Annons
Annons

Så får vi en ansvarsfull polispolitik

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Utvecklingen i Sverige är alarmerande. Oskyldiga människor drabbas och tryggheten i samhället påverkas. Barn tar till vapen och barn faller offer för skjutvapenvåldet. Jag blir så klart bedrövad av situationen. Men jag blir också stolt över de otroliga insatser som Sveriges poliser gör för att hjälpa, skydda och ställa till rätta.

För att hantera den skoningslösa våldsvågen och andra komplexa utmaningar behöver Sverige en kraftfull och ansvarsfull polispolitik. Här och nu behöver även polistid frigöras, till exempel genom mer administrativt stöd. Med poliskårens samlade kompetens i ryggen presenterar vi ett nytt program för att öka tryggheten och trycka tillbaka brottsligheten.” Det vi länge har drivit är att vi måste bli fler poliser. Polisbristen gör att vi inte klarar hela vårt uppdrag och kollegorna måste dagligen göra svåra prioriteringar. De som får betala priset är alla som drabbas av kriminaliteten, men också våra kollegor som har en oerhört ansträngd arbetsmiljö. För att öka tryggheten i samhället måste polisyrket göras attraktivare så att fler vill bli poliser och värdefull kompetens hålls kvar i kåren – lönerna måste höjas och skyddet för poliser stärkas. Samtidigt behöver tillväxten ske på ett ansvarsfullt sätt så att organisationen mäktar med. Det krävs också organisatoriska förändringar. Tydligare styrning, högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, större flexibilitet och förbättrade resultat stod på politikernas önskelista när polisen omorganiserades. Åtta år senare anser två av tre av våra medlemmar att målen inte nåtts. 

För att hantera den skoningslösa våldsvågen och andra komplexa utmaningar behöver Sverige en kraftfull och ansvarsfull polispolitik.”

Vi vill därför att organisationen följs upp så att arbetet bedrivs effektivare och med högre kvalitet. Dessutom anser vi att det behövs en handlingsplan för krismobilisering med anledning av den eskalerande grova brottsligheten. Polisförbundet vill se en kriskommission som kan få hela samhället att stå upp mot våldet. Det är bara så vi kan stoppa nyrekryteringarna och på sikt vända utvecklingen.

Trots en ökad medvetenhet om att kampen mot brottsligheten inte kan vinnas av en ensam aktör sätter sekretessen fortfarande käppar i hjulen för polisen. Möjligheterna till informationsutbyte mellan polis, skola, socialtjänst och andra aktörer måste stärkas och vi välkomnar den lagändring som är på gång. Men för att den ska få genomslag krävs att både tid och resurser avsätts för arbetet. Dessutom måste Polismyndigheten ge poliser den kontinuerliga fort- och vidareutbildning de behöver för en kvalitativ, säker och rättssäker brottsbekämpning. Och våra politiker måste fatta beslut om en förlängd grundutbildning. Med Polisförbundets förslag tas ett helhetsgrepp om samhällsutmaningarna samtidigt som polisen och poliskåren ges bättre förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb. Du läser mer om vårt program på Polisförbundets hemsida!

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst