Annons
Annons

Fast anställning för poliser på Säpo

Fram tills nu har de spanare och livvakter som jobbat på Säpo anställts med tidsbegränsning. Från och med november kommer de att erbjudas tillsvidareanställning.
5 oktober 2023, 16:36

– Äntligen. Det är en minst 20 år lång facklig kamp för fast anställning som äntligen gett resultat, säger Mikael Sjöstedt, ordförande för Polisförbundet på Säpo och själv livvakt i grunden.
Han menar att det från arbetsgivarens sida troligtvis är kopplat till att arbetsgivaren helt enkelt inte längre får tillräckligt med sökande och därför måste bli mer attraktiv då myndigheten behöver växa. Det bekräftas också av den rapport som skrivits efter en översyn av nuvarande anställningsformer för livvakter och spanare på Säpo.

Som det är nu är de flesta poliser som jobbar som spanare eller livvakter på Säpo tidsbegränsat anställda samtidigt som de är tjänstlediga från Polismyndigheten. Undantagna är ett fåtal som fått tillsvidareanställning i samband med att de jobbat med annat inom Säpo. En del har haft tidsbegränsade anställningar staplade på varandra i uppemot 20 år enligt Mikael Sjöstedt.

mikael sjöstedt
Mikael Sjöstedt, ordförande Polisförbundet Säpo

Från november kommer alla livvakter och spanare erbjudas tillsvidareanställning. Men det kommer också finnas kvar en möjlighet att ha kvar sin tidsbegränsade anställning.
– Det finns ju tider när vi behöver växla upp antalet livvakter. Till exempel i samband med val. Då är det ju bra att ha kvar den anställningsformen, säger Mikael Sjöstedt. 

Bland de utmaningar som nämns i översynsrapporten nämns att det kommer bli viktigare att det blir rätt från början då spanare och livvakter anställs inom Säpo, då de inte kommer kunna återgå till öppna Polisen lika lätt.
– Men de här personerna ju redan tredubbelt testade, först på polisutbildningen, inför anställningen i Polismyndigheten och sedan för den här anställningen, säger Mikael Sjöstedt.

I rapporten nämns också att det blir viktigt med fortbildningar inom Säpo. Detta för att de poliser som av olika anledningar inte längre kan arbeta som livvakter och spanare ska kunna konkurrera om andra jobb i myndigheten. Enligt Mikael Sjöstedt är detta ett icke-problem.
– Det är myndighetens primära försörjning av poliser och vi har idag många före detta spanare och livvakter som jobbar i andra funktioner, från handläggare upp till biträdande säkerhetspolischef. Varför skulle vi som är poliser vara mindre lämpade än andra att gå vidare inom myndigheten?

De fördelar med att tillsvidareanställa som nämns i översynen är bland annat kopplade till trygghet för de anställda samt bättre möjligheter för Säpo att både kunna attrahera och att få eftertraktad kompetens att stanna i myndigheten.

Om man väljer att bli tillsvidareanställd på Säpo måste man säga upp sig från Polismyndigheten. När man med nuvarande system säger upp sig på Säpo och återgår till sin tillsvidareanställning på Polismyndigheten återfår man automatiskt sin behörighet att söka tjänster internt på Polismyndigheten. Den möjligheten försvinner nu.
– Men det borde Polismyndigheten vara intresserad av att lösa själv. Och man skulle i högre grad kunna utlysa tjänster externt där ett kompetenskrav är genomförd polisutbildning istället för att ha ett krav på att man redan är anställd i Polismyndigheten, säger Mikael Sjöstedt.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst