Annons
Annons

Svar till förbundsstyrelsen

Replik

Tack för ert svar. Vi instämmer i mycket av det ni skriver. Men på en punkt skiljer vi oss åt och det är på en av de viktigaste. Kongressen beslutade att säga upp avtalet och omförhandla villkoren i ett nytt bemanningsavtal.

Därmed ska förbundsstyrelsen utföra vad vi har bestämt på kongressen. Under uppsägningstiden kan bemanningsnätverket fortsätta arbetet med ett nytt avtal som gynnar båda parterna, där vi slipper fler tveksamma rekryteringar på alla nivåer inom Polisen.

När vi säger upp avtalet är det vår uppfattning att signalvärdet blir mycket tydligt. Att inte säga upp avtalet genererar också ett starkt signalvärde i vår egen organisation och gentemot våra medlemmar som vi inte vill skapa. Villkoren i det befintliga avtalet har prövats och lett oss till en sämre situation där utrymmet för nepotism och vänskapskorruption är större än tidigare.

För att få en bättre fungerande verksamhet har Polismyndigheten beslutat att vi ska arbeta med kulturresor, vi ska arbeta efter tillitsbaserade styrmodeller och arbetssätt, vi ska uppträda korrekt och bygga förtroende gentemot vår huvudsakliga uppdragsgivare, allmänheten. Om vi som förbund skall bidra till en realisering av nyss nämnda variabler, behöver vi ha villkor som ligger i linje med det. Nu har vi i stället ett bemanningsavtal som de facto, skapar misstro och illegitimitetstankar hos personalen.

I dag fortsätter vi att vara en del i ett trasigt avtal som möjliggör vänskapskorruption inom Polisen genom att hedra det kollektivavtal vi för sex år sen ingick i. Vi förlorar ingenting genom att verkställa kongressens beslut. Såsom bemanningen hanteras i dag är MBL-lagstiftningen inte en försämring. Bemanningsavtalet ger oss inget större inflytande, insyn eller information än vad MBL ger oss rätt till.

Enligt ovan skrivna replik, ert svar till trots, vidhåller vi att kongressens beslut skall följas. Inte när ni utrett frågan, utan omgående för det har kongressen fastställt.

Patric Forsgren, ordförande Polisförbundet Älvsborg
Andreas Nelin, ordförande Polisförbundet Fyrbodal
Lars Oscarson, ordförande Polisförbundet Skaraborg
Johan Sundin, ordförande Polisförbundet Halland

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst