Annons
Annons

Chefernas vardag oroar facket

Hög arbetsbelastning, bristande introduktion och stödfunktioner. Bilden av polischefernas arbetssituation är oroande, enligt Peter Sjögren, Polisförbundets ombudsman för chefer.
3 oktober 2023, 08:23

Det var i januari 2022 som Polisförbundet fick en ombudsman för chefer, Peter Sjögren. När han började hade posten varit tom i sex år och det fanns ett missnöje med hur förbundet omhändertog chefernas frågor. Så vad har hänt med chefsfrågorna sedan dess?
– Nu finns minst en kontaktperson för chefsfrågor i de nio förbundsregionerna. Förbundsregion Stockholm och Mitt har också ett aktivt förbundsområde chef, säger Peter Sjögren.

Peter Sjögren Foto: Emma Eneström
Peter Sjögren, ombudsman för chefer

Foto: Emma Eneström

Tillsammans med kontaktpersonerna har han haft möten med chefer i alla regioner.
– Vi behöver komma ut och träffa medlemmarna som är chefer och höra oss för om deras vardag.

Enligt honom tar alla upp den höga arbetsbelastningen som ett stort problem. Att man måste ta med sig jobbet hem. Att de administrativa uppgifterna ökat på bekostnad av kontakten med medarbetarna. Att det finns en förväntan att alltid vara nåbar.
– Vi har sett ökade sjuktal bland chefer. Det är mycket bekymmersamt.

Dessutom upplever majoriteten av cheferna han träffat att det brister i introduktionen när man blir chef. Och man efterfrågar stödfunktioner som fungerar och att administrationen måste minska.

Något som Peter Sjögren ser att man skulle behöva inventera är behovet av de biträdande chefsfunktionerna som försvann vid omorganisationen 2015. Också lönefrågan behöver ses över. Ibland är löneskillnaderna mellan chefer och medarbetare för små, anser han.
– Om vi ska uppvärdera polisyrket måste också chefers löner höjas. När löneskillnaderna i vissa fall är marginella är det svårt att motivera till att söka chefsuppdrag.

En annan fråga som cheferna berörs av är den om en tystnadskultur inom myndigheten. Peter Sjögren säger att tystnaden förfaller vara mest utbredd på mellanchefsnivå och uppåt. Att man väljer att inte belysa problem för att inte uppfattas som gnällig, eller för att det kan uppfattas som kritik mot överordnad chef.
– Man tror att det kan vara ett hinder för fortsatt karriär.

För att Polisförbundet ska kunna bli bättre på att företräda chefer betonar Peter Sjögren att de också måste höra av sig till förbundet och söka hjälp.
– Vi behöver veta, vi behöver att chefer kontaktar oss.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst