Annons
Annons

”Poliser kommer behöva jobba med pass”

Nya och blivande poliser kan bli en del av lösningen när passfrågan ska lösas. Det säger Per Engström, kommenderingschef för den nationella särskilda händelsen som beslutats i frågan.
8 april 2022, 16:12

I Sverige pågår just nu fyra parallella särskilda händelser. De avser kriget i Ukraina, valet i september, ordförandeskapet i EU-rådet och nu även situationen med pass-skulden.
– Det är i sig en utmaning då stabsarbetet bedrivs parallellt och det bara finns ett begränsat antal anställda med utbildning för att arbeta med detta, säger Per Engström som är nationell kommenderingschef avseende passfrågorna.

Någon prioritering mellan de olika är inte fastställd.
– Det får göras efter hand hela tiden, säger han.

Hur är det tänkt att bemanningen ska lösas?
– Först och främst ska det rekryteras ungefär 400 personer externt som ska jobba med detta. Det är redan påbörjat men tar ju tid med intervjuer, säkerhetsprövningar och utbildning.
Utöver de 400 som rekryteras tror Per Engström att man kommer att behöva ungefär lika många till. Krafter som kommer att behöva komma inifrån myndigheten.

Kommer poliser att behöva jobba på passexpeditionerna i större utsträckning?
– Ja, poliser kommer behöva jobba med pass.

Var ligger ansvaret för att prioritera i personalen?
– Det kommer att ligga på regionerna. De har fått i uppdrag att i första hand få frivilliga som vill jobba extra eller flytta från sin nuvarande tjänst. Det kommer även gälla poliser.

Per Engström säger att arbetet med passen kommer att bedrivas i tvåskift. På sikt kanske även i treskift om man får in personal så det räcker. Poliser som precis blivit klara på utbildningen och aspiranter kan också komma att placeras på passexpeditionerna.

Riskerar aspiranter som sätts på att hantera pass inte att gå miste om betydelsefull utbildning inom andra områden?
– I så fall får de ju komplettera i efterhand.

Men kommer dessa aspiranter att få lön eller göra detta på sin aspirantlön?
– Jag kan inte riktigt svara så detaljerat. Man kan göra båda delarna och extrapass på sin fritid. Kan inte svara på det i detalj hur det kommer att lösas. Det blir ju upp till regionerna. Vi tittar även på om vi kan ge polisstuderande möjlighet att jobba extra med detta.

Enligt Per Engström kommer man också att behöva ta hjälp av bemanningsföretag.

Hur vet regionerna vilka mål de har att uppnå? Har de fått fasta beting?
– Vi ska uppnå en hundraprocentig leverans. Vi ska beta av pass-skulden så fort som möjligt och det är en stor resurs som ska jobba med det här.

Även framöver kommer produktionen av pass behöva vara större än tidigare, enligt kommenderingschefen.
– Men i första hand är pass-skulden en situation som behöver lösas.

Rikspolischefen Anders Thornberg har talat om att man till exempel behöver prioritera ner mängdbrott. Kan du förstå poliser som blir frustrerade över den prioriteringen?
– Jag har viss förståelse för det. Men det är viktigt att alla förstår att vi måste hjälpas åt med det här. Ju mer vi hjälps åt, ju snabbare når vi fram. Vi har en för liten numerär och kommer alltid behöva prioritera. Vad är viktigast för allmänheten just nu? Det är att kunna röra sig och resa. Och då måste vi prioritera det.

Per Engström vill poängtera att till skillnad från brottsligheten är problemet med passen något Polismyndigheten kan bli färdiga med.
– Brottsbekämpningen måste pågå hela tiden.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst