Annons
Annons

Petra Lundh tar över som rikspolischef

Rikspolischef Anders Thornberg avslutar sitt uppdrag hos Polisen och blir landshövding i Halland län redan 1 december. Nuvarande president i Svea Hovrätt, Petra Lundh, tar över.
17 november 2023, 13:41

Regeringen har utsett Anders Thornberg till ny landshövding i Hallands län från och med första december. Därmed slutar han som rikspolischef ett par månader innan hans förordnande skulle ha löpt ut. Han lämnar därmed också polisyrket efter 43 år på Polismyndigheten och Säpo. Anders Thornberg tillträdde som rikspolischef 2018. 

Under en presskonferens på Rosenbad på fredagen avslöjades att det är nuvarande president för Svea Hovrätt, Petra Lundh, som tar över som rikspolischef. Justitieminister Gunnar Strömmer inledde presentationen med att betona det ställs höga krav på den person som ska leda polisen. Regeringen är enligt honom övertygade om att Petra Lundh har de kvalifikationer som krävs.

Petra Lundh beskrivs av Gunnar Strömmer som en hängiven brottsbekämpare och en mycket erfaren och skicklig jurist. Han lyfter också att hon varit inblandad i ett stort antal statliga utredningar som inbegriper Polismyndigheten. 

Petra Lundh själv säger att hon är glad och hedrad över det nya uppdraget. Men också att det är ett av det svåraste yrkesmässiga beslut hon tagit.
– Det måste vara ett av de mest utmanande uppdragen i svensk statsförvaltning.
Hon säger också att beslutet varit svårt utifrån att hon sett fram emot att få utveckla verksamheten i Svea Hovrätt i sin nuvarande roll som president där. Men att hon tror att hon kommer göra nytta i det uppdrag hon nu axlar.

Hon säger att hon har tre huvudsakliga strategiska områden att fokusera på som ny rikspolischef.
Att Polisen ska bli mer närvarande närvarande i lokalsamhället
– Och på nätet, tillägger hon.
Hon nämner också att fler brott som begås behöver klaras upp.
– Därför behöver vi arbeta ,med utredningsverksamheten.
Det tredje handlar om att förvalta resurser.
– Polisen får stora tillskott nu.
De härtillskotten ska enligt Petra Lundh göra mesta möjliga nytta för medborgarna. Både de ekonomiska tillskotten och de nya verktyg Polisen ges.

Många av de närvarande journalisterna påpekar det faktum att hon inte är polis. Men Petra Lundh menar att hon efter 35 års arbete inom rättsväsendet har annat att bidra med. Hon säger att hon har för avsikt att prata med och lyssna på medarbetare på alla nivåer.
-Det är faktiskt medarbetarna som kan verksamheten.
Hon säger också att de anställda ofta har förslag till lösningar.
-Poliskompetens tror jag att det finns väldigt mycket inom polisen. Jag tror att det är bra att jag kommer med lite utifrånperspektiv, säger hon också.

Vad kan poliserna vänta sig av dig som arbetsledare?
-Jag brukar karakteriseras som en lyssnande och närvarande chef men också en som vågar fatta beslut.
Hon säger också att hon i verksamheter hon har ansvar för brukar arbeta med kulturfrågor, likabehandlingsfrågor och jämställdhetsfrågor.
– Det kommer jag att fortsätta  med.

På frågan om hur hon tänker kring svårigheter med att rekrytera nya poliser och behålla erfarenhet och kompetens i kåren påpekar hon att hon inte tillträder förrän första december. 
– Men jag tycker att det finns paralleller till Åklagarmyndigheten. 
Hon syftar på underbemanningen och menar att man kom långt genom att arbeta med arbetsvillkor men också med flexibilitet och karriärvägar för att bli en attraktiv arbetsplats.
– Men jag tror också det är viktigt att skapa en bra stämning. Att kunna ha roligt på jobbet.

Petra Lundh har inte sökt tjänsten som rikspolischef utan fått frågan från regeringen. På frågan varför bytet kommer så hastigt på svarar justitieminister Gunnar Strömmer att han har en annan bild.
– Jag som arbetet med det på insidan upplever inte att det gått snabbt, säger Gunnar Strömmer.

Enligt justitieministern hade Anders Thornberg erbjudit sig att stå till förfogande tiden ut, men när posten som landshövding dök upp tyckte Gunnar Strömmer att det var ett bra sätt att ta tillvara Anders Thornbergs erfarenhet och kunskap.

Gunnar Strömmer gjorde under presskonferensen också klart att det kommer att behövas en biträdande rikspolischef. Arbetet med att utse en sådan pågår.


Petra Lundh

Petra Lundh är född 1963 i Kristianstad. Hon är jurist och hovrättspresident i Svea Hovrätt. Innan dess var hon riksåklagare sedan 2018. Hon har varit med och genomfört ett stort antal statliga utredningar. Bland annat har hon utrett polisutbildningen och tagit fram förslag på hur den ska bli högskoleutbildning. En utredning som avslutades 2016. Innan dess har hon även stått bakom utredningar av Göteborgskravallerna och Palmeutredningen.

En erfaren och respekterad ledare

Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow tycker valet av ny rikspolischef är bra.
– Det är en erfaren och respekterad ledare.
Katharina von Sydow refererar bland annat till att hon för en tid sedan träffade en ordföranden för åklagarfacket, Andrea Andersson, som beklagade att Petra Lundh inte längre är chef för Åklagarmyndigheten.
– Dessutom uppfattar jag att hon har en djup kunskap om rättskedjan och om polisers profession.
Att hon inte är polis tror inte Katharina von Sydow är ett problem.
– Dessutom ska det tillsättas en biträdande rikspolischef, vilket är viktigt. Och den kan komplettera rikspolischefen.

Med tanke på de tre huvudsakliga områden Petra Lundh föresätter sig att fokusera på, närvaron, utredningsverksamheten och förvaltningen av resurser och verktyg, vill Polisförbundets ordförande göra ett medskick.
– Polismyndigheten har varit underfinansierad i många år. Sådant tar tid att komma ikapp. Speciellt under de omständigheter vi har.  Jag hoppas också att hon förstår vikten av att behålla den kompetens vi har i kåren, säger hon.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst