Annons
Annons

Vad får en polis syssla med?

Plocka disk på räkkryssning, brygga öl i garaget eller döma innebandymatcher. Är det lämpliga extraknäck för lagens väktare? Polistidningen reder ut begreppen kring bisysslor.
14 september 2022, 08:11

ÄR DET EN BISYSSLA?

I princip varje sysselsättning vid sidan av polisjobbet räknas som en bisyssla i arbetsrättslig mening. Även ideell verksamhet som inte ger några pengar. Det enda undantaget är aktiviteter som räknas till privatlivet.

Exempel: Bygga ett hus för att själv bo i det. ► Inte en bisyssla.

Exempel: Bygga ett hus för att hyra ut till andra. ► En bisyssla. (Se Arbetsdomstolens dom AD 1985 nr 69.)

ÄR BISYSSLAN OTILLÅTEN?

Det finns tre sorters bisysslor som statstjänstemän, exempelvis poliser, inte får ägna sig åt: de hindrande, de konkurrerande och de förtroendeskadliga. 

1. Hindrande?

Arbetsgivaren får bestämma att en anställd måste upphöra med en bisyssla om arbetsgivaren anser att den är ett hinder i arbetet. Det följer av ett kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare som kallas villkorsavtalet.

Exempel: En anställd knäcker extra på nätterna och är så trött på dagarna att hon inte klarar sitt ordinarie jobb. ► Otillåten bisyssla. (AD 1997 nr 18.)

2. Konkurrerande?

Om en myndighet bedriver affärs eller uppdragsverksamhet inom ett visst område får de anställda inte jobba för en annan arbetsgivare eller driva eget inom samma område. Även detta regleras i villkorsavtalet. Säkerhetspolisen bedriver ingen uppdragsverksamhet. Men Polismyndigheten gör det, till exempel genom utbildning av ordningsvakter, kontroll av väktarhundar och forensisk utredning. En polis får alltså inte extraknäcka inom dessa områden om vederbörande inte först har frågat arbetsgivaren och fått ett medgivande.

3. Förtroendeskadlig?

Frågan om en bisyssla ska anses förtroendeskadlig avgörs genom en riskbedömning. Det framgår av lagen om offentlig anställning. Knäckfrågan är om det finns en risk att allmänheten uppfattar den aktuella polisen som partisk i sitt arbete på grund av bisysslan. Generellt kan man säga att polisjobbet har så starka inslag av  myndighetsutövning att toleransnivån vad gäller risk är låg, och särskilt riskabla är bisysslor med kopplingar till myndighetens verksamhet.

Exempel: Jobba som väktare. Ge juridisk rådgivning. Sälja vapen eller larm. Driva trafikskola. ► Ofta otillåtna bisysslor.

INTRESSEAVVÄGNING

Riskerna ska vägas mot den enskilda polisens intresse av att bedriva bisysslan, och även allmänintresset av att sysslan blir utförd.

Exempel: Fackliga eller politiska uppdrag. Deltidsbrandman. Tränare i barnens fotbollslag. Personlig assistent till anhörig. ► Ofta tillåtna bisysslor utifrån en intresseavvägning.


DINA SKYLDIGHETER

 • Inte åta dig bisysslor som är otillåtna.
 • Om du är osäker kan du ansöka om att arbetsgivaren prövar om bisysslan är tillåten. Du har däremot ingen skyldighet att anmäla alla dina bisysslor, såvida du inte omfattas av chefsavtalet.
 • Svara på frågor från arbetsgivaren om dina bisysslor.
 • Upphöra med en bisyssla som arbetsgivaren eller Arbetsdomstolen bedömt som otillåten. Annars riskerar du varning, löneavdrag och i slutändan uppsägning


ARBETSGIVARENS SKYLDIGHETER

 • Informera de anställda om vad som kan göra en bisyssla förtroendeskadlig.
 • Besluta i enskilda fall att en anställd ska upphöra med en otillåten bisyssla. Besluten fattas av HR-avdelningen och ska motiveras.
 • Förhandla med facket inför beslut om att förbjuda hindrande och konkurrerande bisysslor (de som regleras i kollektivavtal).
Illustration: Emma Hanquist.

Nyligen prövade bisysslor

 • Ingripandepolis lastar bagage på flygplats. ► Tillåten bisyssla.

 • Polisaspirant är innebandydomare. ► Tillåten bisyssla.

 • Två poliser driver webbshop där man säljer bland annat ”handfängselficka” och ”snutkaffemugg” för att samla in pengar till skadade kollegor. ► Tillåten bisyssla.

 • Kriminaltekniker vill servera och plocka disk på räkkryssningsfartyg.  ► Otillåten bisyssla på grund av sammanblandning mellan rollerna som krogpersonal och polisiär ordningshållare.
 • Områdespolis vill driva nanobryggeri i garaget för att sälja öl till krogar. ► Otillåten bisyssla bland annat eftersom Polisen har tillsyn över alkoholservering.

 • Ingripandepolis vill jobba på mansjour. ► Otillåten bisyssla på grund av tydliga kopplingar till brottsutredningar.
 
 
Fotnot: Exemplen är inte facit för vad som är tillåtet eller otillåtet utan visar hur arbetsgivaren har bedömt dessa fall. Den som har fått sin bisyssla underkänd kan ta saken vidare till Arbetsdomstolen som eventuellt gör en annan bedömning.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst