Annons

Annons

”Jag har bestraffats för en debattartikel”

Maria Persson skrev en debattartikel i Polistidningen om hur hennes förtroende för Polismyndigheten skadats under hennes 32-åriga polisliv. Efter det blev hon kallad till samtal med chefen. Nu har hon JO-anmält myndigheten.
14 februari 2023, 07:23

– JO-anmälan hände lite av misstag eftersom jag ringde dit för rådgivning, säger Maria Persson till Polistidningen.
Hon säger att hon upplever att hon bestraffats för att hon skrivit debattartikeln och ville ha vägledning i hur hon kunde ta det vidare.

Den 22 januari publicerade Polistidningen Maria Perssons debattartikel som handlar om hur en digital kurs om etik och moral inom Polisen fick henne att fundera över sitt eget skadade förtroende för Polismyndigheten. I artikeln nämner hon en rad exempel på händelser som berör olika former av nepotism och vad Maria Persson anser vara en osund chefskultur. Saker hon upplevt under 32 år som polis. Exemplen är anonymiserade och det nämns inte heller när eller var de skulle ha ägt rum. Två personer ska dock ha känt igen sig i artikeln och konfronterat Maria med detta. Hon har också kallats till ett medvetandegörande samtal med bland annat lokalpolisområdeschefen Rickard Fremark där artikeln togs upp som en av tre punkter. Enligt Maria Persson var mötet fyra timmar långt.
– Det var mentalt väldigt påfrestande för att inte säga dränerande, säger hon.

Maria Persson menar att debattartikeln upptog en stor del av mötet. Men i efterhand ska lopo-chefen ha haft kontakt med en jurist som avrått från att ha med bemötandet av debattartikeln i det medvetendegörande samtalet. När protokollen från mötet sedan skulle undertecknas var därför den delen som berörde artikeln utlyft i ett separat PM. ”Jag känner att skadan redan skett, då det togs upp i det medvetandegörande samtalet den 1 februari 2023”, skriver Maria Persson i JO-anmälan.

Av nämnda separata PM framgår att arbetsgivaren anser att Maria Persson har använt sin meddelarfrihet, men att arbetsgivaren också ”har sin fulla rätt att kommentera och bemöta uppgifterna som återfinns i texten”. Det står att man anser att flera av uppgifterna i exemplet är felaktiga och att Maria Persson genom att skriva på det sätt hon har gjort skapat en dålig arbetsmiljö för de direkt inblandade ”men också för närstående och kollektivet”.

Lokalpolisområdeschef i västra Fyrbodal, Rickard Fremark, kommenterar enligt PM:et saken. ”Jag förstår ändå inte syftet med och vad ger dig rätten att uttrycka dig på ett vis som ger så stark igenkänningsfaktor och därtill en effekt som leder till en känsla av stor kränkthet.”

Rickard Fremark har getts möjlighet av Polistidningen att kommentera händelserna men vill avvakta tills JO kommit med sitt utlåtande. Både han och de närmare berörda har också erbjudits skriva replik på Polistidningen debatt men avböjt. En av de berörda har hört av sig till Polistidningen och önskat att chefredaktören ska gå ut med en ursäkt för publiceringen där det står att det som påstås i debattartikeln är osant.

Polistidningen har pratat med Nils Funcke, journalist och expert på yttrandefrihetsfrågor.
Han menar att Maria Persson har rätt att uttrycka sig kritiskt i en debattartikel. Det även om inblandade känner igen sig. Han tycker att det är direkt olämpligt att kalla till ett möte där en chef medverkar på det sätt som skett. Enligt honom sträcker sig meddelarfriheten långt.
– Man kan inte säga att du har meddelarfrihet MEN …
Utan att känna till alla detaljer tror Nils Funcke att det finns starka skäl för JO att ”knäppa Polismyndigheten på näsan” i det aktuella ärendet.
– Sådant här får ju också ringar på vattnet och sänder signaler till andra poliser om vad som kan hända om man uttrycker sig kritiskt om sin arbetsgivare. 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst