Annons
Annons

Lönegolv på 31.000 i nya avtalet

Nu har Polisförbundet och Polismyndigheten skrivit på kollektivavtalet avseende löner och villkor för poliser. En lägstalön på 31.000 är en del av avtalet.
30 november 2023, 17:57

De poliser som idag ligger under 31 000 ska kompenseras med ett lönetillägg från december månad 2023 fram till dess att nya lönen börjar gälla i april 2024. Det är ett tillfälligt lönetillägg.

Det nya avtalet mellan Polisförbundet och Polismyndigheten, som skrevs på idag,  ska gälla från det nya revisionstillfället som blir första mars och kommer att gälla för både 2023 0ch 2024. 

Löneökningen på kollektivet kommer att ge 7,6 procent vilket är 0,2 procentenheter mer än det centrala statliga ramavtalet. Men de individuella lönerna kommer att sättas först efter de regionala förhandlingarna. 

Av förhandlingsprotokollet framgår att  parterna är överens om att det skett en  uppvärdering av polisyrket under senare år. ”Vilket har bidragit till att fler sökande med rätt kvalifikationer har kunnat attraheras, samtidigt som fler poliser också har kunnat behållas.” Nu är man överens om att löneutvecklingen framåt ska vara ändamålsenlig och inte ”kollektivt sämre än övriga yrkesgrupper på marknaden”. ” Men också att lönebildningen vid myndigheten behöver ske inom ramen för den så kallade märkessamordning som finns på arbetsmarknaden.

Det så kallade Stockholmstillägget byts ut mot ett tillägg som ska regleras i ett lokalt kollektivavtal. Men den justeringen kommer att ske först efter att revisionen är slutförd. Tillägget beslutades av Polismyndigheten i april 2022 för alla poliser i Stockholm med lön under 36 000. Detta för att möta upp svårigheterna att rekrytera och behålla personal i Stockholm och göra Polismyndigheten till en konkurrenskraftig arbetsgivare.

Parterna är också överens om att fortsätta arbetet med KUV (karriär- och utvecklingsvägar). Ambitionen är att tydligare koppla ihop KUV:en med en polisiär tjänstegradssystematik. ” Målbilden för utvecklingsarbetet är en systematik som stärker polisers kompetens och långsiktiga yrkesutveckling samtidigt som den säkerställer en enhetlig tjänstegradsstruktur utifrån allmänpolisiär kompetens, och som kan träda i kraft 2025.” För att komma vidare i den här frågan ska regionala partforum inrättas.

Lönerna ska, även i kommande lönerevisioner, bestämmas i lönesättande samtal. Både för chefer och andra medlemmar som vill ha det så. De nya lönerna kommer att gälla från första mars. I Polisförbundets kommunikation säger förhandlingschef Martin Åberg tror man att lönen ska kunna landa på polisernas konton senast med junilönen. Men då det nu ska förhandlas ute i regionerna kan det variera något. 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst