Annons
Annons

Öppet brev om bemanningsavtalet

Detta är ett öppet brev som riktar sig till rikspolischefen och Polisförbundet.

Tillsättningsärenden och hur de går till seglade snabbt högt upp som den i särklass viktigaste frågan inom svensk polis i samband med medias rapportering om vår högsta polisledning och misstänkt nepotism i rekryteringen av underrättelsechefen på NOA.

Det är troligtvis ett av Polisens största bekymmer att vi har ett bemanningsavtal som åsidosätter Polisförbundets insyn vid tillsättningarna. Där vi tidigare var en garant och ett stöd i processen och där vi tillsammans oftast var överens med arbetsgivaren om vem som var bäst lämpad att få tjänsten.

Rapporteringen om misstänkt nepotism inom Polisen bekräftar bilden som Greco (2019)* publicerade i sin forskning och granskningen av svensk polis. Det är utbrett och förekommer på alla nivåer från medarbetare upp till den högsta polisledningen.

Polisförbundets kongress röstade enhälligt för motioner om att få en större insyn i rekryteringarna vilket är helt i enlighet med vad våra medlemmar vill se för åtgärder för att råda bot på de bristfälliga tillsättningarna.

Kongressen biföll således två motioner, en där vi kräver att bemanningsavtalet skall sägas upp omgående och den andra där bemanningsavtalet ska omförhandlas.

Det förekommer diskussioner internt att de båda motionerna kan uppfattas som motsägelsefulla men det är en rejäl tankevurpa, de båda funkar i harmoni med varandra.

Ett kollektivavtal såsom bemanningsavtalet kan bara omförhandlas om båda parter är överens annars är man tvungen att säga upp avtalet för att sedan sätta sig ner och omförhandla till något annat och det är så vi borde agera för att återigen säkerställa en transparent process.

Arbetsgivaren, eller stödorganisationen HR, kan möjligtvis motsätta sig en förändring av avtalet men det blir troligtvis svårt att försvara en modell som möjliggör allt det som man inte vill förknippas med. I synnerhet nu när medias och medborgarnas strålkastarljus riktas mot tillsättningar inom Polisens högsta ledning.

Om det nu inte gått rätt till i det högsta skiktet så kan man ta sig en funderare hur det fungerar nivåerna under, ner till de ”vanliga” tjänstemännen där media väldigt sällan granskar eller rapporterar.

Förbundsstyrelsen kan agera och måste agera skyndsamt, innan frågan hamnar i byrålådan tills den glöms bort. Det är nu dags att hedra kongressens beslut så vi tillsammans kan bygga upp förtroendet hos medarbetare och allmänhet igen. Vi kan vara en garant för rättvisa tillsättningar om vi tillåts vara delaktiga. Tillsättningar som är något av det viktigaste vi brottas med internt för tillfället.

Förbundsområdesordföranden i region Väst: Andreas Nelin, Fyrbodal, Patric Forsgren, Älvsborg, Lars Oscarsson, Skaraborg och Johan Sundin, Halland


* Greco

Europarådet/GRECO, Group of states against corruption, granskade Sverige rörande förebyggande och bekämpande av korruption inom regeringen och Polismyndigheten. Polisen rekommenderades åtgärda sex områden varav ett var att en kultur ska skapas där medarbetarna är medvetna om risker särskilt avseende vänskapskorruption och intressekonflikter.

Källa: Polisen.se

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst