Annons
Annons

”Bajsmacka på bajsmacka”

Nya poliser får börja karriären i passexpeditionen i stället för radiobilen när passköerna måste kortas. "Vi är längst ner på skalan och kastas åt höger och vänster utan att ha något att säga till om", säger en av dem till Polistidningen.
9 maj 2022, 11:13

I region Väst kommer 90 så kallade ”sjätteterminare”, alltså nyblivna polisassistenter, tas i anspråk för att beta av den stora passkulden efter pandemin. Beslutet togs med extremt kort varsel, enligt Andreas Nelin, ordförande i Polisförbundet Fyrbodal. 
– På fredagen gick rikspolischefen ut och sade att man måste se till att folk får pass innan sommaren. På måndagen pekade arbetsgivaren på sjätteterminarna och sade att det var de som skulle göra jobbet.

Andreas Nelin. Foto: Privat.
Andreas Nelin, ordförande Polisförbundet Fyrbodal.

Hur länge kommer de vara i passexpeditionerna?
– I förhandlingen med arbetsgivaren lyckades Polisförbundet regionalt begränsa det till 17 juni, så det handlar om sex, sju veckor.

Men är några veckor så farligt i en förhoppningsvis lång poliskarriär?
– Problemet är den dåliga framförhållningen från arbetsgivarens sida. Vi talar om anställda som hade planerat sina privatliv, med barnomsorg och annat, för att jobba skift i ingripandeverksamheten. Nu ska de plötsligt ställa om till dagtid fem dagar i veckan.

Parallellt jobbar arbetsgivaren med extern rekrytering av civila, men det är oklart när dessa kommer att vara på plats i produktionen. Andreas Nelin är orolig för att de nya poliserna kan tas i anspråk även efter 17 juni.
– De kommer säkert få hoppa in på IGV under sommarsemestrarna, men i höst ser jag en risk att de kommer att få jobba med pass igen nu när de är utbildade och behöriga för det. 

Jag tror att svenska folket tål att vänta på sina pass om det är nödvändigt för att det ska vara tryggt på gator och torg.

Polistidningen har talat med flera av de berörda sjätteterminarna, som alla vill vara anonyma. De skulle egentligen ha jobbat med utredning eller i ingripandeverksamheten, men har nu flyttats till passexpeditionen. De säger att de gärna hugger i där det behövs, men att det känns surt att drabbas av något som till stor del är en planeringsmiss från myndigheten sida.
– Det är klart att vi hjälps åt när något oförutsett händer. Men det här är något annat. Myndigheten måste ha sett att det inte producerades några pass under pandemin och borde ha utbildat civilanställda för att hantera alla ansökningar som kommer nu, anser en sjätteterminare.

Nyanställda poliser i region Väst börjar sin anställning med en introduktionstermin (en sjätte termin efter de fem på polisutbildningen). Under introduktionen får de viss påbyggnadsutbildning, till exempel i utryckningskörning (PNF) och brott i nära relationer. Men de nuvarande sjätteterminarna upplever att de har gått miste om flera moment i sin introduktion. Först på grund av pandemin, sedan när en del av dem tvångskommenderades till polisens kontaktcenter, PKC. Och nu när många alltså sätts på att göra pass.
– Det är bara bajsmacka på bajsmacka, som en av dem uttrycker det.

Andreas Nelin på Polisförbundet Fyrbodal tycker också att det är osedvanligt dålig tajming att flytta poliser från yttre tjänst till att jobba i passexpedition just nu.  
– Vi har haft upplopp i flera städer och det är valår. Många poliser kommer att vara upptagna i kommenderingar av olika slag, och då hade de nya poliserna varit ett bra tillskott hemma i radiobilarna. Jag tror att svenska folket tål att vänta på sina pass om det är nödvändigt för att det ska vara tryggt på gator och torg.

Magnus Olsen sitter i Polisförbundets regionstyrelse i Väst och var med i förhandlingen med arbetsgivaren inför beslutet att flytta poliser till passverksamheten. Han bekräftar att beslutet har lett till missnöje bland sjätteterminare i regionen. Den allmänna känslan är att man inte har utbildat sig till polis för att sitta i en passlucka. Vissa har riktat sin ilska mot facket och begärt utträde ur Polisförbundet.  
– Ja det är några individer som har lämnat in blanketter om det, men jag kan inte säga hur många det rör sig om. Det är inte ovanligt att missnöjet vänds mot facket i sådana här situationer. Att läget hade blivit ännu sämre om inte vi hade funnits där och ställt krav räcker kanske inte som tröst.

Magnus Olsen
Magnus Olsen, ledamot i regionstyrelsen för Polisförbundet Väst.

Hade ni något inflytande över vilka grupper av poliser som skulle sättas på att göra pass?
– Vi ställdes inför ett fullbordat faktum. Vi kunde inte få arbetsgivaren att avstå från att kommendera poliser till passverksamheten. Det politiska trycket är för stort i passfrågan. Och sjätteterminarna var den grupp som arbetsgivaren menade tog minst skada av att placeras där.

Föreslog ni några andra grupper av poliser som alternativ?
– Nej, vi hade inget sådant yrkande utan koncentrerade oss på att få till en tidsgräns och att sjätteterminarna skulle få en bra arbetsmiljö i passverksamheten.

Får de någon ekonomisk kompensation, till exempel för att de inte kommer kunna tjäna in ob när de går från treskift på IGV till passverksamheten?
– Det är en fråga som fortfarande rör på sig. Vi hävdar att de har rätt till kompensation, bland annat de som flyttas från treskift mot sin vilja och får ett inkomstbortfall. Sedan driver alla facken att de som går in och gör pass ska få ersättning för att de ställer upp för arbetsgivaren och går till en verksamhet där trycket är högt och man riskerar att möta mycket ilska från allmänheten när man sitter i luckan.

Vår yttersta ambition är att rekrytera upp med annan personal så att vi inte behöver kommendera in poliser efter den 17 juni.

Morgan Orvenholt är kanslichef på regionkansliet i Väst och representerar arbetsgivarsidan i frågan. Han säger att det inte var något lätt beslut att sätta in sjätteterminarna i passhanteringen. Men alternativen var sämre, enligt honom.
– Vi valde dem eftersom de går en introduktion och inte är inne i produktionen på samma sätt som äldre kollegor. Det var inte ett beslut som någon ville ta, men det behövdes för att snabbt kunna möta medborgarnas rättmätiga behov av att få pass.

Han är medveten om att det blev en snabb omställning för många.
– Samtidigt var vi ju tvungna att agera snabbt för att klara den här puckeln. Det vi har sagt är att sjätteterminarna bara ska vara i passverksamheten till den 17 juni. Och om de missar någon av de påbyggnadsutbildningar som ingår i introduktionsterminen så ska de få gå dem senare. De kommer att genomföra PNF (utryckningsförarutbildning, reds anm) under tiden de arbetar med resehandlingar.

Enligt facket är det vissa som överväger att säga upp sig för att de tvingas jobba med pass. Är det något du har fått signaler om?
– Nej, det har jag absolut inte hört. Det är klart att det blev en besvikelse för vissa. Men den bilden vi har nu, när de har genomgått passutbildningen och faktiskt är i gång och arbetar, är att de är vid gott mod. Det är kanske inte vad de hade drömt om att göra, men de tar sig an uppgiften på ett bra sätt.

Finns det någon risk att sjätteterminarna kommer att få fortsätta jobba med pass efter den 17 juni?
– Vår yttersta ambition är att rekrytera upp med annan personal så att vi inte behöver kommendera in poliser efter den 17 juni. I sommar ska sjätteterminarna tillbaka till de verksamheter där de var inplanerade att jobba från början.

Och de ska inte behöva gå in i passveksamheten igen i höst?
– Nej.

Vad gäller ekonomisk kompensation för poliser som flyttas till passverksamheten, meddelar Morgan Orvenholt följande i ett mejl: ”Ingen förlust av OB om man går från treskift till tvåskift. Ev varseltillägg utgår i enlighet med avtal.” Polistidningen har bett om ett förtydligande, men har hittills inte fått något.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst