Annons
Annons

Aldrig försent att räkna på pensionen

Polispension, hur funkar det? Ungefär som för andra statligt anställda, enligt Polisförbundets ombudsman Malin Thor. Men nyheter är på gång – ett förändrat tjänstepensionsavtal står för dörren.
14 september 2023, 12:29

Den 1 januari 2024 börjar förändringarna i tjänstepensionsavtalet PA16 att träda i kraft. Malin Thor, som är ombudsman på Polisförbundet och utbildar medlemmarna i regelverket, betonar att det rör sig om smärre justeringar. Då hon pratar pension med sina kollegor runt om i landet har hon noterat en trend. Yngre är mer insatta än tidigare.
–Det verkar som om det till slut har fastnat att man måste skaffa sig koll på egen hand. För att få en förståelse startar jag med att prata om pensionssystemets tre delar, den allmänna pensionen, tjänstepension och det privata sparandet.

Basen i pensionssystemet är den statliga allmänna pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för. De två största komponenterna är inkomstpensionen och premiepensionen. Pengarna som samlas i den senare kan du själv välja hur du vill investera. Gör du inget val hamnar medlen i AP7 Såfa, det vill säga hos sjunde AP-fonden – en strategi som historiskt sett visat sig framgångsrik.

malin
Malin Thor

Foto: Polisförbundet

Nästa ben i pensionssystemet är den kollektivavtalade tjänstepensionen som poliser omfattas av genom tjänstepensionen för statligt anställda – PA16.
– Grunden är att PA 16 är uppdelad i två avdelningar, vilken avdelning du hamnar i beror på ditt födelseår (se faktarutor, reds. anm.). Jag märker att många måste höra det några gånger för att det ska landa.

Anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har även ytterligare en avsättning till tjänstepensionen om 4,6 procent av den fasta lönen. Dessa pengar förvaltas av Kåpan Tjänstepension och placeras i Kåpan Extra för de i avdelning 2 och i Kåpan Flex för de i avdelning 1 (se faktaruta).


Fakta avdelning 1 och 2

AVDELNING 1
Poliser födda 1988 och senare.
Har aldrig omfattats av delpensionsavtalet. Arbetsgivaren avsätter 6 procent av din lön. Du kan placera 2,5 procent själv, medan 2 procent går till Kåpan Tjänste och 1,5 procent till Kåpan Flex.
Är din lön över 7,5 inkomstbasbelopp, det så kallade taket (2023: 46 438 kr/mån), gäller en avsättning på överskjutande del om 30 procent, varav 20 procent går till det individuella valet och 10 procent till Kåpan Tjänste.

AVDELNING 2
Poliser födda 1987 och tidigare.
Arbetsgivaren avsätter 4,5 procent av din lön. Du kan placera 2,5 procent själv, medan 2 procent avsätts till Kåpan Tjänste (och 1,5 procent till Kåpan Flex efter årsskiftet för de som är födda 1966–1987 samt 0,5 % för de födda 1965 och tidigare, så länge du inte aktiverat delpensionsavtalet).
Avdelning 2 har även en förmånsbestämd pension som inte är marknadsberoende. Därmed garanteras en summa som beräknas på lön och födelseår.
En förmånsdel aktualiseras, om du har en lön som ligger över taket (2023: 46 438 kr/mån), som bland annat beror på lönenivå och hur länge du har jobbat.

Syftet med detta kollektivavtal var att ge ekonomiska förutsättningar för poliser att gå tidigare i pension. Om du vill nyttja denna möjlighet, eller i stället öka värdet av din totala tjänstepension bestämmer du själv.
–Man kan gå i pension när man vill, men den allmänna pensionen kickar in och ger ersättning först då man fyller 63 år, som är den tidigaste uttagsåldern. Dessutom höjs den allmänna pensionsåldern om tre år och då kan du tidigast ta ut den allmänna pensionen vid 64 år. Full allmän pension inträder först vid 67 år.

Från och med den 1 januari 2024 kommer ändringar att gälla i PA 16. Avdelning 2 kommer att delas upp i en kategori för de som är födda 1965 och tidigare och en kategori för de som är födda 1966 till 1987. De sist nämnda får en ny avsättning, likt den avdelning 1 redan har, på 1,5 procent. För hela avdelning 2 innebär nyordningen också att man tjänar in till tjänstepensionen fram till 69 år, i stället för nuvarande 65 år. Även födda 1965 och tidigare kommer  att få höjd avsättning, men den är på 0,5 procent – dock bara så länge man inte tar ut någon delpension. Den nya avsättningen placeras
i Kåpan Flex.


Kåpan Flex

Ett ekonomiskt incitament för att kunna gå tidigare i pension eller trappa ner sin arbetstid, delpensionsavtalet kommer att sluta gälla för poliser födda mellan 1966 och 1987.

Födda 1965 och tidigare har kvar delpensionsmöjligheten och
därför inte lika hög avsättning.

Lägsta uttagsålder för Kåpan Flex kommer att bli 63 år för båda avdelningarna.

Den sista delen i pensionssystemet är det privata sparandet i sådant som aktier, fast egendom och andra tillgångar.
–Här är det den egna ekonomin som styr. Man behöver ha koll på olika skatteregler, och om dessa förändras över tid, för att kunna optimera sina sparområden, säger Malin Thor.
Ett välkänt exempel på pensionssparande är Individuellt pensionssparande (IPS) som är ett bundet pensionssparande. I dagsläget är det ett alternativ bara för dig som inte har någon tjänstepension. Pensionssparandet i IPS är inte längre avdragsgillt, det lönar sig med andra ord inte mer att spara där än på andra sparkonton.


Malin Thors 5 pensionstips

Det är bra att tidigt intressera sig för pensionen, men det är aldrig för sent att se om sitt hus.

Ta reda på vilka val du gjort för premiepensionen. Är du nöjd? Annars är det bara att välja om.

Ta reda på vilka villkor som gäller dina tjänstepensionspengar. Har du efterlevandeskydd? Vem är förmånstagare om du skulle avlida? Kontakta Kåpan, som sköter merparten av din pension, och den bank eller det försäkringsbolag som är ansvarigt för din individuella del.

Du kan ta hjälp av en pensionsrådgivare för att placera dina pensionspengar, men det är inte gratis.

Funderar du på att gå i pension i en nära framtid? Kontakta Statens tjänstepensionsverk (SPV) som kan guida dig genom de val du ska göra.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst