Annons
Annons

JO vill ha svar om samtal efter debattartikel

Polisen Maria Persson blev kallad till medvetandegörande samtal efter att ha skrivit en debattartikel i Polistidningen. Hon anmälde händelsen till JO, som nu begärt ett yttrande från Polismyndigheten.
5 april 2023, 11:26

Maria Persson skrev en debattartikel i Polistidningen om en osund chefskultur som hon upplever att hon stött på under sina 32 år som polis. I artikeln nämnde hon några exempel, men angav inga namn, platser eller tidpunkter. Dock var det personer som kände igen sig och det hela slutade med att hon kallades till ett så kallat medvetandegörande samtal.

Samtalet ska enligt Maria Persson ha pågått i fyra timmar och varit mycket mentalt påfrestande. Hon upplevde det hela som att hon bestraffades för att ha skrivit artikeln. Hon hörde av sig till Justitieombudsmannen, JO, för att få råd. Rådet hon fick var att anmäla vilket hon också gjorde.

Nu har JO vänt sig till Polismyndigheten och begärt ett yttrande: ”Yttrandet ska innehålla en redogörelse för myndighetens handläggning samt för relevant lagstiftning. Av yttrandet ska särskilt framgå hur de åtgärder myndigheten vidtagit förhåller sig till repressalieförbudet i 3 kap 6§ tryckfrihetsförordningen.”

I den nämnda paragrafen står följande: ”En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte ingripa mot någon för att han eller hon i en tryckt skrift har brukat sin tryckfrihet eller medverkat till ett sådant bruk.”

Senaste datum för Polismyndigheten att svara är 16 juni.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst