänns i fler fall än i dag”.

Om riksdagen säger ja till lag­ändringarna träder de i kraft 1 juli 2022.


Proposition om brotts­offers rätt till skade­stånd

Förslagen om polisers rätt till kränkningsersättning är en del i en större proposition om brotts­offers rätt till skade­stånd.

Propositionen innehåller förslag om att höja beloppen och om att göra det lättare för Krono­fogden att utmäta pengar hos personer som har skulder till brotts­offer.

Här kan du läsa propositionen i sin helhet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst