Annons
Annons

Periodplanering kan göra comeback i Syd

På många håll i landet införs fast lista som arbetstidsmodell inom IGV. Men i region Syd överväger två polisområden att gå tillbaka till periodplanering efter problem med den fasta listan.
16 augusti 2023, 08:49
Uppdaterad: 16 och 17 augusti 2023 med en kommentar av Fredrik Brokopp samt uppgift om att även polisområde Kalmar Kronoberg överväger en återgång till periodplanering.

Den så kallade 8:2-modellen har testats inom IGV* i polisområdena Kalmar Kronoberg och Blekinge nordöstra Skåne. Men de förväntade vinsterna har uteblivit och i båda dessa polisområden överväger man nu en återgång till periodplanering. 

Hans Kjaersgaard är polisområdeschef i Blekinge nordöstra Skåne där 8:2 har använts i Karlskrona och Kristianstad under ett knappt år. 
– Vi gjorde en delutvärdering i våras och fick då signaler om att det har uppstått verksamhetsmässiga utmaningar och arbetsmiljöproblem.

Hans Kjaersgaard, polisområdeschef i Blekinge nordöstra Skåne.
Hans Kjaersgaard, polisområdeschef i Blekinge nordöstra Skåne.

Foto: Polisen.

Bland annat upplever poliserna att de jobbar mer trots att den fasta listan enligt 8:2-modellen innebär en arbetstidsförkortning.

Hur kan det komma sig?
– Modellen har en styrning mot arbete på eftermiddag och kväll och det kan ju göra att man känner att man missar mer tid med familjen. Men det är min egna tankar och inget som framgick direkt av utvärderingen.

För att få 8:2-modellen att fungera krävdes också en omorganisation av IGV på de två orterna. Bland annat delades varje grupp upp i två turlag. Det verkar ha fått negativa konsekvenser för gruppchefernas möjligheter att leda personalen.
– Cheferna upplevde den nya strukturen som mindre effektiv och att de inte kunde vara lika närvarande eftersom personalen jobbade på olika tider.

De fasta listorna blev också ett problem när personal togs i anspråk för nationella och regionala kommenderingar. Då behövde man skapa speciallistor för att hantera bortfallet.
– Det var svårt att förutse att det skulle bli så mycket kommenderingar som det har blivit. Men det är ju det läget vi befinner oss i och speciallistorna har inneburit mycket merjobb för planerarna. 

Vaddå 8:2?

Namnet syftar på att 80 procent av personalstyrkan går på ett fast treskiftsschema som löper över åtta veckor och innehåller fler kvällspass. Bland de återstående 20 procenten finns de som av olika skäl inte kan jobba lika mycket kväll och i stället täcker upp bemanningsbehovet på övriga tider, inte minst dag.

Fast lista enligt 8:2-modellen har testats i olika pilotområden sedan 2018, och fick både ris och ros i en utvärdering av Brottsförebyggande rådet 2020. Modellen kom åter på tapeten för något år sedan när rikspolischefen tog ett beslut om att öka Polisens operativa förmåga. I strävan mot bättre effektivitet ingick nämligen att införa ”en mer verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning”.

I klartext att poliser ska jobba mer på de tider då flest brott begås, som kvällar och helger. Arbetstidsmodellen 8:2, som innebär dubbla turlag kvällstid, ska successivt införas ”i en större del av IGV-verksamheten”. Endast i motiverade fall ska ”befintlig arbetstidsförläggningsmodell ytterligare verksamhetsanpassas genom ett nytt nyläge”. Det skrev den nationella samordnaren Mattias Dejke i ett mejl till Polistidningen i slutet av förra året.

I två polisområden i Syd överväger man nu alltså att överge 8:2-modellen. Vad som ska komma i stället är inte bestämt ännu enligt polisområdeschef Hans Kjaersgaard. Men en återgång till periodplanering ligger närmast till hands, enligt honom.
– Det går att verksamhetsanpassa arbetstiden även med periodplanering. Och fördelen är att det inte blir lika statiskt som med fast lista.       

Vad krävs för att få till mer verksamhetsanpassad arbetstid med periodplanering?
– Att vi inte bara planerar utifrån den minimibemanning som behövs för att klara de akuta jobb som kommer in via ledningscentralen, utan även ser till övriga verksamhetsbehov och hur de varierar mellan olika pass.

Hans Kjaersgaard poängterar att olika arbetstidsmodeller kan fungera olika bra på olika håll. Modellen 8:2 har använts länge i Helsingborg med goda erfarenheter, enligt honom.
– Så vitt jag vet är man nöjd med modellen där. Bemanning, geografiska skillnader och skillnader i lokala problembilder spelar in, tror han.

Fredrik Brokopp
Fredrik Brokopp, områdespolis i Helsingborg

Fredrik Brokopp var engagerad som facklig i införandet av 8:2-modellen i Helsingborg. Han skriver i en kommentar till Polistidningen att ett av de främsta skälen till att modellen landade väl där var att de anställda själva såg ett reellt behov av en ökad bemanning eftermiddag och kväll. Det här eftersom ärendebelastningen i Helsingborg var så hög under dessa tider att det påverkade arbetsmiljön negativt med ”uteblivna måltidsuppehåll, avbruten avrapportering samt mycket avslutningsövertid”. Nackdelarna med att jobba eftermiddag/kväll kompenserades av den förbättring av arbetsmiljön som man fick genom att öka bemanningen. Så ser det inte nödvändigtvis ut på alla orter, enligt honom, och då är det inte lika självklart att 8:2-modellen är en fördel. 

*IGV = ingripandeverksamheten      

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst