Annons
Annons

”Ett påhopp på skyddsombuden”

Arbetsmiljöverket backade på en skrivning om att skyddsombud inte ska få företräda individer. Men Polismyndigheten står fast vid att inte låta skyddsombud involveras i arbetsanpassningsärenden.
6 april 2023, 11:24
Uppdaterad: 6 april 2023, 18:25

Det var i november förra året som tidningen Arbetsvärlden rapporterade om ett internt dokument från Arbetsmiljöverket kallat ”rättslig utredning av skyddsombudens roll”. Där slogs det fast att skyddsombud inte skulle ha rätt att företräda individer på arbetsplatsen. Till exempel genom att kunna driva ett ärende om att få hjälpmedel, personlig skyddsutrustning eller liknande.

I februari i år kom Arbetsmiljöverket att backa på formuleringarna i den rättsliga utredningen. Men då hade redan Polismyndigheten tagit fram en ny handbok för arbetsanpassning. Där hade man anpassat sig efter vad Arbetsmiljöverket formulerat kring skyddsombudens roll. Enligt Arbetsvärlden var inget av fackförbunden eller skyddsombuden hos Polisen med i samverkan kring den nya handboken. Centrala förhandlingar har hållits, men de slutade i oenighet.

I ett PM som gått ut från Polismyndighetens HR-avdelning i slutet på mars står det att man som skyddsombud har rätt att vara med på möten och liknande som ”stödperson”. Men då utan rätt att agera med skyddsombudets befogenheter.
– Det är ett påhopp på skyddsombuden. Arbetsgivaren tar sig friheten att bestämma över skyddsombudens roll. De kan ha åsikter om samverkansformen, men där går gränsen, säger Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud på Polisförbundet.

Han menar på att det är ett stort problem då till exempel arbetsskador oftast är just individärenden där skyddsombuden har en viktig roll.

Patrik Kalmkind, Polismyndighetens tillförordnade chef för arbetsmiljö och hälsa, svarar via mejl att Arbetsmiljöverket, i en ny rättslig utredning, slagit fast att de inte har mandat att ta ställning i frågan om skyddsombudens eventuella rätt att delta i individärenden.

På frågan varför skyddsombuden inte ska få vara med som stödpersoner i individärenden svarar han att Polismyndigheten tycker att det är viktigt att medarbetare får ha med sig en stödperson i individärenden. ”Om det är ett skyddsombud som medarbetaren önskar som stödperson, anser Polismyndigheten att uppdraget är begränsat till rollen som stödperson utan de rättigheter eller befogenheter som tillfaller ett skyddsombud enligt AML. Skulle skyddsombudet uppmärksamma brister i arbetsmiljön eller i arbetsmiljöarbetet har denne givetvis rätt att uppmärksamma arbetsgivaren på detta i egenskap av skyddsombud.”

Den 21 april är skyddskommittén inom Polisen kallad till möte med arbetsgivaren.
– Vi kommer inte att släppa det här, säger Patrik Danielsson.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst