Annons
Annons

Satsa på polisvetenskaplig forskning

Den 5:e oktober 2022 överlämnade vi ett öppet brev till rikspolischefen. Ett brev om behovet av särskilda satsningar på polisutbildningarna från Polismyndighetens sida i form av ett närmare samarbete med och ökad finansiering av polisvetenskaplig forskning.

Bild1
Mehdi Ghazinour, professor polisutbildningen vid Umeå universitet.

Behovet av en sådan satsning bygger på den samlade erfarenheten och strategiska bedömningen av oss professorer som är verksamma vid polisutbildningarna i Sverige. Dagens samhällsutmaningar, många av allvarlig karaktär, ställer höga krav på verksamma poliser och de studenter som utbildas på polisprogrammet. Här ser vi ett behov av att Polismyndigheten genom ett närmare samarbete med polisutbildningarna om polisvetenskaplig forskning ger legitimitet till professionaliseringen av polisyrket. Vi önskar även att det kunde skapas ett strategiskt vetenskapligt forum för forskning om och för det polisiära arbetet i Sverige.

Peter Lindström
Peter Lindström, professor polisutbildningen vid Linnéuniversitet.
Michael Björk
Micael Björk, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.

Genom ökad forskningsfinansiering skulle Polismyndigheten lyfta in polisvetenskapen och samtidigt öka kompetensen hos poliser och polisanställda som deltar i fort- och vidareutbildningar, och de poliser som är lärare vid polisutbildningarna. Det är viktigt att komma ihåg att polisyrket fortfarande i alltför liten omfattning bygger på teoretisk och praktisk kunskap, något som är svårt att förstå när andra branscher som exempelvis restauranger, hotell, konst och turism redan är erkända som akademiska ämnen och därigenom har öppnats upp för ett långsiktigt forskningsstöd. Polisyrket däremot anses fortfarande enbart vara en yrkesutbildning och saknar utvecklingsmöjligheter förutom de som ges internt i organisationen.

Monica Burman
Monica Burman, professor polisutbildningen vid Umeå universitet, professor i rättsvetenskap.

Polismyndigheten och polisutbildningarna, lärosätena, har under de senaste åren närmat sig varandra genom bland annat inrättandet av det akademiska huvudområdet polisiärt arbete och gemensamma utvecklingsprojekt. Dessa samarbeten behövs, men är otillräckliga. Polisutbildningarna behöver ökad finansiering av polisvetenskaplig forskning. Med en väl genomtänkt struktur för hur forskningsmedel anslås och används kan både Polismyndighetens och polisutbildningarnas behov av kunskap och kompetens mötas systematiskt och med hög kvalité. Det skulle också innebära kostnadsbesparingar genom att Polismyndigheten blir mindre beroende av konsulttjänster.

I dag är det vanligt att forskare från andra ämnen än polisvetenskap framför bestämda uppfattningar om det polisiära arbetet och hur samhällsutmaningarna bäst hanteras av polisen. En satsning på polisvetenskaplig forskning skulle stärka polisens röst i samhällsdebatten.  Detta är en viktig poäng med ett gemensamt grepp om polisforskningen; med ett kvalificerat stöd bestående av riktade medel, forskande lärare och ett gemensamt forum för strategiska frågor.

Ett större utrymme för polisvetenskap skulle öka polisens kraft att påverka utvecklingen samtidigt som den polisvetenskapliga forskningen får det erkännande den förtjänar.

Mehdi Ghazinour, professor polisutbildningen vid Umeå universitet, tidigare biträdande föreståndare med ansvar för forskningsverksamhet vid polisutbildningen i Umeå och senare föreståndare för Centrum för polisforskning och utveckling vid Linnéuniversitet. Numera leder han flera forskningsprojekt om polisernas hälsa och arbetsmiljö.

Peter Lindström, professor polisutbildningen vid Linnéuniversitet, föreståndare för Centrum för polisforskning och utveckling, tillträdande chef för institutionen för kriminologi och polisiärt arbete.

Micael Björk, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, gästprofessor och forskningsledare på Akademin för polisiärt arbete vid Högskolan i Borås. Aktuell med boken Vad ska polisen göra? (Timbro förlag, 2022).

Monica Burman, professor polisutbildningen vid Umeå universitet, professor i rättsvetenskap med erfarenhet av forskning i straffrätt samt om våld i nära relationer och sexuella trakasserier inom Polisen.

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst