Annons
Annons

Så söker du stålar

Ted Eriksson fick bidrag från Kungafonden för att täcka en del av kostnaderna efter den svåra knivattacken. Victoria Norman och hennes kollegor fick stipendium från Stöldskyddsföreningen för sitt brottsförebyggande arbete mot cykelstölder.
1 juli 2022, 08:40

Det finns pengar att söka från olika fonder, stiftelser och föreningar för den som är polis. Pengar som är tänkta att underlätta tillvaron efter en olycka i tjänsten, vid rehabilitering, studier eller som uppmuntran för gott arbete.

Ett år efter att Ted Eriksson fick ryggmärgen punkterad vid en knivattack bestämde han sig för att söka bidrag från Kungafonden. Då hade han haft en personlig tränare som hjälpte honom att kunna gå utan att snedbelasta, bara det hade kostat honom 20.000 kronor ur egen ficka.
– Sen kostade varje besök hos massör eller kiropraktor 1.000 kronor. Dessutom var jag tvungen att köpa mjukare skor till jobbet och ett mjukare bälte. Det var kostnader som jag inte haft innan attacken och jag funderade på varför jag skulle behöva betala det själv.

Ted Eriksson. Foto: David Altengård

I ansökan specificerade han vad han skulle använda bidraget till och vilka kostnader han haft. Inom en månad fick han svar att han beviljades ett bidrag på strax under 40.000 kronor. Det var skattefritt och sattes in på hans konto.
– Det betydde mer än själva pengarna att få dem. Det låter kanske konstigt, men på något sett kände jag mig sedd. Pengar reder inte upp alla problem med vare sig hälsan eller sviterna av det jag råkat ut för, däremot hjälpte de till att minska den ekonomiska bördan.

För Victoria Norman och hennes kollegor vid Årepolisen var stölder av exklusiva cyklar ett ökande problem. Turister som cyklar i fjällvärlden kan ha cyklar värda 150.000 kronor och de tror inte att de ska bli stulna på en liten gemytlig ort som Åre. Men under 2020 stals det cyklar till ett värde av en miljon kronor där.
– Vi satte oss ner hela arbetsgruppen och funderade på hur vi skulle nå ut till människor som kom till fjällvärlden för att cykla, säger Victoria Norman som är områdespolis i Åre.

Victoria Norman. Foto: Urban Isberg

De satte upp affischer med uppmaningar om att ta in cykeln, låsa fast den och stöldmärka. De var ute på sociala medier för att informera, de rörde sig själva i Åre bike park och de satte QR-koder på olåsta cyklar som ledde till Polisens hemsida.
– Vi lyckades också få en reporter från TV4 att komma hit och cykla i bike park. Det gjorde att vi nådde ut med brottsförebyggande information till människor vi inte annars hade nått. Inslaget sågs av 3,4 miljoner tittare.

Från 2020 till 2021 minskade cykelstölderna i Åre med 90 procent. Deras brottsförebyggande teamwork hade lyckats och chefen för lokalpolisområdet tipsade Stöldskyddsföreningen om insatsen.

Stöldskyddsföreningen har ett årligt stipendium som premierar brottsförebyggande arbete.
– Vi fick stipendiet på 25.000. En glad överraskning och så roligt att vårt gemensamma arbete uppmärksammades. På en mindre ort och i en liten grupp är samverkan viktig och vi lade verkligen ner vår själ och vårt hjärta i att minska cykelstölderna. Vi har inte firat än, men ska väl göra som vi brukar och fira i fjällmiljö med grillning och lekar.

Vad ska ni använda de 25.000 kronorna till?
– Det har vi inte riktigt bestämt än, pengarna ska gå till att hämta inspiration från ett annat brottsförebyggande arbete eller projekt. Kanske gör vi ett studiebesök hos polisen i Norge som kommit långt i arbetet med nätpatrullering.


Här finns pengarna

HILDUR JOHNSONS MINNESFOND FÖR UTBILDNING

Vem kan söka: Medlemmar i Polisförbundet.
Vad: Bidrag för främst högskolestudier inom sociologi, samhälls- och beteendevetenskap, juridik och språk.
Ansökan: 1 september 2022.

HILDUR JOHNSONS STIFTELSE FÖR SOCIAL VERKSAMHET

Vem kan söka: Medlemmar i Polisförbundet.
Vad: Om medlem eller någon i familjen drabbats av allvarlig sjukdom kan man söka bidrag till aktiviteter, det kan vara rekreationsresa eller annan gemensam aktivitet för familjen.
Ansökan: 1 september 2022.

KUNGAFONDEN

Vem kan söka: Polis som drabbats av sjukdom eller skada i samband med tjänstgöring.
Vad: Bidrag för rehabilitering och för att förbättra möjligheterna till ett fungerande liv. Delar ut bidrag flera gånger per år, större belopp.
Ansökan: Hela året.

NORMANSTIFTELSEN

Vem kan söka: Polis som skadats, utsatts för våld eller allvarligt hot.
Vad: Bidrag för rehabilitering, vård, handikappanpassning av hem och bil, rättsliga kostnader, ökade levnadsomkostnader och direkt ekonomiskt stöd. Delar ut bidrag till ett fåtal personer varje år, större belopp.
Ansökan: Hela året.

POLISSKADESTIFTELSEN

Vem kan söka: Poliser.
Vad: Bidrag till polis som skadats i tjänsten genom brottslig gärning.
Ansökan: 1 september 2022.

STÖLDSKYDDSFÖRENINGENS POLISSTIPENDIUM

Vem kan söka: Poliser.
Vad: Årligt stipendium på 25.000 kronor för brottsförebyggande insatser inom Polisen. För studier eller utbildningsresa inom området.
Ansökan: 1 oktober 2022.

SVENSKA CARNEGIEINSTITUTET

Delar årligen ut ett stipendium på 25.000 kronor till en polis som framgångsrikt bekämpar narkotikabrottslighet. Pengarna är till studier och forskning inom området. Svenska Polisförbundet och Svenska Narkotikapolisföreningen föreslår mottagare av stipendiet.

Utöver dessa fonder och stipendier finns också pengar att söka lokalt för poliser. Gå in under stiftelser.lansstyrelsen.se och sök på ordet polis.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst