Annons
Annons

Flera vådaskott med nya tjänstepistolen

Är omskolningen till Glock för kort? Efter anmälningar om vådaskott med den nya tjänstepistolen har skyddsorganisationen inom Polisen reagerat. I Stockholm har man stoppat tilldelningen av det nya vapnet.
14 april 2023, 14:24
Uppdaterad: 20 april 2023, med en kommentar från arbetsgivaren. Se slutet.

Polismyndigheten har i år inlett skiftet av tjänstepistol från trotjänaren Sig Sauer till de nya Glockpistolerna. De första omgångarna av poliser har gått omställningsutbildningen och tilldelats det nya vapnet. Och i samband med det har det också kommit in rapporter om brister och tillbud, enligt Patrik Danielsson, Polisförbundets nationella huvudskyddsombud.
– Vi har haft tre vådaskott hittills vad jag känner till. Och vi har fått en del input från verksamheten som tyder på att någonting inte är helt optimalt vad gäller utbildningstiden, säger han.

I vilken situation har vådaskotten skett?
– Glock skiljer sig från Sig Sauer på det sättet att man måste göra en blindavfyrning av vapnet innan man ska plocka isär det. Har man då inte gjort patron ur först så går det av ett skott.

Polisförbundets nationella huvudskyddsombud, Patrik Danielsson. Foto: Emma Eneström
Patrik Danielsson, Polisförbundets nationella huvudskyddsombud

Har det skett under utbildningen eller ute i verksamheten?
– Det är både och, i ett hotellrum bland annat.

Har någon blivit skadad?
– Nej.

På vilket sätt kan det här problemet vara kopplat till utbildningstiden?
– Om man går från ett vapensystem till ett annat så måste man lära om ett ryggmärgsbeteende. Det krävs ganska många övningstimmar för att bryta gamla mönster och lära in nya. Det kanske inte räcker med två dagars praktiskt plockande med vapnet och skjutövningar för att säga att nu är du färdig att bära vapnet.

Riskerar de som har vådaskjutit med nya vapnet disciplinpåföljd?
– Ja, absolut de utreds i sedvanlig ordning. Men jag tänker att om du inte har fått tillräcklig utbildning så måste det vägas in när det ska bedömas om du ska läggas till last för det som har hänt.

Två dagars utbildning

Utbildningen för att ställa om från Sig Sauer till Glock är två dagar lång och innehåller bland annat moment kring säker vapenhantering, skjutövningar och vapenvård. Poliser som ska använda vapenlampa får även utbildning på den. Under utbildningen görs också ett behörighetsprov som deltagarna måste klara för att få det nya vapnet.

Enligt Patrik Danielsson har det även kommit in tillbudsanmälningar om brister i hölstren till det nya vapnet.
– Det är poliser som upplever att hölstren trycker mot höften så att man får ont vid bärande. Man har också haft problem med det civila hölstret som är så kallat open top. Där handlar det om att vapnet riskerar att falla ur hölstret eftersom det inte är tillräckligt motstånd i det.

Som Polistidningen skrivit tidigare har användningen av det civila hölstret stoppats av arbetsgivaren och nya hölster har beställts från leverantören.
– Just nu saknas det civilhölster, vilket har lett till att kollegor har konstruerat egna varianter. Det är allvarligt eftersom vi bara får använda godkänd utrustning.

Patrik Danielsson berättar att tilldelningen av vapen har stoppats tills vidare i region Stockholm. Själv har han ännu inte bestämt vilka åtgärder han ska vidta på nationell nivå.
– Vi är fortfarande i den fasen att vi håller på att samla in information om de brister som har rapporterats. Det är små öar av problem och vi måste få grepp om hur stort problemet är. Det kan bli aktuellt att göra en nationell 6:6 a-begäran till arbetsgivaren. Om bristerna är så allvarliga att de innebär en risk för liv och hälsa kan det även bli aktuellt med ett skyddsombudsstopp, till exempel om det börjar skjutas vådaskott i parti och minut.

Polistidningen har bett Polismyndigheten om en kommentar. Torbjörn Dankel, vid fort- och vidareutbildningen med ansvar för polisiär konflikthantering, skriver följande i ett mejl till tidningen. 

”Drygt 1000 poliser har utbildats i det nya tjänstevapnet som har föregåtts av en grundlig risk- och konsekvensanalys. Vi gör löpande utvärderingar efter varje utbildningsomgång för att utveckla och säkerställa att utbildningen uppfyller de inslag och omfattning som krävs för en fullgod utbildning.

När det gäller vådaskott ökar risken om avsteg görs från de fyra generella säkerhetsreglerna vid vapenhanteringen samt rutinen för patron ur. För att minska risken för arbetsskador vid vådaskott under omställningsutbildningen till Glock har ytterligare åtgärder vidtagits genom att kursdeltagare redan vid säkerhetsgenomgången för utbildningen får information om att påverkan på avtryckaren enbart får ske vid eldtillstånd alternativt vid patron ur, som då ska ledas av utbildare, ske i säker riktning och med hörselkåpor och skyddsglasögon anbringade. Innan det nya tjänstevapnet får tilldelas och användas i tjänsten ska en godkänd examination ha genomförts. 

Det finns ingen skillnad på hanteringen och handhavandet för att genomföra patron ur mellan Glock jämfört med det tidigare tjänstevapnet Sig Sauer.”

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst