Annons
Annons

Skyddsombud: Rikspolischefen duckar ansvaret för Löfving

Polismyndigheten lägger skulden på utredaren Runar Viksten och är otydlig med att arbetsmiljöansvaret för Mats Löfving låg hos rikspolischef Anders Thornberg. Det skriver de nationella huvudskyddsombuden vid Polisen i en kommentar till arbetsgivarens utredning av händelsen.
1 juni 2023, 14:51

När Runar Viksten presenterade sin utredning om chefshärvan inom Polisen sade han att rikspolischefen borde överväga att sparka Mats Löfving. Det var ”inget annat än en offentlig förödmjukelse som med största sannolikhet träffade Mats Löfving personligen väldigt hårt och förvärrade hans hälsotillstånd dramatiskt”. Det skriver de nationella huvudskyddsombuden inom Polisen i en skrivelse till Arbetsmiljöverket. Skrivelsen är en komplettering till den arbetsmiljöutredning som arbetsgivaren har gjort om händelsen. 

Enligt huvudskyddsombuden var utredarens presskonferens den största arbetsmiljörisken i fallet och den händelse som fick störst betydelse för den tragiska utgången i form av Mats Löfvings död. De är kritiska till att arbetsgivaren i sin utredning lägger ansvaret för hur utredningen presenterades på Runar Viksten utan att ta upp ansvarsfrågan hos den som gav utredaren uppdraget och även hade arbetsmiljöansvaret för Löfving, det vill säga rikspolischef Anders Thornberg. 

De anser också att Polismyndigheten har gjort arbetsmiljöansvaret otydligt i sin utredning ”eftersom det inte på något ställe framgår med namn eller funktionsbeteckning vem som har arbetsmiljöansvaret utan det förtäcks med benämningar som ordinarie och tillfällig chef (delat ansvar), chefer eller Polismyndigheten”.

Huvudskyddsombuden konstaterar att Mats Löfving efter presskonferensen transporterades till sin bostad och lämnades ensam. ”Vem ansvarade för att en kvalitativ bedömning gjordes av Mats hälsotillstånd innan han åkte hem, eventuella behov av akuta stödåtgärder eller stödperson samt om några sådana genomfördes?”, frågar de sig i skrivelsen. 


Härvan kring toppcheferna

Det har länge skvallrats inom Polisen om att Mats Löfving hade ett förhållande med Linda Staaf när han var chef för nationella operativa avdelningen och hon jobbade där som underrättelsechef. År 2020 och 2021 blev Löfving dessutom polisanmäld för olika gärningar riktade mot Staaf.

Men det skulle dröja till slutet av 2022 innan rikspolischefen beställde en fullständig genomlysning av härvan kring de båda toppcheferna. Då hade historien börjat rullas upp i media genom ett avslöjande i Expressen, och det antyddes att rikspolischefen hade försökt mörka det som hänt. 

Uppdraget att genomföra genomlysningen gick till Runar Viksten. Han presenterade sin rapport vid en presskonferens den 22 februari 2023. Enligt rapporten hade Löfving gjort sig skyldig till flera fall av jäv då han fattade olika beslut kopplade till Linda Staafs anställning samtidigt som de två hade en intim relation. 

Senare samma kväll hittades Mats Löfving död i sitt hem.  

Huvudskyddsombuden kritiserar arbetsgivaren på flera punkter för att man inte förebyggde risker i Mats Löfvings arbetsmiljö. Det handlar bland annat om brist på samverkan med skyddsombud i ett tidigt skede. De tycker också att Vikstens utredning först borde ha dragits för en mindre grupp bestående av rikspolischefen samt representanter för arbetstagarorganisationerna och de nationella huvudskyddsombuden. ”En riskbedömning skulle därefter ha genomförts för att identifiera risker och upprättande av en handlingsplan med innehåll om bland annat krisstöd.” De ser också en brist på krisstöd för Mats Löfving efter presskonferensen. 

En dryg vecka efter Runar Vikstens presskonferens och Mats Löfvings död uttalade Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow att hon hade fortsatt förtroende för rikspolischefen, men att förtroende är en färskvara. Polistidningen frågade om förtroendet kvarstår efter att hon nu läst arbetsgivarens arbetsmiljöutredning och skrivelsen från de nationella huvudskyddsombuden.
– För Polisförbundet är det viktigt att rikspolischefen blir konkret i vilka åtgärder som ska vidtas för att något liknande inte ska hända igen. Där vill jag ha besked omedelbart.

Betyder det att du har fortsatt förtroende för Anders Thornberg?
– Jag säger som tidigare att förtroende är en färskvara och nu fokuserar jag på att få besked från rikspolischefen om hur individärenden ska hanteras i fortsättningen så att inte anställda exponeras i onödan. Det är också bra om rikspolischefen tydliggör vem han anser hade arbetsmiljöansvaret för Mats Löfving. För mig är det tydligt att ansvaret låg på honom som närmaste chef.

Katharina von Sydow ger också följande kommentar i ett pressmeddelande:

Rikspolischefen måste nu ta ett tydligt ansvar för det inträffade och jag förväntar mig att han agerar skyndsamt. I Polismyndighetens rapport finns en tidsplan för när bristerna ska vara åtgärdade och det är först om ett halvår. Det duger inte. Jag vill redan i nästa vecka på mitt möte med rikspolischefen ha tydliga svar på hur mina medlemmar ska känna sig trygga och bli behandlade med respekt och att arbetsgivaren har deras rygg om något händer”. 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst