Annons

Annons

Polisen vägrade lämna ut sin värdegrund

En dom i kammarrätten visar att Polisen mörkade allmänna handlingar som låg till grund för Runar Vikstens utredning. Bland annat Linda Staafs anställningsbevis och forskningsrapporten ”Hur efterlever Polisen offentlighetsprincipen?”
11 april 2023, 10:52

I början av året begärde Polistidningen ut det material som Polisen hade lämnat över till den särskilda utredaren Runar Viksten när han började sitt uppdrag. Enligt tidningen Expressen rörde det sig om tre pärmar med handlingar som skulle ligga till grund för Vikstens genomlysning av härvan kring toppcheferna Mats Löfving och Linda Staaf. Men rikspolischefens kansli avslog vår begäran. De överlämnade dokumenten var ”arbetsmaterial” i den pågående utredningen och därmed inte allmänna handlingar, enligt den ansvariga tjänstemannen. 

Polistidningen bad om ett överklagbart myndighetsbeslut, vilket innebar att ärendet gick vidare till en jurist på Polisens rättsavdelning som är specialiserad på offentlighet och sekretess. Han bedömde att det fanns handlingar i det begärda materialet som kunde vara allmänna. Det berättar juristen själv när Polistidningen ringer och frågar om saken. Men juristens tillförordnade sektionschef Andreas Leander var av en annan åsikt. Han ville gå på samma linje som rikspolischefens kansli och alltså inte lämna ut några handlingar. Det slutade med att chefen tog över ärendet och avslog Polistidningens begäran helt.

Tidningen överklagade till kammarrätten som upphävde Polisens beslut i den delen. Domstolen bedömde att materialet innehöll ”en större mängd” handlingar som tidigare kommit in till eller upprättats hos Polisen och som alltså var allmänna handlingar. Att handlingarna hade tillförts Runar Vikstens pågående utredning gjorde inte att de hade förändrat karaktär från allmänna till icke allmänna. Domstolen skickade tillbaka ärendet till Polisen.

Några dagar efter domen fick Polistidningen en lista från Polisen över de handlingar som ingick i Vikstens underlag. Listan omfattade ett hundratal handlingar där en stor del bestod av olika policydokument, riktlinjer och strategier från Polisen. Till exempel myndighetens medarbetarpolicy och värdegrund. Båda dessa dokument ligger öppet på polisen.se. I materialet fanns också dokument från de chefsrekryteringar som gjordes inför omorganisationen 2015, däribland kravprofiler och bedömningskriterier som användes i urvalet. Det fanns också handlingar med koppling till Linda Staafs anställning och till de polisanmälningar som hade gjorts mot Mats Löfving 2020 och 2021. Bland handlingarna som Polisen hade vägrat lämna ut fanns också forskaren Stefan Holgerssons rapport ”Hur efterlever Polisen offentlighetsprincipen?”.

När Polistidningen frågar Andreas Leander på Polisens rättsavdelning varför han vägrade lämna ut Runar Vikstens utredningsmaterial svarar han att han ville få en domstolsprövning av om handlingarna var allmänna. Att Polisens värdegrund, medarbetarpolicy och andra dokument är allmänna handlingar i ett sammanhang behöver inte betyda att de är det i andra, ansåg han.
– Jag gjorde bedömningen att inom ramen för det här ärendet hade de ändrat karaktär från allmänna till icke allmänna.

Som nämnts tidigare delade kammarrätten inte den bedömningen utan gav Polisen bakläxa i domen som kom den 20 februari år. Två dagar senare, den 22 februari 2023, presenterade Runar Viksten sin utredning. Samma kväll dog Mats Löfving. Ytterligare två dagar senare, den 24 februari, fick Polistidningen ett mejl från Polisen med listan över handlingar i Vikstens underlag och frågor om hur vi ville ta del av de handlingar som myndigheten hade vägrat lämna ut på felaktiga grunder. Polistidningen konstaterade att utlämnandet vid det laget hade fördröjts så länge att materialet inte längre hade något nyhetsvärde. Vi begärde därför inte ut några av handlingarna.

Det fanns en del av Polistidningens överklagande som avslogs av kammarrätten. Det gällde tidningens begäran om att få ut mejlkorrespondens som Runar Viksten hade haft med andra anställda på Polisen under sitt uppdrag. Enligt domstolen var mejlen interna och inte allmänna handlingar. Det här eftersom Viksten var anställd vid Polisen under uppdraget och inte kunde betraktas som självständig i förhållande till resten av myndigheten.

Enligt uppgift från Polisen använde Viksten sin privata gmail under uppdraget. Därmed finns inte heller någon logg över hans mejltrafik på myndighetens server. Sådana loggar är annars allmänna handlingar som man kan få ut.   

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst