Annons
Annons

Ingen rusning efter särskilt tjänstekort

I mars blev det lättare för poliser att byta sin vanliga polislegitimation mot ett mer anonymt särskilt tjänstekort. Men färre än väntat har ansökt om kortet.
13 september 2022, 12:38

Polismyndigheten bedömer att ungefär 12.000 poliser och 3.000 civilanställda är berättigade till särskilt tjänstekort efter att en ny föreskrift trätt i kraft. Tidigare var det bara poliser som arbetade mot grov organiserad brottslighet eller terrorism som fick använda särskilt tjänstekort. Från och med 1 mars i år kan alla anställda som löper en ”påtaglig risk” att drabbas av hot och våld göra det. Men hittills har det inte varit någon rusning efter kortet, visar en sammanställning som Polismyndigheten har gjort åt Polistidningen.


Så många har ansökt*

Nationella avdelningarna: 5

Väst: Cirka 30

Öst: 17

Nord: 8

Bergslagen: 13

Syd: 33

Mitt: 9

Stockholm: Uppgift saknas

* Avser antal som ansökt om särskilt tjänstekort sedan den nya föreskriften trädde i kraft 1 mars 2022. Polistidningen känner inte till hur många av ansökningarna som har beviljats. 

Källa: Polismyndigheten. 

Lars Tonneman, processledare vid Polisens säkerhetsavdelning, skriver i ett mejl till Polistidningen att det är något färre än förväntat som har ansökt. Ett skäl kan vara att informationen inte har nått ut till alla att det har blivit lättare att få särskilt tjänstekort. Men enligt honom är det troligt att fler kommer att ansöka i takt med att giltighetstiden för det ordinarie tjänstekortet (den vanliga polislegitimationen) löper ut.

En vanlig polislegitimation innehåller bland annat den berörda polisens namn och ett ”välliknande fotografi”. På ett särskilt tjänstekort är namnet utbytt mot ett tjänstgöringsnummer. Poängen med det är att kortinnehavaren kan styrka sin ställning som polis, men slipper exponera sin identitet i samband med en tjänsteåtgärd. Om en medborgare vill identifiera polisen får den notera numret och senare kontakta Polismyndigheten för att få ut namnet. Det blir lite krångligare och förhoppningen är att det ska minska hot och annan otillåten påverkan från kriminella.


KORT OM KORT

Polislegitimation

Ordinarie tjänstekort eller särskilt tjänstekort som innehas av polis.

Ordinarie tjänstekort

Ska innehålla uppgifter om innehavarens efternamn, första bokstaven i tilltalsnamnet, tjänst eller uppdrag, välliknande fotografi samt namnteckning.

Särskilt tjänstekort

Innehåller enbart fotografi och ett tjänstgöringsnummer.

Tjänstgöringsnummer

Nummer som används på särskilda tjänstekort och som kan kopplas till enskilda anställda genom en förteckning som förvaras hos Polismyndigheten.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst