Annons
Annons

Kompetensutveckling – var god dröj

I allt tal om löner och påföljder finns det en viktig del som knappt får någon uppmärksamhet alls och det är bristen på kompetensutveckling inom Polismyndigheten. Jag vågar nog till och med påstå att många kollegor även lämnar yrket på grund av detta. Tanken är ju att alla som blir anställda som poliser ska få gå blåljusutbildningen samt lära sig använda förstärkningsvapnet MP5 men efter det tar det liksom stopp. Väldigt stopp.

Naturligtvis pågår det utbildning men i princip enbart när myndigheten har behov av det och i ytterst begränsad omfattning (till exempel FU-ledare och Polkoninstruktörer). Handlar det om en utbildning som man själv som ”vanlig” patrullerande polis skulle vilja gå för att utöka sin kompetens och därmed kunna bidra till arbetet på stationen, finns det oftast inga planerade utbildningar. När de väl finns är platserna försvinnande få.

För att parafrasera den nyss tillträdda regeringen behövs det ett paradigmskifte inom Polisens kompetensutvecklingsområde. I stället för att enbart erbjuda ett bestämt antal utbildningsplatser oavsett hur stort behovet är, borde myndigheten inventera det faktiska behovet och därefter tillhandahålla de platser som faktiskt behövs. Efter en noggrann inventering borde man kunna sätta upp en långsiktig plan för hur många utbildningar som måste genomföras varje år för att kunna hålla jämna steg med det faktiska behovet.

Ett mycket talande exempel på detta är bristen på utbildningsplatser för mc-poliser som märks otroligt väl ute på lokalpolisområdena. Alla som någon gång arbetat på ingripandeverksamheten vet vilken enorm skillnad det är att ha med sig mc-poliser ut eftersom våra cykel- och mc-burna kriminella annars riskerar att försvinna på cykel- och gångbanor.

Om vi tar polisområde Storgöteborg som exempel vore ett lämpligt antal någonstans mellan 30-40 stycken mc-poliser. Utan att avslöja för mycket är vi långt ifrån det antalet. Mycket långt. Dessutom har många av mc-poliserna andra uppdrag vilket begränsar antalet pass då de kan köra mc och tyvärr har man alldeles för många gånger hört på radion att man sökt en mc-polis för att enbart mötas av en öronbedövande tystnad.

En förutsättning för att utöka antalet mc-poliser är ju självklart att det finns poliser som både är villiga och når upp till den standard som krävs. Som jag har förstått det är antagningskraven höga och utbildningen krävande och kraven bör inte sänkas. Ett sätt skulle kunna vara att låta intresserade studenter på polisutbildningen genomgå en kortare utvärdering och få feedback under sin studietid så att de vet hur de ska träna inför testerna. Ett annat skulle vara att låta ALLA intresserade kollegor genomföra förtesterna för att få fram så många kompetenta mc-förare som möjligt oavsett ålder, tjänsteår och enhet.

Förutom att mc-poliser är en värdefull resurs och ökar slagkraften något enormt, utgör sådana här utbildningar ett incitament att stanna kvar i yttre tjänst vilket myndigheten önskar. Jag är helt säker på att många fler kollegor skulle stanna kvar i yttre tjänst, och även inom myndigheten, om det fanns fler morötter i form av just mer kompetensutveckling och möjligheten till fler utbildningar. Vi är villiga att utbildas – är myndigheten villig att utbilda oss?

John, IGV Nordost, Göteborg

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst