Annons
Annons

Nyckeln till att passa in som polis

Att som ny polis anpassa sig till yrket är inte alltid lätt. En färsk studie visar nu att nya poliser kan delas in i tre profilgrupper med olika förutsättningar och behov för att kunna anpassa sig till arbetet.
27 juni 2022, 10:35

Mycket ska klaffa för att man framgångsrikt ska kunna anpassa sig till en ny arbetsplats och känna sig nöjd, prestera väl och vilja stanna. Det gäller bland annat att man förstår och upplever arbetsuppgifter, rutiner och prioriteringar som tydliga, att man känner sig trygg i utförandet av arbetsuppgifterna och att man lyckas komma in i gemenskapen på arbetsplatsen.

Det här är utgångspunkten för en forskningsstudie som nyligen publicerades i tidskriften Nordic Psychology. I ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska institutet har psykologiforskarna Stefan Annell, Magnus Sverke, Petter Gustavsson och Petra Lindfors undersökt vilka olika profilgrupper som nya poliser kan delas in i och vad de säger om polisernas förutsättningar för att anpassa sig till arbetsplatsen.

Profilgrupperna skapades genom att analysera nya polisers skattningar av tre faktorer i slutet av sin aspirantutbildning: förekomsten av motstridiga instruktioner, tilltron till sin förmåga att utföra arbetsuppgifterna, samt upplevelsen av social inkludering.

Tre olika mönster, eller profiler, kunde identifieras bland deltagarna. Den vanligast förekommande profilen, bestående av 54 procent av deltagarna, var ”Den framgångsrika gruppen”. Som namnet antyder utmärktes den av en låg förekomst av motstridiga instruktioner, en hög tilltro till den egna förmågan och en hög grad av social inkludering. Poliserna i denna grupp visade i slutet av första året som anställda tecken på att ha anpassat sig väl till det nya yrket, bland annat i form av lägre upplevd arbetsbörda, högre upplevd kontroll över sitt arbete, högre tillit till ledningen och högre nivå av upplevd nöjdhet med jobbet jämfört med de två andra grupperna.

Den näst största profilen, bestående av 35 procent av studiens deltagare, var ”Den sårbara gruppen”. Poliserna i denna grupp upplevde visserligen en medelhög nivå av social inkludering, men kämpade med att behärska och känna sig trygga i arbetsuppgifterna.

Slutligen bestod den minsta profilgruppen, ”Den problematiska gruppen”, av 11 procent av deltagarna. Denna grupp upplevde svårigheter både vad gäller motstridiga instruktioner och en otydlig arbetsroll samt att komma in i gemenskapen på arbetsplatsen.

Även om majoriteten av poliser tycks lyckas väl med att anpassa sig till arbetsplatsen och det nya yrket så visar studien att en stor andel också upplever problem med någon av de undersökta faktorerna. Men med kunskapen om dessa tre profiler menar forskarna att det är möjligt att bättre anpassa insatserna för de individer med en profil som tyder på framtida vantrivsel i arbetet. Till exempel skulle det kunna handla om att tillhandahålla mer praktisk övning och återkoppling till de som tillhör ”Den sårbara gruppen” eller rikta sig mot poliser inom ”Den problematiska gruppen” med insatser med fokus på att tydliggöra polisrollen och stärka den sociala gemenskapen.

Thomas Wedérus

Så underlättar du för den som är ny

För att öka chanserna till att nya poliser ska lyckas komma in i yrket, trivas och stanna finns det saker man själv kan göra. Petra Lindfors ger tips både till den som är ny på jobbet och till erfarna poliskollegor.

Ansvaret för arbetsmiljö, upplärning och mottagande av nya poliser ligger visserligen främst hos arbetsplatsens ledning. Men för den som är nyexaminerad och fått sitt första jobb som polis är det viktigt att komma ihåg att mycket av hur väl man lyckas anpassa sig till yrket hänger på en själv, menar Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet.

– Utifrån våra resultat är det viktigt att nya poliser reflekterar kring sitt eget förhållningssätt och är måna om att göra en god insats i yrket och ha ett gott bemötande gentemot kollegor och allmänhet, trots att de olika uppgifter som de ställs inför kan vara utmanande.

PetraLindfors_professor_StockholmUniversity_2021
Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet

Det är också viktigt att våga visa på sina egna brister och efterfråga det stöd man känner att man behöver, vare sig det rör sig om mer praktisk träning, kunskap eller socialt stöd och inkludering på arbetsplatsen. Detta gäller förstås inte bara när man är ny på jobbet.
– En sådan reflekterande hållning, med insikt om sina personliga styrkor och svagheter, är ju också en förutsättning för att orka vara kvar i polisyrket under ett helt arbetsliv, säger Petra Lindfors.

Men även erfarna poliser spelar en viktig roll för att de nyanställda ska kunna anpassa sig till jobbet. De behöver hjälpa nya kollegor med till exempel prioriteringen av arbetsuppgifter och med att balansera arbetsbelastningen så att kraven blir lättare att hantera, menar Petra Lindfors. Det kan betyda mycket att bara hålla en dialog med sina nya kollegor om det jobb de gör.
– Det är bra att prata om jobbet så att nya poliser kan få återkoppling och fortsätta lära sig hur de kan hantera olika arbetsrelaterade situationer på olika sätt. Därmed får de möjlighet att utveckla en arsenal av beteenden som kan användas i de situationer en polis möter under ett arbetspass.

Att nya poliser får en lyckad anpassning till yrket kan vara ett steg i rätt riktning för att kunna nå målet om fler poliser, menar Petra Lindfors.
– Det kan vara en pusselbit. Men även andra faktorer spelar roll såsom arbetsvillkoren över tid och vilka möjligheter till utveckling det finns under åren i yrket.

Thomas Wedérus


OM STUDIEN

Studiens (On the same path? Profiles of proximal socialization outcomes among new police officers, Nordic Psychology, 2022) resultat baseras på data från 430 nya poliser som har följts genom polisutbildningen och under sitt första yrkesår och fått besvara frågor om sina upplevelser under aspirantutbildningen och den efterföljande anställningen.

Studiens deltagare fick bland annat skatta följande påståenden:

Förekomst av motstridiga instruktioner:
– När jag jobbar får jag oförenlig information från två eller fler personer.
– Jag gör saker på ett sätt som är accepterat av vissa men inte av andra.

Tilltro till sin förmåga:
– Jag kan hantera de flesta situationer som uppstår i mitt arbete.
– Jag känner mig trygg och kompetent i min yrkesroll.

Social inkludering:
– Kontakten mellan kollegor är öppen och rättfram.
– Mina kollegor hjälper och stöttar varandra.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst