Annons
Annons

Ny jävsanklagelse mot Löfving

Polisen utreder om Mats Löfving var jävig under sin tid som ordförande för myndighetens nationella skyddskommitté. Det här efter uppgifter om att han hade en relation med en facklig företrädare som också satt i kommittén.
15 februari 2023, 15:15
Uppdaterad: 16 februari 2023*

Mats Löfving är sedan tidigare delgiven misstanke om grovt tjänstefel i samband med att han tillsatte Linda Staaf som underrättelsechef på nationella operativa avdelningen, Noa, år 2015. Skälet är att de båda ska haft en privat relation vid denna tid, vilket väckt misstankar om jäv. Det pågår också en förundersökning om tjänstefel i samband med att han tilldelade henne ett tjänstevapen. Löfving nekar till brotten. 

Nu visar det sig att Mats Löfving utreds för ytterligare ett fall av jäv. Den här gången är det en arbetsrättslig utredning som gäller hans roll som ordförande i Polisens nationella skyddskommitté – ett organ som arbetar med arbetsmiljöfrågor på nationell nivå inom Polisen. Frågan i utredningen är om Löfving hade en privat relation med en facklig företrädare samtidigt som de båda var ledamöter i kommittén.

Enligt rikspolischef Anders Thornberg har Mats Löfving lämnat motstridiga uppgifter om detta. Det framgår av ett protokoll från ett arbetsrättsligt samtal som hölls med Mats Löfving i början av februari i år och där även Thornberg deltog. Thornberg berättade då om ett telefonsamtal som han och Löfving hade haft i slutet av förra året. Vid telefonsamtalet ska Löfving ha sagt att den aktuella relationen inleddes 2016, alltså vid en tidpunkt då både han och den dåvarande fackliga företrädaren fortfarande var ledamöter i nationella skyddskommittén. Thornberg konstaterade att det kunde röra sig om jäv och brottsanmälde Löfving till Polisens avdelning för särskilda utredningar.  

Anmälan behandlades av vice överåklagare Bengt Åsbäck i mitten av december förra året. Han bestämde sig för att inte inleda någon förundersökning. Motiveringen löd: ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”. 

Ärendet gick då tillbaka till Polisen och i slutet av januari i år beslutade rikspolischef Anders Thornberg att inleda en arbetsrättslig utredning. I början av februari hölls det tidigare nämnda arbetsrättsliga samtalet med Mats Löfving. Utöver rikspolischefen deltog även Polisförbundets jurist samt byråchefen vid Polisens personalansvarsnämnd. 

Vid samtalet sa Mats Löfving att han kan ha sagt att relationen inleddes 2016, men att den uppgiften ”inte motsvarar det verkliga förhållandet”. Enligt Löfving inleddes relationen först 2018, en månad efter att personen i fråga hade lämnat alla sina fackliga uppdrag inklusive det som ledamot i den nationella skyddskommittén. Han och personen hade ingen annan relation än som arbetskamrater under deras gemensamma tid i nationella skyddskommittén, uppgav Löfving. Som förklaring till att han tidigare sagt att relationen inleddes 2016 uppgav han att han inte var ”mentalt förberedd på den frågan” samt att han då också hade uttryckt att han var osäker på tidpunkten och att förhållandet kunde ha inletts vid en senare tidpunkt. 

Det senaste som har hänt i ärendet är att Mats Löfving har fått yttra sig över protokollet från det arbetsrättsliga samtalet och gjort en mindre korrigering. Nästa steg är att Polismyndigheten fattar beslut om utredningen ska drivas vidare eller avslutas. 

När det gäller chefer på Mats Löfvings nivå är det Statens ansvarsnämnd som i slutändan fattar beslut om eventuella disciplinära åtgärder. Men Polismyndigheten har alltså inte tagit ställning till om ärendet ska anmälas dit eller inte. 

* Efter att denna artikel hade publicerats i en första version fick Polistidningen kontakt med Mats Löfving. Han upprepade då att han hade blivit överrumplad av rikspolischefens fråga om när han inledde relationen med den fackliga företrädaren.
– Jag var oförberedd på den och var inte tillräckligt stringent i svaret och var tvungen att återkomma med rätt tid efteråt.

Men det är inte så att du förnekar att du från början sa att ni inledde den här relationen 2016?
– Nej, jag kan ha sagt det, men under osäkerhet.

Det är ändå två års skillnad mot vad du uppgav senare. Hur kunde det bli så fel?
– Som jag sa. Jag var oförberedd och svarade så. Samtidigt signalerade jag osäkerhet.

Så det var 2018, en månad efter att den här personen frånträdde alla sina fackliga uppdrag, som ni inledde relationen?
– Utifrån den här fackliga företrädarens perspektiv så är det ju min uppfattning att den personen har en enorm integritet och skulle aldrig vika av i sitt uppdrag på det sättet som påstås.

Hur kom det sig att det blev en sådan tajmning – en månad efter?
– Ja, det var så det blev och det var jag helt öppen med.

Vad känner du inför det här som har kommit fram och skrivs om dig just nu?
– Jag tycker att det är en jättejobbig situation. Och så klart besvärande för den här fackliga företrädaren. Det är inte bara mitt egoistiska perspektiv utan det är ju fler inblandade som påverkas av sådant här. Jag tycker att det är synd och i det här fallet väldigt onödigt.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst