Annons
Annons

Poliser får vänta på utrustningsväst

6000 utrustningsfodral för montering på skyddsvästen ligger färdiga att användas. Trots det kan poliserna få vänta länge på att de kommer ut i verksamheten.
18 oktober 2023, 11:57

”Projekt bärarnordning” pågick i tre år med syfte på att ta fram en lösning som bland annat ska spara polisernas höfter och ländryggar. Resultatet är ett fodral till skyddsvästarna på vilket man kan bära sin utrustning i stället för i ett bälte på höfterna. Planen var att den nya bäranordningen skulle rullas ut bland poliserna tredje kvartalet 2023.  6000 fodral har inhandlats. Men nu kan det dröja i ytterligare flera månader.

Den förklaring som ges är att förseningen beror på ”en avtalsmässig problematik” kopplat till beställning av nya uniformsplagg. Lösningen med bäranordningen kräver nämligen att skyddsvästen bärs utanpå uniformen. För detta behöver uniformsplaggen anpassas. Inga knappar eller liknande får sitta så till eller vara utformade så att de kan utgöra en skaderisk om de kläms fast mellan kroppen och västen.

Polistidningen har varit i kontakt med en person med god insyn i ”projekt bäranordning”.  Hen vill vara anonym, men säger till Polistidningen att man i kontakt med upphandlade leverantörer av uniformsplaggen redan hade förberett för att köpa in plagg anpassade efter den nya bäranordningen. Det inom ramen för det uniformsavtal man redan hade. Men här satte Ekonomiavdelningen stopp.  Enligt källan menar ekonomiavdelningen att de måste göras en ny upphandling, vilket normalt tar många månader.

Polistidningen har sökt den person på ekonomiavdelningen som ska ha beslutat att inte köpa in nya uniformsplagg inom ramen för det gamla avtalet.  Men i stället blir vi hänvisade till Tommy Kangasvieri på Noa. Han är sektionschef för polisiära metoder och utrustning på enheten för utveckling av brottsbekämpning.
– Jag håller på just nu och sätter mig in i vad det är som har hänt och kan egentligen inte säga så mycket, säger han.
Om det stämmer att det behöver göras en helt ny upphandling vill han inte heller svara på. Men om så är fallet tror han inte man kan förvänta sig att bäranordningen kan lanseras ens under första halvan av 2024.

Polisförbundets nationella huvudskyddsombud Patrik Danielsson ser allvarligt på förseningen och menar att under tiden drar fler poliser på sig belastningsskador.
– Det påverkar arbetsmiljön generellt säger han också.
Patrik Danielsson har mejlat rikspolischef Anders Thornberg i frågan och väntar på att få diskutera frågan i ett möte.
– Det måste lösa sig detta. Vi har plöjt ner mycket pengar och tid i det här projektet. Då måste det kunna bli en leverans.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst