Annons
Annons

”I princip alla kommer ha Glock 45”

Polisens upphandling av nytt tjänstevapen omfattar fem olika Glockmodeller. Men poliserna kommer inte få välja modell själva, utan det styrs av vilken funktion de har. Först ut att byta vapen blir vapenutbildarna, sedan poliser i yttre tjänst.
27 april 2022, 08:41

Det vinnande anbudet i Polisens upphandling av nytt tjänstevapen omfattade fyra pistolmodeller från tillverkaren Glock, vilket Polistidningen har skrivit om tidigare. Det var Glock 17, 19, 43 och 43X. Men när myndigheten senare skrev kontrakt med leverantören Promoteq lade man till Glock 45. Och det är den modellen som kommer att bli standard för myndighetens poliser.
– Det är samma pris på Glock 45 som på Glock 19. Den uppfyller alla kraven i kravspecifikationen och skillnaderna jämfört med Glock 19 är väldigt små. Det fanns inga hinder rent upphandlingsmässigt att lyfta in Glock 45, säger Jens Lundin som leder Polismyndighetens projekt Nytt tjänstevapen.

Jens Lundin, projektledare för Polismyndighetens nationella projekt Nytt tjänstevapen.
Jens Lundin, projektledare

Varför föll valet på Glock 45 som standard för Polisen?
– Vi har gjort ett antal provskjutningar med referensgrupper och de visade att Glock 45 har den bästa kombinationen av vikt och storlek för de flesta funktioner inom Polismyndigheten. Glock 45 har lite längre kolv än Glock 19. Det gör magasinbyten lättare, särskilt när man bär handskar, eftersom magasinbrunnen kommer lite längre nedanför handen och handsken inte kommer i vägen.

Han påpekar att Glock 45 är lättare än Glock 17, men bara marginellt tyngre än Glock 19.
– Visst det är två kulor till i magasinet, 17 i stället för 15, men annars är själva vikten på vapnet som sådant nästan identiskt, skillnaden är lite extra plast längst ner på kolven.

Hur tänker ni kring hur de olika Glockmodellerna ska användas?
– Glock 45 blir ju absolut vanligast, i princip alla kommer att ha den. Modellerna 43 och 43 X kommer att vara för dolt bärande, till exempel för spanare.

Nya standarvapnet för poliser

Modell: Glock 45.

Kaliber: 9×19 mm.

Magasin: 17 patroner.

Vikt: 860 g med fullt magasin.

Vikt med vapenlampa: 982,5 g (beslut om vapenlampa för Polkon 1 ännu inte fattat).

Sikten: Stål med tritiumampuller.

Övrigt: Mantelspärr på båda sidor. Flyttbar magasinspärr. Tre greppstorlekar. Samma avtryckartryck vid samtliga avfyrningar.

Källa: Polismyndigheten. 

Och varför finns Glock 17 och 19 med i utbudet? Kan du ge några exempel på möjliga användningsområden?
– Upphandlingen är precis slutförd och utformad för att tillgodose polisens behov i både Sverige och Norge för flera år framåt. Det är för tidigt att svara på om, och i så fall hur, Glock 17 och 19 kommer att användas.

Kommer den enskilda polisen ha något inflytande över vilken modell den får?
– Nej, det är framför allt vilken funktion man har som kommer styra vilken modell man får.

Utbildningsorganisationen ska få den första leveransen, hur ser turordningen ut sedan?
– Sedan blir det en ombeväpnadsutbildning som sker parallellt i alla regioner och avdelningar. Det styrs av deras interna beställningar, så det finns ingen speciell turordning på så sätt att någon region ska börja och sedan kommer någon annan senare.

Är det några speciella funktioner som är prioriterade?
– Polkon 1 blir första utbildningen, därefter kommer väl Polkon 2. Men det är upp till regionerna och avdelningarna att sätta sin interna ordning.

Men i stora drag blir det poliser som ingår i Polkon 1* som får de nya tjänstevapnen först?
– Ja, absolut.

Varför dröjer beslut om att införa vapenlampa som standard för poliser i yttre tjänst?
– Det är ett antal olika parter som ska skriva under och då tar det lite tid. Just nu är det bara en signatur som saknas. Innan beslutet är signerat av alla parter kan jag inte säga om vi kommer att införa vapenlampa eller inte.

Kommer det vara möjligt att välja rödpunktsikte eller laser som tillbehör till nya tjänstevapnet?
– Det är utrustning som precis som tidigare tilldelas efter funktion. Det har inte varit en del av projektet att ändra tilldelningsmodell för laser eller rödpunktssikte.

Vad blir det för hölster?
– Det blir Safariland, alltså motsvarande hölster som vi har i dag fast anpassade för Glock, och för Glock med vapenlampa om det blir aktuellt.

Vad händer med alla gamla avlagda Sig Sauer-pistoler?
– Det är inte klart ännu. Det kommer att startas ett separat avvecklingsprojekt som hanterar den frågan.

Tidsplanen för införandet av det nya tjänstevapnet framgår av den information som projekt Nytt tjänstevapen har lagt ut på Polisens intranät. De första leveranserna kommer att ske under detta år och går till utbildningsorganisationen så att de kan ta fram en ombeväpnadsutbildning och informationsmaterial. Under 2023 ”påbörjas utrullningen med utbildning och nya vapen till slutanvändarna”. Skiftet ska ta som längst fem år, ”men majoriteten kommer sannolikt att ombeväpnas betydligt snabbare än så”, står det i informationen.

* Ingripandepoliser, spanare och andra funktioner som förväntas behöva göra taktiska ingripanden i sin tjänsteutövning går utbildningen i polisiär konflikthantering kategori 1 (Polkon 1). Gruppen omfattar för närvarande omkring 11.000 poliser.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst