Annons

Annons

Internutbildning för utredare stöps om

Nästa år sjösätter Polisen ett nytt utbildningsprogram för sina utredare. Förslaget är att det ska omfatta åtta block från grund- till specialistnivå. Tyngdpunkten kommer att ligga på webbaserad utbildning snarare än fasta kurstillfällen på annan ort.
18 januari 2023, 08:18

Många utredare inom Polisen är svältfödda på fortbildning. Vissa hinner arbeta i flera år innan de får gå Utredning grund – det första steget i dagens vidareutbildningspaket. Jan Mill är ämnesansvarig för Polisens fortbildning inom utredning och lagföring, och han är medveten om problemet.
– Det här är en av de saker vi försöker komma ifrån nu. I dag anmäler man sig till olika utbildningsomgångar där platserna fördelas till regioner och avdelningar utifrån olika nyckeltal. I det nya systemet ska du kunna läsa kurser utan att först anmäla dig och gå och vänta på en plats. 

Jan Mill, HR-avdelningen.
Jan Mill, Polisens HR-avdelning.

Lösningen stavas digitalisering, enligt Jan Mill. Och mycket av myndighetens fortbildning kommer att bli webbaserad framöver.
– Det är oerhört modernt. Eller, alla andra har gjort så här ett tag, och nu följer vi efter kanske man ska säga.

Tanken är att anställda ska kunna välja fritt bland utbildningarna och sätta i gång direkt när behovet uppstår. Vissa moment kommer man kunna utföra helt på egen hand. Andra görs i grupp med en lärare, fast på distans över nätet. Sedan kommer vissa övningar behöva göras på plats fysiskt även i fortsättningen, enligt Jan Mill.
– Till exempel de där man behöver vara i ett förhörsrum. Då sätter vi ett antal tillfällen per år för de övningarna som man kan anmäla sig till. Men allt annat under kursen ska du kunna läsa i din egen takt.

Polisen ser just nu över hela sitt system för kompetensutveckling av personalen. Utredarna är först ut med det nya utbildningsprogrammet som ska sjösättas i januari 2024. Vad ska då det nya programmet innehålla? Det är fortfarande bara ett förslag från HR-avdelningen och det ska testas i ett antal piloter under hösten. Men Jan Mill förklarar den bärande idén så här:
– Mycket av den nuvarande fortbildningen är väldigt juridiktung. Nu har vi utgått från uppdraget och frågat oss: Vad gör en utredare? Sedan har vi utformat de olika blocken utifrån den kompetenskartläggningen.

Enligt det nuvarande förslaget ska programmet bestå av åtta block som i sin tur består av ett antal kurser som är uppdelade i olika moduler. De första fyra blocken motsvarar brottsutredarutbildningen för civilanställda som i nuläget är tio veckor på universitetet.

8 block i föreslagen utbildning

Blocken med exempel på vad de innehåller:

  1. Uppdraget och rollen – Polismyndighetens uppdrag och utredarens yrkesroll.
  2. Utredningens grunder – Processrätt och straffrätt.
  3. Utredningsmetodik och arbetssätt – Sju allmänna kurser och ett antal ämnesspecifika kurser om utredning av exempelvis sexualbrott, narkotikabrott, brott i nära relationer och bedrägerier.
  4. Brottsprevention – Hot- och riskbedömningar samt hantering av brottsoffer.
  5. Handläggning av en brottsutredning – Ersättning till brottsoffer och hur ett ärende ska redovisas till åklagaren.
  6. Fördjupning av metodik och arbetssätt – Mer avancerade förhörsmetoder och hantering av mer komplexa utredningar.
  7. Tillkommande aspekter – Principer för straffmätning och påföljder. Preskriptionstider.
  8. Specialistblock – Här samlas de specialistkurser som finns i dag. Till exempel för barnförhörsledare, Family Liaison Officer (FLO), operativa analytiker i förundersökning och utredningsledare.

Går det att få lika bra kvalitet i webbaserad utbildning som när man är i ett klassrum med en lärare?
– Det beror på hur du lägger upp det. Tar du en traditionell utbildning och bara flyttar den från ett klassrum till Jabber så får du antagligen inte samma kvalitet. Du måste jobba med lärandeaktiviteter som är framtagna för att fungera digitalt. Då är jag övertygad om att vi kan nå minst lika bra kvalitet.

Hur mycket handlar den här omställningen om att få ner kostnader?
– Ekonomi är inget som nämns i direktiven för omställning av utbildningsverksamheten. Samtidigt är ju så klart alltid ekonomin en faktor, men jag upplever inte att det är pengarna som är huvudincitamentet för arbetet.

Kommer ni använda er mindre av universitet och högskolor för fortbildning av anställda framöver?
– Nej, men vi kommer använda dem på ett annat sätt. Mer som konsulter när vi utformar vår egen utbildning och inte så mycket att vi lämnar över hela genomförandet till dem. Vår expertis är att vi kan jobbet. Akademin kan till exempel bidra med ny forskning och att utvärdera våra metoder.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst