Annons

Annons

Polis frias efter slagningar på fritiden

Tingsrätten friar en polis som har gjort ett hundratal slagningar i polisregistren på sin fritid. Slagningarna anses ha legat inom ramen för polisens jobb. Men domstolen är oenig och åklagaren tänker överklaga. UPPDATERAD.
27 oktober 2022, 14:30

Åtalet för dataintrång skapade oro bland poliser när det lämnades in i mars i år. Vissa undrade om kollegan skulle bli dömd för slagningar som många poliser gör på sin fritid. Till exempel på misstänkta fordon i närheten av jobbet och hemmet eller på nätverkskriminella som man råkar se på stan i något intressant sammanhang. Osäkerheten blev så stor att Polisförbundet lokalt gick ut med rekommendationer om att poliser bör lämna tjänstemobilen på jobbet så att de inte råkar göra otillåtna slagningar i mPMF (se faktaruta) på fritiden.

Nu frias alltså polisen men frågan är om kåren kan pusta ut. Rättens ordförande och en nämndeman var skiljaktiga och ville döma polisen för merparten av slagningarna. Åklagaren Jim Westerberg har redan bestämt sig för att överklaga. ”De två nämndemännen som friat har kommit helt till fel slutsatser. De har dels missförstått eller missbedömt de uppgifter som framkommit vid huvudförhandlingen och dels gjort en felaktig rättslig bedömning”, skriver han i ett mejl till Polistidningen.

Register i jobbmobilen

Polisens it-system PMF, som står för Polisens multifråga, ger tillgång till information i olika databaser.

Genom mPMF är systemet tillgängligt i polismannens tjänstemobil.

Några av de tillgängliga registren är passregistret, signalementsregistret, misstankeregistret, belastningsregistret och allmänna spaningsregistret.

Källa: Åtalet i målet

Varför friade då majoriteten i domstolen? För vissa av slagningarna finns det dokumenterat att polisen har utfört olika tjänsteåtgärder i samband med dessa. Hon har skrivit tips i underrättelseavdelningens system, mejlat svar på frågor från chefer och kollegor, samt skrivit i den egna arbetsgruppens chatt. I dessa fall har det handlat om att skicka information i pågående polisiära ärenden och därför har slagningarna varit nödvändiga för att genomföra arbetsuppgifter, enligt domstolen.

För vissa av slagningarna finns ingen dokumentation men där har domstolen litat på polisens egna förklaringar till varför slagningarna var arbetsrelaterade. En av dessa slagningar förklarade hon med att hon iakttog en person knuten till ett kriminellt nätverk på en intressant plats, vilket det fanns behov att tipsa underrättelseavdelningen om. I andra fall har polisen gjort slagningar för att kolla upp personer som dykt upp på en intern portal där myndigheten informerar om pågående ärenden och där kollegor ibland ber om hjälp att identifiera misstänkta.

En stor del av slagningarna avser gängkriminella inklusive deras barn, familjer och fordon. Domstolen anser att dessa har varit tillåtna, bland annat mot bakgrund av att polisen har varit gängansvarig i sin arbetsgrupp. I den egenskapen har hon haft ett uttalat uppdrag att hålla sig uppdaterad om vad som händer i den världen.

Polisen har vid ett tillfälle slagit på en släktning som är kopplad till ett kriminellt nätverk. I det fallet accepterade domstolen polisens förklaring att slagningen var en ren feltryckning som hon dessutom direkt anmälde till sin chef.  

Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow känner en lättnad för den friade polisens skull. Samtidigt ser hon ett fortsatt behov av att förtydliga vad som gäller vid registerslagningar. 
– Arbetsgivaren måste göra regelverket så tydligt att det inte går att missförstå. Just nu skapar detta så mycket osäkerhet i organisationen, säger hon. 

Den aktuella polisens arbetssätt är, enligt henne, inte unikt utan förekommer på flera håll i Polismyndigheten. 
– Det handlar om unga ambitiösa människor som drivs av en vilja att göra gott. Och deras sätt att jobba efterfrågas av arbetsgivaren eftersom det hjälper myndigheten att hålla jämna steg med de kriminella. Men då måste det också finnas en tydlighet kring vad som är tillåtet. 

Varför ville då minoriteten i tingsrätten, ordföranden och en nämndeman, fälla polisen för ett stort antal slagningar? De två trycker på att slagningar i de polisiära registren måste ha koppling till konkreta iakttagelser eller arbetsuppgifter. Ett brett definierat uppdrag som gängansvarig i en arbetsgrupp räcker inte för att motivera sökningar i registren. ”Annars skulle i princip samtliga slagningar under eller utanför arbetstid som på något sätt hänger ihop med tjänsten som polis vara tillåtna”. De tycker också att polisens förklaringar är vaga till varför hon gjort slagningar på ledig tid på hela familjer inklusive minderåriga barn. När det gäller slagningarna med koppling till polisens släkting, anser de att flera av dessa var otillåtna. Det här eftersom polisen borde ha förstått att hon inte kunde vidta några åtgärder i ärendet på grund av jäv.

Polisens personalansvarsnämnd, Pan, har tidigare meddelat att polisen kommer att skiljas från sin anställning om hon döms för mer än ett fåtal fall av dataintrång.

Texten har uppdaterats med en kommentar från Polisförbundets ordförande, vilken inte fanns med i den ursprungliga publiceringen. 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst