Annons
Annons

”Jag ser ingen intressekonflikt”

Polisförbundet har en dubbel roll i chefshärvan inom Polisen: Stötta Mats Löfving och Anders Thornberg eftersom de är medlemmar. Och samtidigt förhålla sig kritiskt till deras agerande som arbetsgivarrepresentanter. Förbundsordförande Katharina von Sydow tycker inte att det är ett problem.
22 december 2022, 12:39

Polismyndighetens absoluta toppchefer har hamnat i rejält blåsväder efter en rad avslöjanden i medierna den senaste tiden. I centrum för affären står Mats Löfving, som fram till nyligen var regionpolischef i Stockholm, och Linda Staaf, underrättelsechef på nationella operativa avdelningen, Noa. Åklagarmyndigheten utreder misstankar om grovt tjänstefel i samband med att Staaf fick sitt jobb på Noa 2015. Det här eftersom Löfving var Noachef vid den tiden och det finns uppgifter om att de båda hade en relation.

Enligt Katharina von Sydow, ordförande för Polisförbundet, har affären rört upp känslor bland medlemmarna.
– Man uttrycker en frustration och en ilska gentemot ledningen över att det är så här. Det är ingen hemlighet att just tillsättningar är en fråga som våra medlemmar har uttryckt både oro och kritiska åsikter kring.

Är tillsättningen av Linda Staaf ett exempel på att bemanningsprocessen inte har fungerat, enligt Polisförbundet?
– Jag går inte in på det enskilda fallet, men generellt finns det en sådan kritik från Polisförbundet och de andra facken att vi inte får vara delaktiga i de här processerna. Den turbulens som nu har varit sätter fokus på den typen av frågor generellt, vilket jag ser som en möjlighet för oss att komma framåt i den frågan.

Tidningen Expressen har även avslöjat två tidigare okända polisanmälningar mot Mats Löfving som gäller grov fridskränkning och ofredande mot Linda Staaf. Och det har i sin tur lett till kritik mot rikspolischef Anders Thornberg för att han hade kännedom om de allvarliga anklagelserna men inte såg till att de utreddes närmare.

Katharina von Sydow ser allvarligt på den misstro som den här affären riskerar att leda till. 
– Poliserna har mycket annat att fokusera på än eventuella felsteg i den högsta ledningen.

Samtidigt är två av de viktigaste aktörerna i den här härvan, Anders Thornberg och Mats Löfving, medlemmar i Polisförbundet. * På vilken sida hamnar du då?
– De har rätt till stöd som alla andra medlemmar med till exempel rättshjälp eller en stödperson om de vill ha det. Samtidigt är jag ju rösten för alla medlemmar och måste kunna framföra deras kritik och frustration kring turbulensen i polisledningen.

När du intervjuas i media är det väl som representant för de anställda inom Polisen. Berättar du då att du även företräder de inblandade toppcheferna eftersom de är medlemmar?
– Nej, vem som är medlem och inte är ingen information som är offentlig utan det är sekretess på det. Om medlemmar väljer att gå ut och säga att de är medlemmar så kan jag ju prata om det. Men om de inte gör det så har jag ingen rättighet att säga vem som är medlem eller inte. Det är inget som jag per automatik pratar med media om.

Ser du något problem med att du inte kan vara transparent i det avseendet?
– Nej, eftersom jag inte ser det som en lojalitetskonflikt. Att vi ger stöd till enskilda medlemmar betyder inte att vi väljer sida i sakfrågan. Jag vet ju inte heller allt som har hänt i den här affären. Jag lutar mig mot att det kommer komma fram i de utredningar som har inletts.

På tal om det. Känner du förtroende för den ”externa utredare” som rikspolischefen har utsett för att utreda bland annat hans eget ansvar i den här historien?
– Jag finner ingen anledning att misstro utredaren i det här läget. Hade det varit bättre att någon annan hade utsett utredaren? Ja, det är möjligt, men jag tänker att vi får se vad resultatet blir när utredningen kommer.

Vissa menar att utredningen bara är ett PR-knep från Anders Thornbergs sida, ett försök att begrava den här historien tills intresset svalnar. Ursprungligen skulle ju resultatet dröja till slutet av april. Vad säger du om den kritiken?
– Det är svårt att svara på. Jag tycker det är bra att utredningen nu snabbas på, och hoppas att den kommer att visa vad som har hänt.

* Anders Thornberg har själv berättat att han är medlem i Polisförbundet när han blev intervjuad av Polistidningen. Mats Löfving har inför den här artikeln gett sitt medgivande till att Polisförbundet berättar att han är medlem.

”Inget tappat förtroende för gemene polis”

I region Stockholm vill Polisförbundet i dagsläget inte rikta kritik mot någon. Facket har mer av en stödjande roll nu, menar man. Mot medlemmar och ny regionsledning.

Kjell Ahlin, ordförande för Polisförbundet region Stockholm, betonar att förbundet i nuläget förhåller sig neutralt och att det är viktigt att frågorna utreds.
– Vi vet inte vad som är rätt och fel i det här, vi har fått den mesta informationen från media. Att det utreds och man får klarhet i allt är jätteviktigt för oss – har det begåtts brott eller något fel i processen i tillsättningen?
Innan dess vill han inte framföra någon kritik.
– Alla till mans har sina funderingar, men om det är något fel begånget vet vi först när det utretts. Då kommer vi ta ställning till det, utifrån förtroendeperspektiv och så vidare.

Medan andra får utreda vad som egentligen skett tycker Kjell Ahlin att fackets roll i detta skede har mer av en stödjande karaktär. Förutom att få till en samverkan med den nya regionsledningen har man att förhålla sig till att Mats Löfving är medlem i Polisförbundet.
– Han behandlas som alla medlemmar som råkar ut för brottsmisstankar och liknande. För det första har man rätt att prata med oss om sin situation. Mats Löfving har hållit oss informerade om vad som händer, men vi har inte diskuterat själva misstankarna. Jag har varit tydlig med Mats att vi håller oss neutrala och tittar på honom som person i det här läget. Ur den mänskliga aspekten, hur han mår. Jag hoppas att Linda får samma hjälp från sitt fackförbund.

Och resten av alla poliser som påverkas av den här förtroendekrisen, hur stödjer förbundet dem?
– Ingen har vänt sig till oss och tyckt direkt, det är mer att man träffar någon på gården som skakar på huvudet. Men det är självklart att medlemmarna funderar på vad som händer, och bästa sättet för dem att förstå det är att det utreds ordentligt. Sen tror jag inte allmänheten har tappat förtroendet för gemene polis på fältet, utan hur ledningen har fungerat.

Är de ett säkerhetsproblem?

 

Polistidningen vände sig till Linda Escar, biträdande chef på Polisens säkerhetsavdelning, och frågade om Mats Löfvings eller Linda Staafs säkerhetsklass har omprövats i samband med det som inträffat. Detta då kritiker menat på att deras agerande kan ha utgjort säkerhetsproblem. Frågan vidarebefordras till Polisens mediecenter som i sin tur svarar att man inte uttalar sig i enskilda ärenden.

BAKGRUND

2015 anställdes Linda Staaf som underrättelsechef på nationella operativa avdelningen, Noa. Ansvarig för tillsättningen var Mats Löfving, då nytillträdd chef för Noa. Tjänsten ska ha sökts av 21 andra och Linda Staaf var den enda som ansökte efter att tiden för ansökan ska ha förlängts i väntan på att Noachefen skulle komma på plats. Linda Staaf var innan dess ekonomidirektör vid Polisen i region Öst.

Mats Löfving var, innan han blev chef för Noa, krimchef i Norrköping, biträdande chef för justitiedepartementets polisavdelning (1999–2001) och från 2004 länspolismästare i Östergötland. 2014 utsågs han till chef för Noa och sedan oktober 2020 är han regionpolischef Stockholm/Gotland och biträdande rikspolischef. Men nu omplacerad till andra arbetsuppgifter.

2021 lämnades det in en anmälan mot Mats Löfving för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande. Anmälaren var säkerhetschefen Ari Stenman, och det utpekade brottsoffret var Linda Staaf. Anmälan lades ned av åklagare. 2020 lämnades en anmälan om misshandel in, som också lades ned.

Rikspolischef Anders Thornberg har underrättats om anmälningarna och ska också ha samtalat med Löfving och valt att inte ta saken vidare. I en intervju med Aftonbladet säger han att han varit sparsam med att uttala sig på grund av sekretessen och att han förstår att det finns ett stort intresse både från allmänheten men främst från polisanställda. Han säger också att det är en händelse som rör två medarbetare som hängs ut i media på ett förfärligt sätt.
– Vi vet inte vad som har hänt.
Han säger också att han har arbetat med ärendet enligt ett givet regelverk. SVT rapporterar att Thornberg till Polisens insynsråd sagt att allt hanterats enligt gängse rutiner.
– Det finns inga gängse rutiner i sådana här fall som inte är så vanliga, säger Ebba Sverne Arvill, chef för interna utredningar, till SVT.

Under 2021 har också Linda Staaf berättat för Ari Stenman att hon oroade sig för att Mats Löfving kartlade henne då någon begärt ut uppgifter avseende hennes meriter. Men det skulle visa sig att den som begärt ut uppgifterna i själva verket var polisforskaren Stefan Holgersson. Syftet var att blottlägga Polismyndighetens bristfälliga hantering av offentlighetsprincipen. I en bilaga till Holgerssons rapport framgår att Staaf när hon sökte befattningen som underrättelsechef har överdrivit vissa meriter.

I början av 2022 inleddes en förutredning om grovt tjänstefel om hur det gick till när Noa tillsatte Staaf 2015 för att ta reda på vilken relation Löfving och Staaf hade då och om det kan ha påverkat rekryteringen. Efter en granskning som tidningen Expressen gjort där fler uppgifter i ärendet lyfts, har Åklagarmyndigheten inlett en förundersökning. Mats Löfving utreds för grovt tjänstefel och har under tiden som utredningen pågår omplacerats från sin ordinarie tjänst som regionpolischef i Stockholm/Gotland. Linda Staaf skulle ha lämnat Polismyndigheten för en tillfällig tjänst på justitiedepartementet där hon skulle ha arbetat mot tung brottslighet. Nu är i stället bestämt att hon blir kvar på Noa.

Runar Viksten, tidigare chefsrådman och ordförande vid Försvarsunderrättelsedomstolen, har tillsatts som särskild utredare av rikspolischef Anders Thornberg. I den härva som ska utredas ingår även att syna Anders Thornbergs agerande. Att RPC både är uppdragsgivare och föremål för utredningen har väckt viss kritik. Viksten granskade även Anders Thornberg i rollen som chef för Säpo efter terrordådet på Drottninggatan. Thornberg klarade granskningen utan anmärkningar.

Emma Eneström
Per Hagström
Linnéa Klint

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst