Annons
Annons

Kongressens beslut i korthet

129 ombud tog ställning till 101 motioner på Polisförbundets kongress. Beslut togs om allt från att förbundet ska jobba för höjd ersättning vid beredskap, till vikten av fullgott färgseende. Här följer några av besluten i korthet.
4 oktober 2022, 14:48
 • Det kom in hela nio motioner om beredskap till årets kongress. Bland dem som röstades igenom fanns yrkanden om att förbundet ska verka för minskad användning av beredskap, höjd kompensation i pengar och tid när beredskap används, och nya upplägg som förbättrar arbetsmiljön vid dessa tillfällen.

 • Icke-medlemmar borde inte få dra nytta av de förmånliga avtal som Polisförbundet förhandlar fram med arbetsgivaren. Det tyckte en av motionärerna till kongressen och fick stöd av flera ombud. Men majoriteten landade i att det är svårt att göra något åt fripassagerarna så som regelverk och praxis ser ut. Därför bör förbundet lägga sin energi på annat. Längre version här.

 • Poliser i yttre tjänst har fått alltmer avancerad teknisk utrustning och fler vapensystem att förbereda inför varje arbetspass. Därför ska Polisförbundet jobba för att förberedelsetid ska vara arbetstid. Det framgår av en motion som antogs på kongressen. Längre version här.
 • Nationella huvudskyddsombudets arvode ska höjas till samma nivå som förste och andre vice ordförandes arvoden. De ligger på 98.000 kronor per år och HSO på 80.000 per år. Region Stockholm låg bakom förslaget som ordförande Kjell Ahlin också gick upp och talade för. Han motiverade det med att arbetsbelastningen såväl som ansvaret för nationella HSO är stort.
  – Det är en väldigt viktig roll och kostnaden är inom felräkningsmarginalen för förbundet, sa han om ändringen.

 • Polisförbundet ska ta fram en handlingsplan för kränkande särbehandling som sker inom förbundet.
  – Vi säger alltid till arbetsgivaren att vi vill se en handlingsplan. Då borde vi också ha det, sa Karin Bölje Svärd från förbundsregion Mitt som talade för motionen under kongressen.
 • Inte bara spanare borde få ersättning för de civila kläder de jobbar i. Också andra poliser som arbetar civilt i yttre tjänst, exempelvis jourutredare och utredare som utför husrannsakningar och hämtningar, ska få ersättning eller på annat sätt av arbetsgivaren utrustas med kläder för tjänsten. Det beslutade kongressen att Polisförbundet ska arbeta för.

 • En av kongressens motioner föreslog att Polisförbundet ska driva frågan gällande polisers rätt att vara jourhem eller familjehem, och att poliser ska ha rätt att ta emot skyddsplaceringar. Den avslogs.

 • Bank-, försäkrings- och telefonbolagsärenden kan bli både krångliga och dyra om du har skyddad identitet. Polisförbundet ska, efter ett kongressbeslut, arbeta för att en inventering görs av vilka följder skyddad id kan få inom dessa och liknande områden. Förbundet ska även arbeta för att ett åtgärdsprogram tas fram för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av skyddad identitet.
 • Den polis som vill studera ”polisiära” kurser på universitet eller högskola, till vilka ett krav för att söka är att man har polisexamen, ska få göra det med bibehållen lön. Det ska Polisförbundet verka för att få igenom gentemot Polismyndigheten.

 • ”Med tanke på den polisbrist vi har och de lättnader som gjorts när det kommer till psykiska diagnoser är det inte annat än rimligt att göra lättnad också i färgseende”, skrev en av motionärerna och föreslog att personer med låg grad av defekt färgseende ska ha möjlighet att bli poliser. Motionen avslogs utan debatt.

 • Till nästa kongress 2024 ska förbundsstyrelsen ta fram ett förslag på yrkesetiska riktlinjer för poliser. Ett liknande beslut togs redan på kongressen för två år sedan. Men när förbundsstyrelsen började jobba med riktlinjerna dök det upp så många frågetecken att man nu behöver göra ett omtag. Något som behöver utredas är om det ska finnas sanktioner mot den som bryter mot riktlinjerna. Längre version här.

Emma Eneström
Per Hagström
Linnéa Klint

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst