Annons
Annons

”Tanken är inte att de ska evangelisera”

Trossamfundet Pingst får vara med i samverkan Kyrka-Polis. Det trots kritik mot deras inställning till homosexuella.
23 januari 2023, 08:45

Det var redan år 2020 som Pingst ansökte om att få ingå i samverkan. Ansökan väckte oro hos poliser som var engagerade i hbtq-frågor. Bland annat uttalade sig numer pensionerade Göran Stanton. Han arbetade länge som utredare vid demokrati- och hatbrottsgruppen i Stockholm och hbtq-specialist. ”De tycker att man får vara homosexuell så länge man inte lever ut det. Du kan ha en partner, men du får inte ha sex med den personen, utan bör leva i celibat. Jag tycker att det här krockar med att vi har en äktenskapslag sedan 2009 som säger att två personer av samma kön kan ingå äktenskap”, sa han till Polistidningen då. Han lyfte också ett antal exempel på situationer där detta kunde vara problematiskt. ”Säg att det handlar om våld i nära relation där paret är samkönat och vi kommer dit med en pastor som tycker att samkönade relationer är fel. Det tycker inte jag är lämpligt.”

De som ingår i samarbetet måste uppfylla de krav som ställs på vårt uppdrag.

Tomas Rosenberg är sektionschef på Polisens HR-avdelning och representerar myndigheten i det nationella råd som nu tagit beslut om att säga ja till Pingst ansökan. Han tycker inte att det finns anledning till oro.
– De som ingår i samarbetet måste uppfylla de krav som ställs på vårt uppdrag, säger han.

Han menar också att det inte är tanken att polisprästerna ska evangelisera inom Polisen. De ska arbeta med till exempel själavård och kunna hjälpa till vid dödsbud. Ett arbete som ska skötas i enlighet med Polismyndighetens värdegrund samt gällande lagar och regler om mänskliga rättigheter.

Han säger också att det ställs krav på de personer som ska samarbeta med Polisen att de ställer upp på den värdegrund myndigheten har. De kommer också genomgå intervjuer, säkerhetsprövning och så småningom en utbildning för att bli polispräster.
– Skulle de inte leva upp till de krav som ställs så är det Polismyndigheten som avgör det. Vi har varit tydliga med det.

Men kan vilken frikyrka som helst få samverka med Polisen?
– Nej, det krävs bland annat att det finns en tillsynsfunktion inom samfundet. En sådan inom Pingst kan frånta en pastor vigselrätten. Det är vad man kan säga motsvarar så kallad avkragning inom andra samfund.


Samverkan Kyrka-Polis

Ett nationellt samarbete mellan Polismyndigheten, Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift, Equmeniakyrkan, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan och nu är även Pingst välkomna att delta.

Tanken är att präster, diakoner och pastorer som deltar i samarbetet ska kunna arbeta sida vid sida med poliser vid meddelande av dödsbud och andra känsliga ärenden. De ska också kunna ge samtalsstöd till personal inom Polisen.

Även Polisförbundet och fackförbundet ST deltar i samverkan nationellt.

Källa: Samverkan Kyrka-Polis

Andra krav Polismyndigheten ställer på de personer som ska verka som polispräster är att de ska ha sitt samfunds godkännande, att de ska vara ordinerade eller vigda inom sitt ämbete samt ha en tjänst inom samfundet. De ska också ha utbildning inom själavårdande arbete.

Det skulle ju kunna vara en homosexuell anställd som vill prata med någon utomstående om just de svårigheter man kan möta som homosexuell i arbetslivet.

Nationella rådets beslut att släppa in Pingst får även kritik av Kyrka-Polis-samarbetets egen arbetsgrupp. I arbetsgruppen ingår representanter för myndigheten, samfunden och även Polisförbundet. Björn Sandell på Polismyndigheten är nationell samordnare för gruppen. Han påpekar att en tanke med samverkan Kyrka-Polis är att anställda inom Polisen ska kunna vända sig till en kyrklig företrädare med tystnadsplikt för att tala förtroligt om olika problem.
– Det skulle ju kunna vara en homosexuell anställd som vill prata med någon utomstående om just de svårigheter man kan möta som homosexuell i arbetslivet. Kommer det då en pingstpastor så vet man inte riktigt om den har en liberal inriktning eller är konservativ och säger att homosexuella kommer att brinna i helvetet.   

Men redan i dag är katolska kyrkan med i samverkan Kyrka-Polis. Det är också ett samfund med konservativa värderingar i olika frågor. Är inte det ett problem?
– Skillnaden mellan katolska kyrkan och Pingst är att du får lov att vara med i katolska kyrkan om du är homosexuell. Det är inget enormt problem. I Pingst får du inte vara medlem om du är någon form av hbtq-person eftersom homosexuella handlingar anses vara en synd. Det menar jag strider mot värdegrunden hos de samverkansparters som är med i Kyrka-Polis. Därför är det vår eniga åsikt i arbetsgruppen att det är problematiskt att Pingst kommer med i samverkan Kyrka-Polis.

Men jag har aldrig hört om någon som uteslutits över huvud taget.

Richard Svensson är pastor och nationell samordnare inom Pingst. Han är den som har jobbat med ansökan om att få ingå i Kyrka-Polis. Han menar att Pingstkyrkan inte har någon policy mot homosexuella som medlemmar centralt. Det är upp till varje av samfundets cirka 430 församlingar att ta beslut om att bjuda in eller utesluta.
– Men jag har aldrig hört om någon som uteslutits över huvud taget.

Han bekräftar dock att Pingst har en bibelsyn som innebär att man anser att sexualiteten är någonting för äktenskapet och äktenskapet är för en man och en kvinna. Samt att homosexuella handlingar inom ramen för den bibelsynen också betraktas som synd.
– Men det här är ju en syn som vi till stor del delar med katolska kyrkan som ju ingår i samverkan redan, säger han.
Han lyfter också att förhållningssättet kan skilja sig mellan de olika församlingarna. Det finns förespråkare för en öppnare syn inom rörelsen, men värdegrunden är lagd och förankrad i samfundet och i den ingår synen på äktenskapet.

Rollen är att lyssna och uppmuntra samt ge tröst och stöd. Det är därför vi vill ansluta till den här samverkan. Ambitionen är att hjälpa människor, inte omvända dem.

”En kristen församling som präglas av respekt för Bibeln som Guds ord kan knappast ge andra besked än dessa till sin samtid. Bibeln beskriver homosexuella handlingar som synd.”  Så står det i Homosexualitet och Kristen Tro, Teologiska Nätverket, Pingst.

Står du bakom den här formuleringen?
– Ja.

Men finns det inte risk att en person som söker stöd hos en polispräst från Pingst kränks i det mötet utifrån att den tilltänkta själavårdaren har en syn på din läggning att den är fel?
– Det hoppas jag inte. Rollen är att lyssna och uppmuntra samt ge tröst och stöd. Det är därför vi vill ansluta till den här samverkan. Ambitionen är att hjälpa människor, inte omvända dem.

Richard Svensson har ännu inte hunnit sätta sig in i vilka krav som kommer ställas på de enskilda individer från rörelsen som ska ingå i samverkan, men ställer sig bakom formuleringen om att uppdraget i det här sammanhanget inte är att evangelisera.


Pingst om homosexualitet

”En kristen församling som präglas av respekt för Bibeln som Guds ord kan knappast ge andra besked än dessa till sin samtid. Bibeln beskriver homosexuella handlingar som synd.”

Källa: Homosexualitet och Kristen tro, Teologiska Nätverket Pingst

En kritik som riktats mot Pingst är att de skulle förespråka omvändelse av homosexuella. Richard Svensson nekar till att det finns en sådan agenda inom rörelsen. Men han säger att själavård är någonting komplext och varje person och livssituation är unik.
– Det beror ju på med vilken attityd någon går in i ett själavårdande samtal. Det finns ju sådana som pågår och där personen kanske jobbar med sin sexualitet.

Han säger också att han inte kan garantera att personer inte kommer bli kränkta eller sårade.
– Vi är människor och vi kommer att göra saker eller säga saker som andra kan uppleva som problematiska. Men grunden i att vi vill vara med i den här samverkan är viljan att betjäna en människa och inte omvända någon. Jag är här för att hjälpa.


 Katolska kyrkan om homosexualitet

”Kyrkan menar att homosexuella handlingar är fel, samtidigt betonas att de homosexuella ska mötas med respekt, medkänsla och finkänslighet.”

Källa: Stockholms Katolska Stift

Fotnot: Katolska Kyrkan i Sverige har cirka 120.000 medlemmar. Pingst i Sverige har drygt 86.800 medlemmar.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst