Annons
Annons

Vad är facket bra för?

3 maj 2023, 17:40
VARFÖR FINNS FACK?

Ett fackförbund företräder de anställda, bevakar deras rättigheter och driver deras intressen på arbetsmarknaden. Fackförbundet består av medlemmar som har samma yrke eller jobbar i samma bransch. Svenska fackförbund är demokratiskt uppbyggda och medlemsstyrda, vilket betyder att medlemmarna väljer sina fackliga representanter och kan vara med och påverka vad facket ska göra och vilka frågor man ska driva.

ÄR FACKEN POLITISKA?

Det finns tre stora centralorganisationer som de flesta svenska fackförbund ingår i: LO, TCO och Saco. Alla LO-förbund har ett politiskt samarbete med Socialdemokraterna, vissa samarbetar också med Vänsterpartiet. Förbunden som ingår i TCO och Saco är däremot partipolitiskt obundna.

Polisförbundet ingår i TCO och har ingen koppling till något specifikt politiskt parti. TCO och Polisförbundet jobbar för att påverka politiken på ett sätt som gynnar medlemmarna, till exempel genom att driva opinion kring arbetslivsfrågor och ekonomi.

VAD GÖR FACKET?

Fackförbundens viktigaste roll är att förhandla fram kollektivavtal med arbetsgivare. Där bestäms vilka villkor och löner som ska gälla. I Sverige bestäms mycket om arbetsmarknadsvillkor och löner inte genom lagstiftning, utan just genom kollektivavtal. En viktig poäng med kollektivavtal är att undvika konflikter på arbetsmarknaden, som strejker. Kollektivavtal gäller alla anställda, oavsett om man är medlem i facket eller inte.

Facken kan också förhandla fram andra avtal, och brukar erbjuda olika former av stöd till sina medlemmar. De jobbar även med att synliggöra frågor som berör medlemmarnas villkor i jobbet, till exempel genom debattinlägg och kampanjer.

VAD HAR POLISFÖRBUNDET FÖRHANDLAT FRAM?

Genom kollektivavtalen ASA/Polis och det statliga Villkorsavtalet får du inom Polisen bättre villkor kring arbetstid, semester och ersättning vid sjukdom än vad lagen säger. Dessutom får du mer tjänstepension.

Extra semester. Enligt lagen har du rätt till 25 dagars semester per år. Men med kollektivavtalen får du fler semesterdagar än så: 28 dagar till och med året du fyller 29, 31 dagar från och med året du fyller 30 och 35 dagar från och med året du fyller 40.

Extra pengar när du är sjuk. Genom Villkorsavtalet har du rätt till extra ersättning utöver sjukpenningen när du är sjuk länge: 10 procent av lönen upp till sjuklönetaket på 7,5 prisbasbelopp det första året och nästan 90 procent på den del av inkomsten som ligger över det.

Extra pension. Polisförbundet och arbetsgivaren har avtalat om tjänstepension som arbetsgivaren betalar in, grundat på din lön. Dessutom har man kommit överens om en extra tjänstepensionsavsättning, Kåpan Extra, som görs varje månad från att du fyller 23 – undantaget aspiranten och dina första 18 månader som anställd polis.

VAD FÅR JAG FÖR MEDLEMSAVGIFTEN?

Rättshjälp och juridisk rådgivning. Du kan få dina advokatkostnader betalda genom Polisförbundets rättshjälp om du blir anmäld för brott i tjänsten. Du kan också få juridisk rådgivning och stöd genom Polisförbundet, om du exempelvis riskerar att bli av med jobbet, skadas i tjänsten eller blir omplacerad. Du kan även få stöd av facket om du påstås ha begått fel eller försummelse i tjänsten. Kontakta din förbundsregion för att få vägledning.

Råd och stöd om du kränkts eller missgynnats. Om du exempelvis har blivit diskriminerad, utsatts för sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling, eller om du behöver stöd inför ett svårt samtal med arbetsgivaren så kan du kontakta ditt lokala fackliga ombud eller skyddsombud för att få råd och hjälp.

Om du vill ha med dig ett fackligt ombud vid svåra samtal/säkerhetsprövningssamtal kan du få biträde av förbundet. Kontakta ditt ombud.

Du som är polisstudent får rådgivning och stöd under tiden du studerar, och betalar 300 kronor i medlemsavgift för hela studietiden.

Du som är chef kan få stöd i chefsfrågor av Polisförbundet. Det finns minst en ansvarig för chefsfrågor i varje region, och en särskild ombudsman på Polisförbundet centralt. Chefer på alla nivåer, från gruppchefer och uppåt, kan få stöd.

Stöttning vid löneförhandlingen. Har du frågor om din lön eller vill veta mer om löneläget så kan du få hjälp av din förbundsregion. Om du vill kan du låta Polisförbundet förhandla din lön i stället för att förhandla själv. Är du intresserad av en annan funktion inom Polisen och ska diskutera nya arbetsuppgifter och ny lön, ta kontakt med dina lokala fackrepresentanter innan du träffar arbetsgivaren så får du hjälp att förbereda dig.

FÅR JAG NÅGRA ANDRA MEDLEMSFÖRMÅNER?

Ja. Du får bland annat:
En sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring, som gäller hela dygnet.
Rabatt på gymkedjan Actics anläggningar.
Rabatt på tågresor med SJ.
Rabatt på semesterresor och hotell.
Bättre villkor och räntor på banklån med de banker Polisförbundet samarbetar med.
Polistidningen hem i brevlådan sex gånger om året.

JAG ÄR MISSNÖJD MED POLISFÖRBUNDETS ARBETE – VAD KAN JAG GÖRA?

Som medlem kan du lämna in en motion – alltså ett beslutsförslag – till Polisförbundets kongress, som hålls vartannat år. En sådan kan handla om allt från att man vill att Polisförbundet ska jobba för högre ob, till ändrade krav för polisutbildningen. Kongressen är Polisförbundets högsta beslutande organ. Nästa kongress är 2024.

Du kan också bli fackligt förtroendevald genom att väljas till det av andra medlemmar på arbetsplatsen, oftast på ett årsmöte. Då representerar du Polisförbundet och dina kollegor som valt dig. Du kan gratis och med betald ledighet gå fackliga kurser för att lära dig om ditt uppdrag.

Du kan också utses till skyddsombud och jobba med att upptäcka risker och brister i arbetsmiljön.

Om du är intresserad av ett fackligt uppdrag kan du kontakta din närmaste fackstyrelse.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst