Annons
Annons

Polisen föreslår betald polisutbildning

En betald polisutbildning uppdelad i olika spår för yttre tjänst, utredning och cyber. Det är ett par av de åtgärder som Polisen föreslår för att öka polistätheten.
31 mars 2023, 14:45
Uppdaterad: 31 mars, 18:00

Regeringen har gett Polisen i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som behövs för att nå målet om en polistäthet som motsvarar snittet i EU. Under fredagen lämnade Polisen in sitt svar till justitiedepartementet.

Polisen skriver att antalet poliser inte ska ökas genom sänkta krav eller kortade utbildningsinsatser. ”Kraven för att kunna verka som polis kommer inte att minska, snarare tvärtom, i takt med omvärldsförändringar och ett alltmer komplext uppdrag”.

Ett av förslagen är att göra polisutbildningen till en betald utbildning, vilket kan ske antingen genom:

  • en avskrivning av studielån vid varaktig anställning,
  • eller genom utbildningslön och aspirantanställning vid utbildningsstart.

Polisen skriver att ett beslut om betald polisutbildning för kommande studenter behöver förenas med en övergångsbestämmelse som innebär att de som redan är i utbildning ges samma förutsättningar. ”En sådan övergångsbestämmelse är väsentlig för att minimera risken för ett minskat söktryck till polisutbildningen i väntan på en betald polisutbildning”, skriver myndigheten.

Polisen föreslår också ett till lärosäte för polisutbildning, utöver dagens fem. När fler studenter attraheras och antas krävs fler utbildningsplatser, är motiveringen. Bedömningen är att det tar runt två år att etablera ett nytt lärosäte.

Olika spår i utbildningen är ytterligare ett förslag till förändring. Det första året ska vara ett basår som är gemensamt för alla studenter, men därefter ska det finnas tre inriktningar: ”yttre (brottsförebyggande och ingripande), utredning samt cyber.”

Cyberinriktningen är tänkt att öka Polisens kompetens inom cyberbrottslighet. ”Spetskompetens inom IT-området behöver tillföras antingen genom att anställa civila specialister eller genom att rekrytera civila specialister till den funktionsinriktade utbildningen”, enligt förslaget.

Aspirantutbildningen, termin 5, ska anpassas till de olika inriktningarna, enligt förslaget. Och den terminen ska samtidigt göras om till en verksamhetsförlagd utbildning som berättigar till högskolepoäng. Genom att bygga på med ytterligare en termin efter detta ska studenterna kunna få en filosofie kandidatexamen. 

Polismyndigheten föreslår också särskilda satsningar för fler poliser i svårrekryterade områden, där region Stockholm för närvarande är främsta exemplet. Åtgärder på det området kan vara att hjälpa studenter och nyblivna poliser att hitta en bostad i huvudstaden eller att ge lönetillägg för polisaspiranter som utbildar sig i, och ska arbeta i, Stockholm.

Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow har inte hunnit läsa hela rapporten än, men säger att hon ser många bra förslag. Men hon är kritisk till att dela upp polisutbildningen i tre inriktningar.
– Det minskar det som är attraktivt med yrket, att kunna ha ett långt yrkesliv inom Polisen och utvecklas i olika roller. Man riskerar en inlåsningseffekt. Och flexibiliteten för arbetsgivaren att använda poliser både inne och ute försvinner också. Jag har mycket skarp kritik mot det.

Hon säger att kritiken redan framfördes i ett samråd där de olika fackförbunden var representerade. I helgen ska hon läsa rapporten noggrannare.

Polisens förslag är nu att regeringen beslutar att myndigheten ska genomföra reformerna, och att regeringen föreslår till riksdagen en långsiktig finansiering, förslagsvis i budgetpropositionen för 2024.

Per Hagström
Linnéa Klint

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst