Annons
Annons

Skärpt straff för brott mot tystnadsplikt

1 augusti höjdes maxstraffet för brott mot tystnadsplikt. Det infördes också ett grovt brott mot tystnadsplikt. Men det innebär inte att fler saker blir förbjudna att prata om.
9 augusti 2023, 13:04

Maxstraffet för brott mot tystnadsplikt har höjts från fängelse i ett år till fängelse i högst två år. Om brottet är grovt ska man dömas för grovt brott mot tystnadsplikt, till fängelse i minst sex månader och högst fyra år.

Lagändringen från augusti innebär inte att fler gärningar straffbeläggs eller att det införs nya sekretessregler. Den har heller ingen påverkan på meddelarskyddet. Den innebär bara en straffskärpning för saker som redan är förbjudna.

Enligt Daniel Bergström, politiskt sakkunnig på justitiedepartementet, är det främst utvecklingen av den grova organiserade brottsligheten och risken för infiltration av statliga myndigheter som ligger bakom straffskärpningen. Han säger att man skulle kunna tänka sig att det kan tillämpas på när ett kriminellt nätverk har en mullvad på Polisen som läcker uppgifter om brottsutredningar.

Meddelarskyddet berörs inte av den nya lagstiftningen. Poliser kan via det fortsatt berätta saker för journalister. Trots det rapporterar radioprogrammet Medierna att det finns en oro bland journalister över att straffskärpningen kommer leda till att poliser tystnar. Men Daniel Bergström tror inte det blir en konsekvens. Han betonar att allt man kunde säga till journalister innan straffskärpningen kan man säga till journalister nu.
– Detta handlar inte om att dra åt kranen i förhållande till media.


NÄR ÄR BROTTET GROVT?

Vid bedömningen av om brott mot tystnadsplikt är grovt ska det vägas in ”om gärningen kunnat medföra allvarlig skada, avsett ett stort antal uppgifter eller annars varit av särskilt farlig art.” Ett exempel på en gärning som kan vara av särskilt farlig art är om man röjer uppgifter om pågående polisutredningar, till exempel information om planerade husrannsakningar, andra operativa insatser eller uppgifter från spaningsregister som kan leda till att verksamheten hindras. För grovt brott mot tystnadsplikt ska det krävas uppsåt.

Straffskalan för brott mot tystnadsplikt har varit densamma de senaste 50 åren och skärpningar har efterfrågats av bland annat Avdelningen för särskilda utredningar, SU.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst