Annons
Annons

”Jag fick sitta i storforum och försvara mig”

IGV-poliserna i Ludvika slog larm i media för att stoppa planerna på att införa fast lista. Ett dåligt karriärdrag enligt chefen för lokalpolisområdet.
IGV-poliserna i Ludvika slog larm i media för att stoppa planerna på att införa fast lista. Ett dåligt karriärdrag enligt chefen för lokalpolisområdet.

Det är den 3 november 2022. Arbetsgruppen som förbereder införandet av fast lista på IGV* i lokalpolisområde Borlänge har möte på stationen i Ludvika. Gruppen har träffats flera gånger under hösten för att diskutera övergången från periodplanering till en så kallad 8:2-modell. Men nu har planerna kommit ut i media. Poliser i Ludvika har sagt till tidningar, radio och tv att den nya schemamodellen kan leda till att IGV centraliseras till Borlänge. De är oroliga för sina jobb och för att invånarna i Ludvika ska få sämre service, bland annat längre utryckningstider. Poliserna har tagit upp sina farhågor i ett brev till polisledningen och även låtit medierna ta del av brevet.

Chefen för lokalpolisområdet, Thomas Hellgren, har fått ägna de senaste dagarna åt att svara på frågor från journalister och politiker. Han har dementerat att den planerade schemaförändringen kommer att leda till färre poliser i Ludvika. Nu har han kommit till arbetsgruppens möte för att ge sin syn på det brev som har nått media.

Kollegorna Jesper Nilsson och Jesper Modin var två av de totalt 17 ingripandepoliser i Ludvika som skrev under ett protestbrev mot att införa gemensam fast lista med Borlänge. Foto: Ulf Palm.

I gruppen finns bara en representant för ingripandepoliserna i Ludvika. Det är polisassistent Jesper Nilsson. Han är även personalombud för Polisförbundet, men sitter inte i gruppen som facklig företrädare. Han är den enda i rummet som har skrivit under det kritiska brevet till polisledningen. Det gör att han hamnar i ett utsatt läge.
– Lopo-chefen drog upp det där brevet på väggen som en powerpoint, läste upp mening för mening och påtalade allt som han tyckte var fel i det. Jag fick sitta där i storforum och försvara mig. Det var extremt olustigt.

Jesper Nilsson tycker inte att brevet innehöll några felaktigheter. Ledningen och de anställda gjorde helt enkelt olika bedömningar av riskerna med förslaget. Poliserna trodde till exempel inte på planen att kompensera nedskärningar på IGV i Ludvika med fler områdespoliser, för fler områdespoliser hade det talats om i åratal utan att något hänt.

Nu kommer han att sätta käppar i hjulet för min karriär.

Efter mötet kallar Thomas Hellgren in Jesper till ett enskilt  samtal. Med tanke på vad som har sagts i storforum får Jesper en dålig känsla och spelar in samtalet på sin telefon. Hellgren säger att han inte har några problem med att anställda går till media, men att de inte vinner något på att göra det, utan att det hade varit bättre om de hade kommit till honom. Han ifrågasätter hur Jesper, som suttit med i arbetsgruppen, kan sätta sitt namn på ett brev som innehåller felaktiga spekulationer om hur den fasta listan kommer påverka Ludvika.

Jesper svarar att han står för innehållet i brevet. I slutet av samtalet hörs Thomas Hellgren säga: ”Vill du ha ett gott råd? Och då är det ett kollegialt råd. Inte som chef till medarbetare utan som en äldre kollega till en yngre. Om du någon gång vill titta på en chefskarriär eller göra något annat då är det sällan bra att ha sitt namn på ett papper som har gått till media.” I Jesper Nilssons öron låter det som ett förtäckt hot.
– Jag uppfattade det som att nu kommer han att sätta käppar i hjulet för min karriär. Att han hade ett personligt agg mot mig.

Jesper Nilsson och Jesper Modin förbereder en nykterhetskontroll på landsbygden utanför Ludvika. Foto: Ulf Palm.

När Polistidningen träffar Jesper Nilsson har det gått ett halvår sedan det där mötet, men känslan av olust sitter kvar. Han lämnar inspelningen till tidningens reporter men har inte orkat lyssna igenom den själv. Jesper har just börjat ett kvällspass och sitter i avrapporteringsrummet på polisstationen i Ludvika tillsammans med kollegan Jesper Modin. De har varit ute på en trafikolycka och behöver ta hand om pappersarbetet.

Modin har jobbat som ingripandepolis i snart ett decennium och trivs bra med det. Men höstens turbulens kring planerna på att införa en fast lista beskriver han som en riktigt tuff tid. Oron var att många kollegor skulle tvångsförflyttas till Borlänge drygt fyra mil bort och att polisnärvaron i Ludvika skulle minska radikalt.
– Vi såg det som början till slutet för stationen i Ludvika. Jag tror att det skrevs 13, 14 Lisa-anmälningar. Psykiskt sett var det bland det värsta vi har varit med om.

Här har vi en chans att jobba mot vårt eget bus.

När Jesper och Jesper är klara med avrapporteringen, tar de sig ner till garaget och rullar ut med radiobilen igen. De har fått ett tips om att en känd kriminell från Stockholm har siktats i en rostfläckig van på väg mot Smedjebacken. De hinner inte köra särskilt långt innan de får ögonen på den.
– Det var den vi hittade dumpad i Grängesberg för ett tag sedan, minns Jesper Modin.

En slagning i fordonsregistret visar att fordonet ägs av ett byggföretag som gör ”många spännande rekryteringar”, som han uttrycker det.

De stoppar fordonet för en nykterhetskontroll och Modin kan snabbt konstaterar att det inte är stockholmaren som sitter bakom ratten. Där sitter nämligen en ”säfsing” som han har träffat förut (Säfsing = en person hemmahörande i Säfsen utanför Ludvika). Det här är en fördel med att jobba i bygden där man är född och  uppvuxen. Man har lokalkännedomen och en extra motivation, enligt Jesper Modin.
– Alla vi som jobbar här brinner för hemorten. Här har vi en chans att påverka lokalt och jobba mot vårt eget bus.

Det var ett skäl till att Ludvikapoliserna var skeptiska till att införa en gemensam fast lista med IGV i Borlänge. Enligt förslaget skulle merparten av passen utgå från Borlänge. Ludvikapoliserna såg framför sig att de skulle behöva tillbringa mer tid där, samtidigt som Borlängekollegorna skulle behöva åka på jobb i Ludvika med omnejd. Fel poliser på fel plats med andra ord.

Lantlig idyll och gamla bruksorter präglar vardagen för poliserna som utgår från Ludvika. Foto: Ulf Palm.

Fast lista enligt den så kallade 8:2-modellen har testats i olika pilotområden sedan 2018, och fick både ris och ros i en utvärdering av Brottsförebyggande rådet 2020. Modellen kom åter på tapeten för något år sedan när rikspolischefen tog ett beslut om att öka Polisens operativa förmåga. I strävan mot bättre effektivitet ingick nämligen att införa ”en mer verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning”.

I klartext att poliser ska jobba mer på de tider då flest brott begås, som kvällar och helger. Arbetstidsmodellen 8:2, som innebär dubbla turlag kvällstid, ska successivt införas ”i en större del av IGV-verksamheten”. Endast i motiverade fall ska ”befintlig arbetstidsförläggningsmodell ytterligare verksamhetsanpassas genom ett nytt nyläge”. Det skriver den nationella samordnaren Mattias Dejke i ett mejl till Polistidningen.

Jag mådde väldigt dåligt över det där. Låg sömnlös. Det var ju mina kollegor vi pratade om.

Med det menas att man i undantagsfall kan behålla periodplanering som schemamodell. Signalen uppifrån har varit att det största lokalpolisområdet i varje polisområde ska införa fast lista. Lokalpolisområde Borlänge är störst i polisområde Dalarna och alltså en given kandidat. Det som krånglar till det är att IGV är uppdelad på två orter: Borlänge och Ludvika. För att ro runt en fast lista enligt 8:2-modellen krävs många ingripandepoliser och för att komma upp i rätt antal behövde listan göras gemensam för de båda orterna, ansåg ledningen.


Vaddå 8:2?

Namnet syftar på att 80 procent av personalstyrkan går på ett fast treskiftsschema som löper över åtta veckor och innehåller fler kvällspass. Bland de återstående 20 procenten finns de som av olika skäl inte kan jobba lika mycket kväll och i stället täcker upp bemanningsbehovet på övriga tider, inte minst dag.

På sensommaren 2022 satte arbetsgivaren ihop den där arbetsgruppen för att ta fram förslag, och Jesper Nilsson blev som sagt representant för Ludvikapoliserna.
– På det första mötet jag var på fick vi höra att det skulle vara högt i tak, att alla skulle få säga vad man ville, men att det som sades skulle stanna i gruppen för att undvika ryktesspridning.

Men efter några möten upplevde han att ledningen redan hade bestämt sig för en modell där bara ett turlag skulle utgå från Ludvika och resterande sju från Borlänge.
– Jag mådde väldigt dåligt över det där. Låg sömnlös. Det var ju mina kollegor vi pratade om. Att de skulle förlora sina jobb.

Efter varje möte fick han frågor från kollegorna hemma i Ludvika om vad som var på gång.
– Varför kan du inte berätta? Är det hemligt? Det gäller ju allas vår framtid sade de.

Jesper och Jesper har inget emot att jobba kväll eller andra brottsutsatta tider men tycker att det kan göras lika bra inom ramen för periodplanering. Foto: Ulf Palm.

På något sätt sipprade det ut information om det förslag som låg. Det ska sägas att både polisledningen och fackliga som Polistidningen har pratat med förnekar att det någonsin var aktuellt att lägga ner verksamheten i Ludvika och flytta poliser till Borlänge med tvång. Men ingripandepoliserna i Ludvika såg annorlunda på saken och beslutade att organisera sig, enligt Jesper Modin.
– Vi satte folk på olika uppgifter. Några hämtade in erfarenheter från kollegor i andra delar av landet som hade gått över till fast lista. Några blev medieansvariga. Målet var helt enkelt att riva upp det förslag som låg om att införa 8:2-modellen.

De samlade alla fakta och alla argument i en skrivelse till de höga polischeferna. Av cirka 20 poliser i yttre tjänst i Ludvika skrev 17 på. Talespersonerna tog kontakt med media. Och sedan var karusellen i gång.

I februari i år kom så beskedet att polisledningen lade planerna med fast lista på is i lokalpolisområde Borlänge. Chefen Thomas Hellgren förklarade att polistillväxten inte hade kommit tillräckligt långt för att införa 8:2-modellen. Men Jesper Nilsson har en annan förklaring.
– Innan det här blev en sak i media var ledningens inställning att bemanningen skulle lösa sig. Jag tror att man pausade det här för att det blev så infekterat i Ludvika.

Emmeli Klodner, ingripandepolis i Ludvika, skulle inte få ihop vardagen med fast lista. ”Jag har barnen varannan vecka och är engagerad i olika föreningar på fritiden. Jag hade fått söka ett annat jobb.”

Jesper Nilsson vände sig till Polisförbundets representant med den där inspelningen där man kunde höra Thomas Hellgren säga att det sällan är bra för karriären att ”ha sitt namn på ett papper som har gått till media”. En polisanmälan gjordes och till slut hamnade ärendet hos Justitiekanslern, JK, eftersom det kunde röra sig om ett yttrandefrihetsbrott. Thomas Hellgren omplacerades till andra arbetsuppgifter i väntan på JK:s besked.

I december förra året beslutade JK att inte inleda förundersökning eller vidta några andra åtgärder. Men JK påminde om att en företrädare för det allmänna aldrig får ”uttala sig eller vidta åtgärder som uttrycker ogillande av att de anställda utnyttjar sin grundlagsfästa meddelarfrihet”.

Senare gick Thomas Hellgren tillbaka till posten som chef för lokalpolisområdet. Vi frågade honom hur han själv ser på sina uttalanden till Jesper Nilsson.
– Jag har inga kommentarer till de där delarna över huvud taget . Allt det där är utagerat.

Okej, men stämmer det att du och han hade ett samtal efter att den här kritiken hade kommit ut i media?
– Jag vet inte vad du far efter. Hela det här paketet har ju varit ända upp till JK. Men anmälan mot mig lades ner.

Det är en sak om det är brottsligt eller inte. Men är det lämpligt att säga så till en underordnad?
– Jag har inga kommentarer till det. Det är utagerat för min del.

Ja, men det verkar inte vara det för Ludvikapoliserna.
– Jag är öppen för att ha en dialog med dem om de har några synpunkter på hur jag har agerat.

Regionpolischef Patrick Ungsäter har lyssnat på inspelningen från samtalet mellan Jesper Nilsson och Thomas Hellgren. Han är kritisk.
– Det är inte så vi vill att våra chefer ska agera. Det är naturligtvis olämpligt.

Patrick Ungsäter regionpolischef Bergslagen
Patrick Ungsäter, regionpolischef i Bergslagen.

Foto: Polisen.

Thomas Hellgren kallade det för ett kollegialt råd från en äldre kollega till en yngre. Kan man ge den här sortens kollegiala råd som lokalpolisområdeschef till en polisassistent?
– Risken med den här typen av samtal är att det uppfattas som en repressalie och i den maktposition man har som ledare så behöver man tänka på det.

Vad har hänt efter att det här ärendet kom tillbaka från JK?
– Då uppstod frågan om vi hade fortsatt förtroende för Thomas Hellgren som lokalpolisområdeschef, vilket jag överlät till polisområdeschefen Peter Karlsson att avgöra. Han hade flera klargörande samtal med Thomas Hellgren och bedömde att förtroendet kvarstod efter det.

Och Peter Karlssons budskap vid samtalen var att det inte är okej att säga så här till en underordnad?
– Ja, men det är ju självklart.

*IGV=ingripandeverksamheten. 

Vad tycker du om fast lista?

Enkät_landet_runt_Jessica Roos_Örebro
Jessica Roos, polis på IGV i Örebro som gick över till fast lista i december 2022.

– Jag är inget fan av fast lista utan gillar periodplanering, men omställningen blev inte så stor för vi hade en skugglista tidigare, vilket är en slags fast lista. Skillnaden är väl att den nya listan är ännu mer tvingande och passen längre.

Hur påverkar det din vardag?
– Jag har sidouppdrag som Rakelinstruktör och det ställer till det. Då blir det tidsförskjutningar och speciallistor.

Vad tycker kollegorna?
– Jag tror inte att det är jättemånga på IGV som önskade den här förändringen. Vi kanske tappar dem som är ensamstående med barn och har varannan-vecka-upplägg.

Blir det inte lättare att planera när du vet hur du ska jobba framöver?
– Man vaggas in i tron att allt ska bli så förutsägbart med fast lista men så händer något i verksamheten, det uppstår luckor någonstans och så flyttas man som en schackpjäs.

Enkät_landet_runt_Mattias Falk_Gävle
Mattias Falk, polis på IGV i Gästrikland som införde fast lista i december 2022.

– Jag har jobbat i industrin och haft fast lista. Det funkar jättebra att planera utifrån familjelivet eftersom man vet hur det kommer att se ut en lång tid framöver. Om man vill åka bort kan man tajma det med en vecka då man inte jobbar och slipper ta semester.

Och hur påverkar det arbetslivet?
– Det är positivt att man jobbar nästan uteslutande med turen och blir väldigt tajt med den. Sedan har du hälsoaspekten, att det fasta schemat läggs så att det blir tillräcklig vila mellan passen, eftersom vändpassen har försvunnit.

Har det blivit mer arbete på mörk tid?
– Vi har något mer kvällspass men också en mycket större bemanning kvällstid. 8–10 bilar i stället för fyra. Man träffar på vissa busar som undrar vad det är som har hänt: Ni är ju överallt!

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser