Annons
Annons

”Trafikmedicin light” för poliser

JörgenLundälv-porträtt (kopia)
Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet och docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Med detta debattinlägg vill jag ge en snabbkurs i ”trafikmedicin light” till polisstudenter och yrkesverksamma poliser. Det är mitt enda sätt att nå ut med kunskap och forskning på ett enkelt sätt.

Trafikmedicin är ett tvärvetenskapligt ämne som jag tror kan stärka det polisiära arbetet vid polisutbildningar men också inom de olika verksamheterna inom Polisen. Det går inte att ta Nollvisionen som riksdagen antog redan år 1997 som given. Den måste underhållas och ledas bland annat av Polisen. Nollvisionen handlar om att reducera skador och dödliga skador i trafiken. Trafikmedicin kan stärka utbildningen av utryckningsförare i olika moment: ordinarie körning, brådskande och trängande fall. Moment som prejning och stopp kräver höjt riskmedvetande. I senaste numret av Polistidningen uppmärksammas i en artikel om den utsatthet som polispersonal befinner sig i. Det handlar om såväl arbetsmiljö som trafiksäkerhet. Attacker kan även ske när grön-laser riktas mot utryckningsförare. Utryckningsförare inom ambulans vittnar i en studie om hur de barrikaderar sig och låser in sig själva i utryckningsfordonet vid attacker. Trafikmedicin som ämne innebär att du som polis och jag som forskare fokuserar på människa, fordon och omgivning. Låt oss göra det tillsammans.

Vi är medvetna om resurser men behöver också ha olika strategier att använda när en situation uppstår. Förebyggande arbete är ett ledord. I snabbkursen vill jag också ställa kritiska frågor utifrån ett forskarperspektiv. När uppdaterades Polisens interna trafiksäkerhetspolicy senast? Varför utökas inte trafikmomenten på utbildningar och vidareutbildningarna? Varför är det trafikmedicinska perspektivet så klent representerat i det polisiära utvecklingsarbetet? I en snabbkurs i ett debattinlägg är det alltid tillåtet att ställa frågor. Kritiska och konstruktiva frågor kommer att befrämja det förebyggande arbetet, trafiksäkerheten och på sikt även Polisens egen förarutbildning. I en ledare i senaste numret av Polistidningen skriver Linneá Klint flera kloka ord. Hon konstaterar att det görs viktiga utvärderingar som inte kunskapsmässigt tas tillvara. Polismyndigheten klarar inte av att hantera vare sig allmän kritik eller forskningskritiska inblickar precis som om dessa vore faror eller hotande. Det är illavarslande.

Här vill jag även belysa hur viktigt det är att stärka det vetenskapliga kunskapsutnyttjandet när det gäller ämnen som till exempel trafikmedicin och socialt arbete. Att höja blicken för trafikmedicin innebär att varje polis måste ställa sig frågan om förutsättningarna finns att utvecklas till en god utryckningsförare i statens tjänst.

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet och docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst