Annons
Annons

Svar på debattinlägg om valprocessen

Replik
Christer Palmkvist
Christer Palmkvist, förbundssekreterare Polisförbundet

I en debattartikel i Polistidningen ställer en anonym förtroendevald en del frågor kring processen för framtagandet av förslaget till en ny förbundsordförande och förbundsstyrelse.

Polisförbundet är en demokratisk organisation som följer demokratiska strukturer reglerat av organisationens stadgar. Det högsta beslutande organet är Polisförbundets kongress och kongressombuden är utsedda av förbundets medlemmar – Sveriges poliser. Det är även kongressombuden som beslutar om våra stadgar och våra demokratiska processer. Det är sålunda medlemmarna som genom val av kongressombud väljer förbundsordförande och styrelse, beslutar om våra stadgar, vår arbets- och valordning och andra viktiga sakfrågor som styr vår organisations arbete. Medlemmarna genom kongressombuden väljer även valberedning.

Gällande valberedningens förberedelser, upplägg och genomförande av sitt kongressuppdrag, att föreslå kongressen en ny förbundsstyrelse, hänvisar vi till den sammanfattning av just det arbetet som valberedningen skickade ut i samband med sitt förslag till ny styrelse.

Valberedning väljs vid varje kongress genom att kongressens ombud nominerar förslag på särskilt lämpliga kandidater till valberedningen. Kongressen beslutar hur många ledamöter valberedningen ska bestå av och väljer sedan utifrån ombudens nomineringar.

Valberedningen har bland annat till uppdrag att ta fram ett förslag till ny förbundsstyrelse som kongressombuden har att ta ställning till. Därutöver kan kongressombuden, om man så vill, göra tilläggsnomineringar i det fall man inte vill ställa sig bakom valberedningens förslag. Det har också skett vid varje representantskap/kongress sedan 2010.

Om en medlem anser att något i förbundets demokratiska processer borde förändras eller om man vill se någon särskild kollega i ett förtroendeuppdrag så står det varje medlem med aktivt medlemskap fritt att skriva motioner eller nominera kandidater till detta.

Som den demokratiska organisation vi är, är vi glada för att vi har en debatt i vår organisation och vi delar skribentens uppfattning att knutna nävar i fickorna inte bidrar till ett gott debattklimat. Det är klart att det i vårt förbund finns många olika uppfattningar om hur arbetet ska bedrivas, vem eller vilka som är bäst lämpade som förbundsordförande eller förbundsstyrelse. Likaväl som det finns många uppfattningar om vad som är det bästa för medlemmarna och Sveriges poliser. Så en grundläggande föreningsrättslig och demokratisk princip är att det förslag som enligt stadgarna får tillräcklig majoritet av rösterna är det förslag som beslutas.

Det är precis som sig bör i varje demokratisk organisation.

Christer Palmkvist
Förbundssekreterare

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst