Annons

Annons

Elchockvapen rullas ut först 2024

När beslutet om att införa elchockvapen togs trodde man att utrullningen av dessa skulle vara i gång i början av 2022. Men det blir troligtvis först under 2024.
5 december 2022, 10:21

Testerna med elchockvapen, ECV, för svenska poliser inleddes 2018. Då fick ungefär 750 poliser med olika funktioner på olika håll i landet arbeta med ECV och har haft kvar vapnen sedan dess för att behålla kompetensen. Våren 2021 kom så beslutet om att vapnet ska finnas på listan över godkända våldshjälpmedel från januari 2022. Elchockvapnet ska inte vara personligt utan fördelas på patrull.

När Polistidningen våren 2021 frågade dåvarande utvecklingschefen på NOA, Anders Hall, när patrullerna kunde räkna med att få tillgång till ECV framhöll han att det hängde mycket på förutsättningarna att utbilda. Han hoppades också att man skulle kunna utbilda på ECV och nya tjänstevapnet samtidigt, men var osäker på om det skulle fungera då anbudstiden för tjänstevapnet vid tillfället ännu inte hade gått ut.

Beskedet var då att man räknade med att kunna börja utbilda i början på 2022 och att man i samband med detta också skulle rulla ut elchockvapnet.

När Polistidningen frågar hur det går med utrullningen, då 2022 snart är slut, svarar Manne Jönsson, styrgruppsordförande för ECV och tillförordnad enhetschef för UC Stockholm, och Jerry Loklint, gruppchef för utrustningsgrupp 1. Som det ser ut nu blir det snarare under 2024 som elchockvapnet kommer rullas ut på bred front.
– Det beror bland annat på att den första upphandlingen av elchockvapen fick avbrytas och göras om, säger Manne Jönsson.
Varför det blev så menar de båda att ekonomiavdelningen, som ansvarar för upphandlingen, bör svara på.
– Det var i alla fall inte kopplat till kravställningen, säger Manne Jönsson.
Polistidningen har bett om en kommentar från ekonomiavdelningen, men ännu inte fått svar.

Upphandlingen av ECV är speciell på så vis att tillverkaren Taser fortfarande dominerar marknaden och var enda alternativ. Den nya upphandlingen blev i alla fall klar i början av sommaren 2022. Det gjorde att den kom att krocka med upphandlingen av nytt tjänstevapen och införandet av detta.
– Under kvartal fyra i år har vi dock utbildat huvudinstruktörer. På HR sitter man just nu och filar på kursmaterial för instruktörer och lärare på lärosätena som är nästa steg, säger Jerry Loklint.
Då utbildningsfrågan ligger hos HR vet han inte exakt hur och när dessa utbildningar ska genomföras. Men han själv skulle inte vilja föreslå att det samkörs med utbildningen på nya tjänstevapnet.
– Det är inte önskvärt ur ett pedagogiskt perspektiv att ta det vid samma tillfälle, säger han.

Utbildningarna på den nya pistolen, Glock 45 och Glock 17, kommer att påbörjas i januari och pågå under 2023. Då Polismyndigheten står med en stor utbildningsskuld, inte minst efter coronapandemin, kommer troligtvis ECV introduceras på bredare front först 2024. För grupper som har en egen utbildningsorganisation, till exempel vissa handräckningsgrupper, kan det dock bli tidigare.
– I slutändan är det ett beslut och en planering som ligger hos HR, säger Jerry Loklint.

ELCHOCKVAPEN 

2016 föreslog en rapport framtagen av Polismyndigheten att elchockvapen, ECV, skulle införas hos svensk polis.

Försöket med ECV startade 2018 och var klart 2019. Sedan dess har försöksperioden förlängts för de poliser som redan fått utbildning i väntan på formellt beslut för hela myndigheten.

Det vapen som använts i testet kan skjuta iväg pilar med elektricitet. Pilarna sitter hela tiden fast i vapnet med en tråd.

Polisen kan även trycka vapnet mot en person och i korta intervaller överföra ström genom en så kallad drivstöt. Det finns också två varningsfunktioner – en där laser tänds och en funktion där små blixtar tänds. Under försöket har vapnet använts sammanlagt 626 gånger.

Resultatet av försöket har bland annat visat att poliser som har tillgång till ECV upplever ökad trygghet. Samt att användande av OC-spray har kunnat minskas.

Källa: Polismyndigheten

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst