Annons
Annons

Holgersson överklagade och fick jobbet

Polisforskaren Stefan Holgersson har börjat som samordnare för det brottsförebyggande arbetet i Östergötland. Jobbet gick först till en annan sökande, men Holgersson överklagade och fick rätt i Statens överklagandenämnd.
26 april 2023, 08:21

I sitt överklagande till Statens överklagandenämnd skriver Stefan Holgersson att han har sökt ett 30-tal tjänster inom Polisen de senaste sju åren utan att få napp. Han kopplar det till den forskning som han har bedrivit parallellt med polisjobbet och som ofta har mynnat ut i kritik mot polisledningen. Enligt honom har det också påverkat vad han har fått göra som polis: ”De senaste två åren har jag haft som arbetsuppgift att hämta övervakningsfilmer i butiker, alltså en okvalificerad arbetsuppgift som inte ens kräver polisexamen”. Rikspolischefens kansli har i mejl till Holgersson svarat att det är beklagligt att han uppfattar det som att han straffas för sin kritik, men att den uppfattningen inte delas av polisledningen.

Stefan Holgersson Foto: Johan Svanestrand
Stefan Holgersson, polis och forskare

Foto: Johan Svanestrand

Det nu aktuella tillsättningsärendet började i höstas som en öppen rekrytering till jobbet som samordnare för det brottsförebyggande arbetet i polisområde Östergötland. Jobbet söktes av personer både inom och utanför myndigheten. Efter att ha gått igenom ansökningarna och gjort ett antal intervjuer bedömde arbetsgivaren att en redan anställd polisinspektör var mest meriterad för funktionen. Rekryteringen avbröts och inspektören arbetsleddes till funktionen.

Stefan Holgersson tillhörde dem som blev ratade i rekryteringen och han överklagade till Statens överklagandenämnd. Han ansåg att han var bättre meriterad och borde bedömas som mer skicklig än den som hade fått jobbet.


Ovanligt att få rätt

Statens överklagandenämnd, SÖN, prövar överklagade anställningsbeslut i hela statsförvaltningen med undantag av högskolesektorn. Nämnden består av flera ledamöter och leds av en ordförande som är domare. Under 2022 avgjorde nämnden 261 ärenden om anställning inom staten. Bara 1 överklagande bifölls. 8 ärenden skickades tillbaka till myndigheten för ny utredning.

Källa: SÖN:s verksamhetsredogörelse 2022

Polisen svarade att överklagandet borde avvisas eftersom det överklagade beslutet handlade om arbetsledning och inte en anställning. Enligt arbetsgivaren hade Stefan Holgersson inte heller rätt att överklaga eftersom han ”redan är anställd i den anställning som avses i ärendet”. Arbetsgivaren syftade på att Holgersson redan var anställd som inspektör, om än i en annan funktion. Om nämnden ändå bestämde sig för att pröva överklagandet ansåg arbetsgivaren att det skulle avslås. Det här eftersom den andra kandidaten överträffade Holgersson vad gällde personliga egenskaper som kulturell medvetenhet, ledarskap och helhetssyn. 

Överklagandenämnden prövade överklagandet och gav Stefan Holgersson rätt. Nämnden undanröjde Polisens anställningsbeslut och bestämde att Holgersson skulle erbjudas den aktuella anställningen eftersom han var den skickligaste kandidaten. Båda kandidaterna uppfyllde annonsens skallkrav, enligt nämnden. Men Stefan Holgersson uppfyllde dessutom samtliga meriterande krav. Nämnden skrev också att han har ”en mycket lång och gedigen erfarenhet av i synnerhet projekt som syftat till brottsförebyggande arbete, att delta i förändrings- och utvecklingsarbete inom social eller offentlig sektor samt erfarenhet av samordning av brottsförebyggande arbete.”

Polisen har tidigare fått JO-kritik för att inte följa Statens överklagandenämnds beslut. Men det gjorde man i det här fallet och Stefan Holgersson började sitt nya jobb den 17 april i år.   

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst