Annons
Annons

Självskattning ersätter styrketest

Sökande till polisutbildningen ska inte längre behöva lyfta tungt vid antagningsprovet. I stället kommer de själva få sätta poäng på sin fysiska förmåga.
1 april 2023, 08:32

Polisen har fått klagomål från sökande som menar att dagens fystest är kroppsnormativt och inte tar hänsyn till att människors dagsform kan variera. Frank Gryning, på Polisens HR-avdelning, säger att myndigheten har tagit till sig av kritiken. Han tror att självskattning kan ge ett minst lika bra underlag som praktiska prov när framtidens poliser sållas fram.
– Mätbara kravgränser är väldigt stelbent. Vi vill sätta den sökandes egen upplevelse i fokus.

Mot den bakgrunden har myndigheten bestämt sig för att ta bort dagens test i Isokai-maskin. I stället får de sökande bedöma sin egen muskelkraft på en skala 1–10.

Ser ni inte en risk att människor överskattar sin förmåga?
– Jag skulle vilja vända på det. Hur många har vi inte underskattat under alla dessa år? Vi har ett enormt behov av nya poliser för att nå en polistäthet i paritet med EU-snittet. Fler måste få chansen.

Men polisyrket är fysiskt krävande. Kommer inte det här leda till fler arbetsskador bland poliser?
– Nja, kriminaliteten har förändrats och därmed även kravprofilen för poliser. Mycket av brottsligheten har flyttat till nätet och våra framtida kollegor kommer att tillbringa merparten av sin tid framför en skärm.

Så större fokus på intelligens i antagningen?
– Inte nödvändigtvis. När det gäller logisk och analytisk förmåga kommer vi troligen att förlita oss på AI. Polisernas roll blir att träda in vid kniviga etiska överväganden. Antagningen kommer lägga större vikt vid mjukare värden, exempelvis empatisk förmåga.  

Konditionstestet på cykel kommer att finnas kvar tills vidare, enligt Frank Gryning. Men ergometercykeln kommer att ersättas med elcykel.
– Tanken är att den sökande ska kunna slå på motorn om det blir för trögt.

Förändringarna i antagningsprocessen kommer att träda i kraft 1 juli i år.

Text: Aprilia Luuhr

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst