Annons
Annons

Systemskifte väntar svensk kriminalpolitik

Fredrik Kärrholm
Fredrik Kärrholm (M), nyvald riksdagsledamot och före detta polis

Sveriges nya statsminister Ulf Kristersson har avgett sin regeringsförklaring. Nu väntar den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet. Det har potentialen att bli det bästa som hänt svensk polis.

Sveriges poliser och deras civila kollegor sliter hårt men inte sällan förgäves. Gängkriminella, stöldligor och våldsverkare slipper fängelse eller får korta straff – för att sedan fortsätta med sin brottslighet. Samhället förblir oskyddat. Brottsoffer lämnas utan upprättelse.

Alla som arbetat i en rättsvårdande myndighet vet att det inte är ovanligt med kriminella som är lagförda mer än tio gånger. En person kan vid samma tillfälle vara misstänkt för 20 olika brott, men ändå undkomma häktning. Gärningsmän kan flina i rättssalen. De fruktar inte konsekvenserna.

Nu är det snart slut på detta hopplösa, naiva system.

Regeringen kommer genomföra en fullständig översyn av strafflagstiftningen. Fokus skiftar från gärningsmannen till brottsoffret och samhällsskydd. Med Tidöavtalet har Moderaterna och samarbetspartierna kommit överens om en lång rad åtgärder för systemskifte:

 • Straffen ska skärpas rejält.
 • Presumtion mot fängelsestraff ska avskaffas.
 • Straffrabatt för myndiga ska avskaffas.
 • Dagens form av mängdrabatt ska avskaffas.
 • Upprepad brottslighet ska straffas hårdare.
 • Gängkriminella ska få dubbla straff.
 • Gränsen för obligatorisk häktning ska sänkas till ett års fängelse.
 • Huvudregeln att friges efter 2/3 ska ersättas med en undantagsregel om 3/4.
 • Rätt till permission ska begränsas och aktiva gängkriminella ska inte få permission över huvud taget.
 • Förvaringsdom ska införas – samhällsfarliga individer ska kunna låsas in på livstid.
 • Möjligheten att hyra anstaltsplatser utomlands ska undersökas.
 • Med mera.

Förutsättningarna ska också förbättras för att få fler misstänkta åtalade och fällda. Bland annat med hjälp av utökade möjligheter till preventiva tvångsmedel och sekretess undanröjas mellan brottsbekämpande myndigheter. Pengar, dyra klockor, bilar och annan egendom ska enklare kunna förverkas och omvänd bevisbörda för gängkriminella ska utredas.

Av regeringsförklaringen framgår att Polisens uppdrag ska renodlas. Myndigheten ska få fler anställda med högre löner. Polisen ska växa mot målet att polistätheten minst ska motsvara genomsnittet i EU.

Det brottsförebyggande arbetet mot unga ska utvecklas. Föräldraansvaret ska stärkas, föräldrastödsprogrammen ska bli fler och socialtjänstlagen reformeras.

Migrationspolitiken kommer att skärpas. Sveriges lagstiftning för asylmottagande ska inte vara mer generöst än vad som är en medlemsstats skyldighet enligt EU-rätten. En för stor invandring och otillräcklig integration har resulterat i ett farligt utanförskap. Därför måste invandringen minska.

Regeringen ska bland annat införa förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller. Möjligheterna att neka brottsbelastade personer uppehållstillstånd ska öka. Kraven för medborgarskap ska höjas. Fler som begår brott, eller är involverade i brottslig verksamhet, ska utvisas.

Staten ska ta tillbaka kontrollen. Det kommer att ta tid och det kommer att bli krävande, men det kommer att gå. Inriktningen är klar. Sveriges polis ska inte arbeta förgäves. 

Fredrik Kärrholm (M), nyvald riksdagsledamot och före detta polis

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst