Annons

Annons

Valfrågorna region för region

De viktigaste polisfrågorna inför valet, vilka är de? Vi ringde ordförandena i Polisförbundets nio förbundsregioner för att prata om vilka frågor som har störst påverkan på arbetsvardagen i deras region.
15 juni 2022, 09:30
2012_09_24-11_26_33-kjell700
Kjell Ahlin, Stockholm

Lokalt lyfter han bostadsfrågan.
– Även förskoleplatser som passar poliser som jobbar oregelbundna arbetstider och natt.

Parkeringar är en annan fråga.
– Vi kan ju sluta tre på natten, då går det inte några pendeltåg. Nu får man betala 90 kronor passet för parkering i Kronoberg.

Nationellt måste satsningen på poliser fortsätta, tycker Kjell Ahlin.
– Så att vi kan få upp lönerna. Vi måste lyckas rekrytera poliser hit och det är dyrt att bo i Stockholm.

Han nämner straffhöjningar, men också vikten av att satsa på andra instanser som socialen och skolan.
– Och den ideella sektorn. Föreningslivet, idrottsklubbar och liknande. Det är viktigt att politiken satsar på det. Allt det där hänger ihop.

nationella_avdelningar_sofia_ask_web_portr-150x150
Sofia Ask, Nationella avdelningar

Fortsatta satsningar på poliser och att fler berörs av dessa satsningar. Det är den stora frågan för medlemmarna, enligt Sofia Ask.
– Jag missunnar inte ingripandepoliser den löneutveckling de har haft, men fler måste få del av satsningarna, annars riskerar vi att förlora poliser till andra arbetsgivare.

Hon pekar på att de nationella avdelningarna har många specialistbefattningar och att poliserna som jobbar i dessa är attraktiva på arbetsmarknaden.
– Vi ser en ökning av personal som begär tjänstledighet för att jobba med säkerhet på till exempel banker och i kommuner.

Resized_20220602_135720
Mikael Eksholm, Nord

– Det görs många industrisatsningar i norr. Polistätheten bör vara i paritet med det.
Han pekar både på den kriminalitet som kan komma i industriernas bakvatten och att industrierna i sig lockar med höga löner.
– Det ställer krav på att vi måste erbjuda bra arbetsvillkor. Kan någon gå till batterifabriken för dubbla lönen så …

Han hoppas också att man ska koppla krav på polistätheten inte bara per capita utan även geografi.
– Tolv patruller täcker ett område stort som från södra Skåne till Stockholm. I Nord finns i dag kommuner helt utan polis.

Bostadsfrågan är också viktig.
– Byggtakten på lägenheter är för låg med tanke på tillväxten.

Även bränslefrågan är tung.
– Jag pratade med en aspirant som efter att ha pendlat till sin aspirantort hade kvar några hundra på lönen.

Erik Hiding
Erik Hiding, Bergslagen

– Vi måste bli fler poliser. Sen är frågan hur och där kommer lönefrågan in. Vi ligger långt efter staten i övrigt och det behövs fortsatt extrapengar från politiken för att komma ikapp. Vi kanske till och med ska förbi andra inom staten.

En annan för honom viktig valfråga är polisutbildningen. Ska den vara betald, alternativt ska man få studielån avskrivna efter x antal år i tjänst?
– Om man bestämmer sig för en betald utbildning kanske det blir en löneutveckling baserad på det. Men i vilket fall måste man bestämma sig och sluta hålla på att kladda med det här.

Att renodla polisens uppdrag tycker han också är en viktig fråga för politikerna.
– Ska vi ansvara för gruvhål runt om i landet, eller ska vi jobba med polisarbete och komma när folk ringer och utreda när brott begåtts?

Anna Ramsten
Anna Ramsten, Mitt

– Kommunpolitiken borde ta ett större ansvar för den brottslighet vi har, via skola och socialtjänst och deras roller. Det blir alltid så mycket fokus på polisen i de frågorna. Vi ska lösa problemen när de uppstår, men det är ju egentligen tidigare man ska in och förebygga.

Lokalt lyfter hon även bostadsfrågan.
– Speciellt i Uppsala och Västerås är det dyrt och svårt att hitta bostad. Det är svårt för nyblivna poliser att flytta hit. Det försvårar för att rekrytera.

– Nationellt vill jag att man håller i satsningen på oss poliser. Att fortsätta tillföra medel så vi klarar att bekämpa brottsligheten, men också så att vi klarar av vår förebyggande roll. Den pratas det för lite om.

mikael sjöstedt
Mikael Sjöstedt, Rikspolisen (Säpo)

Med eller utan Natomedlemskap har vi en ny säkerhetsmässig bild i vår omvärld, konstaterar Mikael Sjöstedt.
– Partierna bjuder över varandra när det gäller pengar till försvar och säkerhet. Budskapet är att vi måste härda vårt land. Oavsett vems budget som vinner så kommer det satsas på polismyndigheterna och på myndigheter som Must och Försvarsmakten.

Därför förutser han också en huggsexa om personal med kompetens inom säkerhet. För att stå sig i konkurrensen behöver Säkerhetspolisen vara en attraktiv arbetsgivare.
– Det som är viktigt för våra medlemmar är riktade polislönesatsningar och möjligheten att få anställning tills vidare i stället för tidsbegränsade anställningar.

Katharina von Sydow
Katharina Von Sydow, Väst

Fler poliser, är valfrågan högst på priolistan.
– Det är en av de viktigaste arbetsmiljöfrågorna. Här är lönerna jätteviktiga, men också utbildningen. Det hade varit fantastiskt om någon kunde lägga ett vallöfte om en förlängd polisutbildning så det blir en kandidatexamen.

En annan viktig fråga är att få till skarpare lagstiftning rörande hot och våld mot poliser.
– Lagstiftning som skyddar poliser är också ett sätt att få dem att stanna. Jag tänker till exempel på att återinföra brottet missfirmelse mot tjänsteman.

Parallellt lyfter hon vikten av förebyggande arbete, och resurser till socialtjänst och skola.
– Ska vi förändra samhället måste hela samhället hjälpas åt.

Sara Walters
Sara Walters, Öst

– Den stora frågan som alltid är, vi behöver bli fler poliser. Och behålla dem vi har.

En annan valfråga hon tycker är viktig är att klargöra vad som egentligen är Polisens uppdrag.
– Bristerna inom psykvården är något polisen märker av, vi får ofta åka på psykisk ohälsa. Psykvården behöver mycket mer resurser och vårdplatser. Hade det funnits en psykakut överallt hade det funnits fler vägar att gå.

Fler tillnyktringsenheter dit poliser kan köra berusade ser hon som en annan väg mot att renodla uppdraget.
– På en tillnyktringsenhet finns bättre resurser och närhet till vård än i polisens arrest.

Sophia Willander
Sophia Willander, Syd

Lönesatsningar som träffar fler än poliser i yttre tjänst. Det är en viktig valfråga för medlemmarna, enligt Sophia Willander.
– De flesta poliser har inte sin vardag på gator och torg. Det politiska fokuset på uniformspoliser tyder på en förlegad syn på yrket och är till stor del plakatpolitik. Pendeln har svängt sedan många år, och mycket av brottsligheten har flyttat till nätet.

Hon tror inte att någon ifrågasätter att ingripandeverksamheten är viktig, men politikerna måste förstå att polisiär kompetens behövs i fler funktioner.
– Till exempel på underrättelseenheter, eller på regionkanslier. Men poliserna där jobbar i det dolda, så ingen skriker efter pengar till dem.

Vad vill politikerna göra för poliserna? Vi listade fem viktiga frågor och ställde dem till de åtta riksdagspartierna.

Emma Eneström
Per Hagström
Linnéa Klint

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst