Annons
Annons

Sverigedemokraterna: Särskild händelse – hedervärt felbeslut

Till dess att passköerna är helt borta vill vi se att Polisen förstärks med inlånad personal från andra myndigheter.

Situationen med passkaoset är under all kritik. Det är obegripligt att ett sådant problem ens kan uppstå i ett i-land. Det är till följd av regeringens ambivalens i frågan som Polisen nu tvingas prioritera ned viktig brottsbekämpning för att fokusera på passköerna. Vi vill se utökade öppettider. Dygnet runt, hela veckan – men utan att Polisen ska bära arbetsbördan. Vi vill se att Polisen får de resurser som krävs för att verkställa detta och vi vill att regeringen öppnar upp UD:s egen passexpedition. De som ansökt om förnyat pass flera gånger under en femårsperiod bör prioriteras bort helt ur kösystemet och granskas närmare.

Vi är trötta på regeringens obotliga långsamhet och oförmåga att ens se växande problem, än mindre åtgärda dem i tid. Det är helt förbluffande att det ens ska behövas, detta eviga lappande och lagande av det alltmer fallerande och bortprioriterade myndighetssverige.

Sverigedemokraterna tycker inte att Polisen ska behöva omprioritera sina resurser och därmed prioritera ner brottsbekämpning. Polisen ska i första hand lösa brott och det är regeringens ansvar att se till att de kan göra detta. Den inledda särskilda händelsen för att lösa passköerna är hedervärd men ett felbeslut, tycker vi. Polisen ska inte behöva städa upp efter regeringens bristande planering och resursallokering. I den mån Polisen saknar personal att prioritera passköerna bör de få personalresurser från andra myndigheter, exempelvis Migrationsverket eller UD.

För att åtgärda problemet med passköerna så föreslår vi att Polisens passexpeditioner omgående öppnas för dygnetruntbetjäning. Regeringen behöver snarast uppdra åt myndigheten att vidta de åtgärder som krävs för att åstadkomma detta, utan att det sker på bekostnad av Polisens kärnuppdrag eller arbetsbörda. Regeringen behöver i sin kommande ändringsbudget anslå medel för att Polisen ska mäkta med ett sådant åtagande. De behöver skyndsamt se över möjligheten att låna in personal från exempelvis Migrationsverket för att klara den extra bemanningen. Regeringen bör ställa sina resurser till allmänhetens förfogande genom att förstärka och öppna upp UD:s egen passexpedition för allmänheten så att de kan avlasta Polisen.

Det finns dessutom ett omfattande fusk med påstått förlorade pass, som i stället har sålts vidare för illegal migration. De som flera gånger ansökt om pass under de senaste åren bör därför prioriteras bort helt från kösystemet och utredas.

Vi behöver också initiera långsiktiga och kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med illegal hantering av svenska pass.

Passköerna är bara ett av flera misslyckanden där regeringen inte ”såg det komma”, där man misslyckats och totalt förbisett behov och orosmoln. Detta trots att de inte kunde varit mer uppenbara. Att en redan hårt pressad polismyndighet tvingas prioritera bort kärnuppdraget för kontorsarbete är inte rätt.

Jimmie Åkesson, Partiledare, Sverigedemokraterna, SD.Stockholm, Sweden 2021-04-27

(c) Pelle T Nilsson/SPA
Jimmie Åkesson, partiledare (SD)
Katja Nyberg_1
Katja Nyberg, talesperson i polisfrågor (SD)
1.1
Tobias Andersson, rättspolitisk talesperson (SD)
Replik

”Det är ett idiotiskt förslag”

Det är självklart mycket angeläget att de väntetider som i dagsläget råder för passutfärdande kortas. Det är många medborgare som inte har förnyat sitt pass under pandemin, vilket genererat en stor passkuld. När restriktionerna släpptes i februari sammanföll det i tid med ordinarie högsäsong i passutfärdandeverksamheten.

Situationen just denna vår är emellertid inte unik för Sverige. Vi ser samma problem i Norge och Finland.

Nu gör Polisen sitt yttersta för att klara det serviceuppdrag som myndigheten har. Kraftigt utökade öppettider, tillskott av många civila passhandläggare, snabbspår för utbildning och anpassning av bokningssystemet för att förhindra missbruk är några exempel i en lång rad åtgärder. Man räknar med att successivt kunna fördubbla antalet passärenden per månad från cirka 200.000 till 400.000. Automatiska robotbokningar har stoppats och snart kommer det att krävas bank-id för att boka tid.

Sverigedemokraterna tycker nu att regeringen ska gå in och ta personal från Migrationsverket och placera dem i passexpeditionerna.

Det är ett idiotiskt förslag. Det verkar ha gått SD förbi att det just nu rasar ett krig i Europa och att miljontals människor är på flykt. Även om Sverige inte tar emot flest denna gång, så kommer många flyktingar också till vårt land – över 20.000 hittills, varav nästan 90 procent kvinnor och barn.

Att i detta läge ta personal från Migrationsverket skulle få förödande konsekvenser.

Regeringen följer frågan noga, och har en löpande dialog med Polismyndigheten om de åtgärder som vidtas. Jag kan försäkra att Polisen gör allt man kan för att lösa situationen. 

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister (S)

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst