Annons
Annons

”Som en scen ur Braveheart”

Michael Rabonius jobbade när kaos bröt ut under den eritreanska festivalen på Järvafältet. Enligt honom är det ett under att inte fler kollegor skadades.
31 augusti 2023, 08:58

I början av augusti var Michael Rabonius, stationsbefäl och IGV-polis från Borås, i Stockholm för att tjänstgöra under en eritreansk kulturfestival på Järvafältet. Allt började med att han fick följa ett tåg med motdemonstranter som gick mot festivalen. Han säger att stämningen till en början var trevlig och glad, lugn och städad. Sedan anslöt fler till tåget och när de kom fram till festivalen förändrades allt.
– Utan förvarning exploderar massan i gap, skrik och hårda ordalag. De välter staketen, springer förbi mina kollegor och ryker ihop med deltagarna på festivalen. Hade inte vi varit där hade de slagit ihjäl varandra.

Michael minns att det blev läge rött på tio sekunder och liknar upploppet vid en scen ur Braveheart.

Eftersom stämningen varit så bra tidigare säger han att poliserna blev helt överrumplade. Michael hade på sig hjälm, batong, vapen och sprej, men resten av skyddsutrustningen låg i bilen och den hann han aldrig ta på sig när det smällde till.

Michael Rabonius. Foto: Privat
Michael Rabonius

Foto: Privat

Han hade inte fått ut någon kroppskamera och det är han kritisk till. Också till att det aktiva hörselskyddet fungerade dåligt och att skyddsstaketen var undermåliga. Han är också kritisk till att de inte kunde använda fordonen över huvud taget, hade de satts in hade de bara kört fast i gräset. En annan sak han anmärker på är att man inte fick ut vatten eller något att äta till poliserna förrän efter många långa timmar.
– Vi var hemskt utsatta, det kan jag säga. Själv fick jag slag på vänster knä av en träpåk, men det är okej nu. Det är ett under att inte fler kollegor blev skadade. Att det gick som det gick tror jag beror på att vi i gruppen hade en stor erfarenhetsbank med oss.

Han säger att detta var ett av de svåraste uppdragen han haft att lösa under sina 42 år som polis i yttre tjänst. 2005 grundutbildades han i SPT*.

I efterhand konstaterar Michael att Polisen borde tagit in mer personal. Man hade visserligen stärkt upp efter underrättelser om att det hade varit stökigt på motsvarande festivaler i andra delar av Europa, särskilt i Tyskland där även polis attackerats. Men Michael tycker man hade kunnat mota Olle i grind.
– När förstärkning väl kom hade det lugnat ner sig.

Polistidningen har även pratat med platschefen Leif Wetterskog som håller med om att insatsen skulle tagit höjd för en större mängd motiverade demonstranter, och att det finns en hel del utvecklingsområden i övrigt. Han lyfter att utan viljan, modet och energin hos poliserna som jobbade kunde upploppet slutat än allvarligare.
– Hade vi inte varit på plats hade vi haft flera riktigt allvarliga skador, rent av med dödlig utgång, säger han.

Det har även kommit in en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket om händelsen, vilket Dagens nyheter var först att rapportera om. Där skriver en av poliserna som var med under insatsen att hen trodde att hens sista stund var kommen när 1.000 ”mycket agiterade demonstranter” vällde ner mot gruppen av 8 poliser. Enligt anmälan räckte staket som hade tilldelats insatsen inte på långa vägar för att inhägna det 40 gånger 100 meter stora demonstrationsområdet och poliserna fick varva med avspärrningsband där det uppstod luckor. Demonstranterna bröt sig snabbt igenom avspärrningarna och in på festivalområdet. ”Det var som ett slagfält och människor slogs överallt med varandra. Det användes träklubbor, kofötter, järnstänger med mera vid attackerna. Personerna på insidan hade lagt upp vapenförråd och verkade väl förberedda på attacken”, skriver polisen i anmälan.

Polisen bakom tillbudsanmälan beskriver hur hen till en början hamnade ”i mitten av slagfältet” och hur större stenar ven över hens huvud och hur vissa mindre stenar träffade. Polisen fick freda sig med batong och OC-sprej vid flera tillfällen. Hen skriver att demonstranterna var mycket målmedvetna och till varje pris ville komma åt personerna inne på festivalområdet. ”Jag är övertygad att poliserna på plats förhindrade ett flertal dödsfall. Jag har aldrig varit med om något liknande”, uppger polisen, och beskriver händelsen som ”helt overklig”.

Arbetsmiljöverket har begärt in en utredning från Polismyndigheten om den anmälda händelsen. Utredningen ska redovisas senast den 18 september. 

I samband med upploppet skadades ett 50-tal personer, bland dem några poliser med lindriga skador (se faktaruta).


11 LISA-RAPPORTER FRÅN INSATSEN

4 anmälda tillbud om att bli skadad av annan eller av överbelastning.
3 rapporter om att anställd skadats på grund av fall, krock med föremål eller överbelastning.
2 rapporter om att anställd blivit angripen av annan och skadats.
1 rapport om en hotsituation.
1 ospecificerad.

Källa: Sökning i Lisa-systemet gjord av Polisen 10 augusti 2023.

När Polistidningen har pratat med företrädare för skyddsorganisationen har de inte haft några större invändningar mot hur arbetsgivaren hanterade insatsen vid festivalen i Järva. Tilldelningen av resurser utgick från den kunskap man hade vid olika tidpunkter och trappades upp när läget försämrades, är uppfattningen.

Tidigare år har ordningshållning skötts lokalt av ett fåtal poliser från Järva. Men i år lyftes insatsen till regional nivå och förstärktes med en avdelning Deltapoliser som plockades från andra kommenderingar som pågick i Stockholm vid samma tid. Det här med anledning av underrättelserna som kommit in om våldsamheter i andra länder.
– Men det var ingen som hade trott att det skulle komma så mycket som 800–1.000 motdemonstranter, säger Christoffer Ersenius, huvudskyddsombud i lokalpolisområde Järva.

Polistidningen har sökt de ansvariga på arbetsgivarsidan men fick följande svar från Polisens mediecenter i region Stockholm: ”Kommendering- och insatsledningen avböjer att medverka i någon intervju innan den utvärdering som ska göras är genomförd och analyserad.”

* Särskild polistaktik

Foto: Robin Lorentz Allard / Aftonbladet / TT

Åtgärdsplan aktuell på nytt

Polisen har tagit fram en lista på 54 åtgärder för att bli bättre på att hantera upplopp. Men hur långt man har kommit med åtgärderna får vi inte svar på.

Sedan november förra året har Arbetsmiljöverket efterfrågat en tidsatt handlingsplan för hur Polisen i framtiden ska förebygga och hantera våldsamma upplopp av den typ som förekom under påsken 2022. Efter nya påstötningar levererade Polisen i mitten av mars en handlingsplan med 54 åtgärdsförslag. Men den fick bakläxa av Arbetsmiljöverket eftersom det inte stod när respektive åtgärd skulle vara slutförd. Nu har Polisen fått fram till slutet av september att komplettera listan med den informationen. Det ska även framgå vem som är ansvarig för respektive punkt och när effekterna av vidtagna åtgärder ska följas upp.

Flera av de 54 punkterna på åtgärdslistan fick förnyad aktualitet efter händelserna vid den eritreanska festivalen i Järva. Det gäller till exempel inköp av SPT-fordon med högre framkomlighet, samt taktiker, sköldar, distansvapen och annan utrustning som kan användas på platser där fordon trots allt inte kan sättas in.

Polistidningen har försökt få svar på hur långt Polisen har kommit med sin handlingsplan nu när det snart har gått ett och ett halvt år sedan påskupploppen. Inledningsvis fick vi svaret att myndigheten inte kunde ge några besked eftersom det var semestertider. Sedan fick vi beskedet att vi inte får någon intervju för att ”det kommer ske en samlad nationell kommunikation kring detta”.

PER HAGSTRÖM
LINNÉA KLINT

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst