Annons
Annons

Utredaren: Överväg att sparka Löfving

Mats Löfving har haft en relation med Linda Staaf och var jävig vid flera av de beslut som han fattade under hennes anställning. Det konstaterar Polisens särskilda utredare Runar Viksten. Sammantaget bör rikspolischefen överväga att skilja Löfving från hans anställning, enligt utredaren. Rikspolischefen själv klarar sig undan kritik.
22 februari 2023, 10:26

Enligt utredare Runar Viksten är det inte fastställt att Mats Löfving och Linda Staaf hade en relation redan när Löfving beslutade om att anställa henne som underrättelsechef vid Nationella operativa avdelningen, Noa. Tillsättningsbeslutet fattades i februari 2015 och utredaren tror att relationen inleddes först på sommaren det året. Det går därför inte att säga att det rörde sig om jäv vid tillsättningen. Viksten anser också att beslutet om att anställa Staaf var rätt i sak. Hon uppfyllde kravprofilen, hade goda meriter och lämnade inga felaktiga uppgifter i sin ansökan.  

”Vid en samlad bedömning anser jag ställt utom rimligt tvivel att Linda Staaf och Mats Löfving haft en intim relation i enlighet med vad hon beskrivit för Ari Stenman. Relationen var av sådant slag att den är ägnad att utgöra jäv för beslut som fattas under tjänsteutövning. Det är således klarlagt att förhållandet börjat under 2015 och pågått till någon gång under sommaren 2021.”

Källa: Runar Vikstens utredning Utredning om vissa förhållanden i samband med polisanmälningar mot polischef

Däremot anser utredaren att Löfving fattade ett antal andra beslut efter att relationen hade inletts och att han därför var jävig vid dessa. Det gäller beslutet om att höja Linda Staafs lön, att förlänga hennes förordnande som underrättelsechef, att tilldela henne ett tjänstevapen och att godkänna hennes bisyssla att skriva en roman. Utredaren tycker inte att några av dessa beslut var fel i sak, men Löfving borde inte ha fattat dem på grund av relationen. 

Runar Viksten bedömer att Löfvings agerande i härvan sammantaget innebär att han har visat sig olämplig som chef. Dels på grund av jävsanklagelserna, dels för att han förnekat för rikspolischefen att han haft en relation med Linda Staaf, vilket kan ses som illojalt mot arbetsgivaren. Viksten rekommenderar därför rikspolischefen att överväga om Löfving ska skiljas från sin anställning eller åtminstone från befattningen som chef. 

När det gäller Anders Thornbergs agerande finner Runar Viksten ingen anledning till kritik mot rikspolischefen. Vad Viksten kan fastställa så fick inte Thornberg några konkreta uppgifter om relationen mellan Löfving och Staaf förrän i december 2021 och agerade då på ett korrekt sätt utifrån dessa. 

På frågan om inte Thornberg tidigare borde ha hört och agerat på alla rykten som har gått på Polismyndigheten om relationen svarade Viksten så här:
– Jag tycker inte att det är så märkligt att rykten av det här slaget når högsta chefen sist. Han sitter inte i kafferummet och utbyter skvaller med medarbetarna. 


Härvan i polisledningen

2015 anställdes Linda Staaf som underrättelsechef på nationella operativa avdelningen, Noa. Ansvarig för tillsättningen var Mats Löfving, då nytillträdd chef för Noa. 

2020 gjorde chefen för Polisens särskilda utredningar, Ebba Sverne Arvill, en anmälan mot Mats Löfving. Anmälde gällde misstankar om att han skulle ha misshandlat Linda Staaf. Anmälan lades ner. 

2021 lämnades det in ytterligare en anmälan mot Mats Löfving. Den här gången för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande. Anmälaren var Polisens säkerhetschef Ari Stenman, och det utpekade brottsoffret var återigen Linda Staaf. Anmälan lades ned av åklagare. 

Rikspolischef Anders Thornberg underrättades om anmälningarna och ska också ha haft samtal med Löfving men valt att inte ta saken vidare. 

Under 2021 har också Linda Staaf berättat för Ari Stenman att hon oroade sig för att Mats Löfving kartlade henne då någon begärt ut uppgifter avseende hennes meriter. Men det skulle visa sig att den som begärt ut uppgifterna i själva verket var polisforskaren Stefan Holgersson. Syftet var att blottlägga Polismyndighetens bristfälliga hantering av offentlighetsprincipen. 

I början av 2022 inleddes en förutredning om grovt tjänstefel om hur det gick till när Noa tillsatte Staaf 2015 för att ta reda på vilken relation Löfving och Staaf hade då och om det kan ha påverkat rekryteringen. 

I december 2022 inledde vice överåklagare Bengt Åsbäck en förundersökning om grovt tjänstefel när Löfving anställde Staaf. Det här efter att tidningen Expressen hade gjort en granskning som lyfte flera nya uppgifter i ärendet. 

Tio dagar senare inledde samma åklagare ytterligare en förundersökning. Den här gången om Löfvings beslut att tilldela Linda Staaf ett tjänstevapen. 

Parallellt gav rikspolischef Anders Thornberg ett uppdrag till en särskild utredare, Runar Viksten, att göra en total genomlysning av Polismyndighetens agerande vid de händelser som uppmärksammats i härvan. 

I  januari 2023 kom det fram ytterligare en jävsanklagelse mot Mats Löfving. Då beslutade rikspolischef Anders Thornberg att inleda en arbetsrättslig utredning kring om Löfving hade haft en privat relation med en facklig företrädare samtidigt som de båda satt i Polisens nationella skyddskommitté – ett organ som arbetar med arbetsmiljöfrågor på nationell nivå inom Polisen. 

Mats Löfving har flyttats från sin ordinarie tjänst som regionpolischef i Stockholm till rättsavdelningen. Linda Staaf skulle ha lämnat Polismyndigheten för en tillfällig tjänst på justitiedepartementet där hon skulle ha arbetat mot tung brottslighet. Nu är det i stället bestämt att hon blir kvar på Noa.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst