Annons

Annons

Sätt kompetensen i fokus för fortsatt tillväxt

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Svensk poliskår är en av de bästa i världen och det ska den fortsätta att vara.

Just nu befinner vi oss i en tillväxtfas som är absolut nödvändig för att få ordning på den grova brottsligheten. Men tillväxten får aldrig ske på bekostnad av den polisiära kompetensen.

Det största tillväxtproblemet hittills har varit att det gått för långsamt – yrket har helt enkelt inte setts som tillräckligt attraktivt av de som redan är poliser, och inte heller bland tillräckligt många av de som skulle kunna bli poliser.

När regeringen nu aviserat att man vill se ytterligare polistillväxt, med målet att nå en polistäthet som ”åtminstone motsvarar genomsnittet i Europeiska unionen” (över 300 poliser per 100.000 invånare jämfört med Sveriges 209 per 100.000 invånare), är det inte bara en fantastisk nyhet. Det är också en ambitionshöjning som kommer med flera utmaningar.

En av utmaningarna blir just att växa med bibehållen polisiär kompetens. För att kunna göra det måste utbildningen fortsatt hålla hög kvalitet. Det måste också finnas tillräckligt många erfarna poliser för att få till en kvalitativ inskolning av de nya. Gör det inte det riskerar vi en kvalitetssänkning av poliskåren.

Det går inte att bara fylla på med ny personal. Det måste också satsas mer på att vårda de anställda man redan har. Tillväxt är nämligen ingen snabblösning för bättre resultat.

I tider som dessa, med ett stort behov av ytterligare polistillväxt, ligger allas blickar självklart på antalet. Men lika mycket fokus måste ligga på den polisiära kompetensen så att den inte devalveras. Gör den det skulle man krasst kunna uttrycka det som att samhället i framtiden får ut mindre av varje enskild polis. Det vore att slösa bort den polisunika kompetens- och erfarenhetsmix som ingen annan yrkesgrupp har och det vore ett slöseri med skattebetalarnas pengar.

Vägen framåt – både för att bli en attraktivare arbetsgivare och för att förbättra kvalitet och resultat – är att Polismyndigheten blir bättre på att tillvarata kompetensen och utvecklingspotentialen hos varje enskild medarbetare. Det är bara genomförbart om politikerna låter myndigheten växa i en takt som möjliggör kunskapsöverföring mellan erfarna och oerfarna, mellan olika funktioner, mellan poliser och civila och där man dessutom har det utrymme som krävs för att beta av den stora utbildningsskulden. Dessutom måste man värdera erfarenhet bättre för att stoppa en polisiär ”brain drain” från myndigheten.

Jag välkomnar verkligen de nya tillväxtambitionerna men jag önskar att politiker och arbetsgivare också sätter kompetensen i fokus för den fortsatta tillväxten. Det går inte att bara fylla på med ny personal. Det måste också satsas mer på att vårda de anställda man redan har. Tillväxt är nämligen ingen snabblösning för bättre resultat. Det visar tidigare satsningar på såväl poliser som på civila.

Mitt i växtvärken måste vi ta oss tid – och avsätta resurser för – att utveckla befintliga kompetenser och fokusera mer på att utveckla metoder och arbetssätt. Det är också vägar till ett tryggare samhälle – och garanter för säkerhet och rättssäkerhet.

Kampen mot gängen kan inte vinnas bara genom att räkna antalet anställda.

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst