Annons
Annons

Så ska Glockarna fördelas

Glock 45 blir standard men poliser som behöver en mindre modell av ”anatomiska skäl” kan få undantag. Full size-varianten Glock 17 kommer att användas i insatsstyrkorna.
1 september 2022, 13:07

Flera polisregioner har efterfrågat stöd i hur de nya tjänstevapnen från Glock ska fördelas bland poliserna. Nu kommer Noa, nationella operativa avdelningen, med vägledning i ett beslut signerat biträdande avdelningschef Hampus Nygårds. Huvuddragen är kända sedan tidigare och har beskrivits i Polistidningen. Glock 45 (compact) blir standardmodellen som de flesta poliser får och som även kommer att användas vid polisutbildningen. Poliser i kategori 1 Polkon* får dessutom vapenlampan Streamlight TRL1HL som tillbehör.

Poliser på spaningsenheterna tilldelas de mindre modellerna Glock 43X (sub-compact) och Glock 43 (micro sub-compact). ”Vid tilldelning ska medarbetare som arbetar med dold spaning prioriteras”, enligt beslutet.

Även poliser som inte är spanare kan få mindre modeller än Glock 45 ”om behov finns av anatomiska skäl”. Beslut om detta tas av närmaste chef med arbetsmiljöansvar.

Glock 17, generation 5. Foto: Glock.

Poliser som jobbar i det nationella insatskonceptet vid polisregionerna och Noa ska tilldelas Glock 17 (full size special konfiguration) som tjänstevapen.

Fördelningsbeslutet från Noa anger hur fördelningen ska ske enligt huvudregeln. ”Behörig beslutsfattare” vid regioner och avdelningar kan besluta om undantag.   

Polismyndighetens upphandling av nytt tjänstevapen omfattar även Glock 19, men den nämns inte i fördelningsbeslutet. 

*Ingripandepoliser, spanare och andra funktioner som förväntas behöva göra taktiska ingripanden i sin tjänsteutövning går utbildningen i polisiär konflikthantering kategori 1 (Polkon 1). Gruppen omfattar för närvarande omkring 11.000 poliser.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst