Annons

Annons

Ingen annans ärende än våra medlemmars

Replik
s_lena-nitz_polisforbundet_20211206_101_screen
Lena Nitz, förbundsordförande Polisförbundet

Foto: Stefan Tell/Polisförbundet

REPLIK på Vems ärenden går Polisförbundet?

Vi poliser har en särställning i samhället i och med vårt våldsmonopol. Det finns skäl till det. Vi ska upprätthålla allmän ordning och säkerhet, men också tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Inte sällan behöver vi stå i första ledet för att skydda rätten att uttrycka sig fritt. Det är en uppgift som vi är stolta över.

Vi hamnar ofta i pressade situationer där det krävs svåra och snabba beslut. Därför krävs det både erfarenhet, utbildning och professionalitet. Att gå till våldsamt angrepp mot poliser, att utsätta oss för ett så brutalt våld att det i flera fall kan rubriceras som mordförsök, är därför också att gå till våldsamt angrepp mot vårt demokratiska samhälle. Det var det som hände under påskens upplopp. Våldsverkarna måste gripas och lagföras. Sättet de visade sitt missnöje på ska kritiseras och fördömas.

I kölvattnet av händelser som denna följer ofta politiska debatter och utspel i syfte för varje politiker att få gehör för sin politik. Ord betyder något – de uppfattas och kan missuppfattas. Medvetet eller omedvetet. Därför är det viktigt att tänka över hur man uttrycker sig. Det är inte politiker som ska avgöra hur poliser ska agera. Den förmånen äger polisledning eller varje enskild polis själv utifrån kunskap, professionalitet och givet lagrum. När enskilda politiker uttrycker sig ovarsamt om sådant som enkom är våra beslut ska vi agera för att värna vår professions kompetens att själva avgöra hur våra uppgifter skall utföras.

Det är dock olyckligt att partipolitiska utspel tar bort fokus på det som är huvudfrågan för svensk polis efter påskens våldsamma händelser; hur kunde detta hända och hur säkerställer vi att det inte händer framåt?

Polisförbudet har också krävt att en oberoende utredning av händelserna skall tillsättas skyndsamt. Rikspolischefen har hörsammat detta. Det är positivt. Från en sådan utredning kan vi dra lärdomar och utveckla svensk poliskårs motståndskraft.

Samtidigt arbetar vår skyddsorganisation för fullt för att säkerställa att de som blivit skadade får det stöd de behöver likväl som att inventera de brister i arbetsmiljön som bidrog till detta.

Polisförbundet är en partipolitiskt obunden organisation men står inte utan egen politik. Vår politik syftar till att höja statusen för polisyrket och skapa de bästa förutsättningarna för den svenska poliskåren att göra ett bra jobb. Vår politik är beslutad av våra medlemmar representerade i våra demokratiska organ. Det är alltså ingen annans ärende än våra medlemmars ärende vi går.

Lena Nitz
Förbundsordförande

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst