Annons
Annons

Höjt ob lämnar instruktörer i kläm

Hans-Joachim Landgren Ekström
Hans-Joachim Landgren Ekström, instruktör inom Polkon, cbrne och Mp5, region Syd

Med anledning av det senaste beslutet om ob-tillägget inom Polismyndigheten känner jag och flera av mina instruktörskollegor oss förbisedda och bortglömda. Höjningen av ob-tillägget är nämligen ett av många beslut som påverkar oss i negativ riktning. Jag vill här förklara hur vi och förutsättningarna för att rekrytera fler instruktörer påverkas av rådande situation.

Tiden vi lever och verkar i tenderar att ha högre förväntningar och ställa högre krav på polisen än någonsin. Vi är granskade både medialt och politiskt. Det ställer höga krav på varje enskild polis och dennes kompetens och kunskap. Utbildning är en av nycklarna till framgång i vårt arbete. Som Polkon-instruktör är jag med och bidrar till en stor del av denna kompetensutveckling. Nästa år står vi inför många utmaningar, inte minst ombeväpningen och implementeringen av elchockvapen. Det kommer krävas många instruktörer och långa kommenderingar. 

Men med den nya ob-höjningen upplever jag att vi som utbildare kommer i kläm. Som instruktör och skiftarbetare är utbildaruppdraget ett minus på lönekontot redan innan denna höjning. I dagsläget har jag en ersättning på 200 kronor om dagen de dagar som jag håller kurs. Det erhålls ingen ersättning under förberedelsetid eller dagar då deltagarna uteblir. Efter denna ob-höjning så förlorar jag ännu mer på att vara instruktör. Jag som enskild Polkon-instruktör skulle förlora uppemot 40.000 kronor om året för att verka som utbildare, då jag inte kan jobba på ob-tid.   

Jag med flera har under många år verkat för en god utbildningskultur, där deltagarna får professionell handledning och utbildning i ett prestigelöst lärandeklimat. Utbildningen sker utifrån aktuell forskning både inom pedagogik (polisens didaktiska huvudregler med mera) och inom aktuella ämnen (fysiska tekniker och metoder, skytte, taktik, sjukvård, kommunikativa kunskapsområdet, juridik, Mp5).  

Vi är ett gäng drivna utbildare som trots bristen på egen fortbildning håller oss uppdaterade och har en vilja och intresse att utvecklas inom de ämnen som vi undervisar i. Vi är också, trots långa och många kommenderingar, Polismyndigheten lojala. Vi är måna om att våra kollegor ges den senaste utbildningen och skapar därigenom möjlighet till en god arbetsmiljö och ett framgångsrikt polisärt arbete.   

Vår kunskap och kompetens kommer inte bara Polismyndigheten till gagn under utbildningar utan även i vår ordinarie funktion i våra lokalpolisområden, sektioner, områden och regioner. Vi hjälper till med allehanda frågor som rör våra ämnen, juridiska som praktiska. Många av oss bedriver olika typer av utbildningar och kompetensskytte på lokal basis.

Jag ser det som fullt rimligt att vi utbildare värderas högre av Polismyndigheten än vad vi för nuvarande gör. Att ge drivna medarbetare möjlighet till utveckling och fortbildning är ett led i att göra funktionen och arbetsplatsen attraktiv. En sådan förändring skulle också stämma överens med Polismyndighetens mål, nämligen att ”hitta alternativa karriär- och utvecklingsvägar”. De löneglapp som uppstår med det nya ob-tillägget visar för mig och mina instruktörskollegor motsatsen.   

Hans-Joachim Landgren Ekström, instruktör inom Polkon, cbrne och Mp5, region Syd  

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst